Montague Keen via Veronica Keen, 2 juli, 2017

Montague Keen, 2 juli, 2017

Via Veronica Keen

 

Det har varit mycket firande på den här sidan livet denna vecka. Vi var förbluffade över vad ni och era vänner avslöjade och framgångsrikt rättade till. Irländarna, på den här sidan, ställde till med en fest. De kunde inte hålla inne med sin glädje. De är överlyckliga. Många av dem vill nu bli involverade i avslöjandena om den korrupta regeringen. Det har funnits med i planeringen i många år, men vi behövde ha rätt personer på plats, för att arbeta tillsammans med att förverkliga våra planer. Var försiktiga, eftersom många kommer att ingripa, störa och orsaka förseningar. Ni måste stå på er! Era energier kommer att smälta samman för att uppnå de resultat som behövs. Ni kommer att avslöja så många platser, som ni aldrig misstänkte användes för att blockera energier från mänskligheten.

Allt som kunde användas för att kontrollera mänskligheten, har använts. All den kunskap som forna tiders människor hade och förstod, har dolts för er. Utan den kunskapen var ni helt utlämnade till Kabalens barmhärtighet. Det var det de planerade. Religionen skapades för att uppnå total kontroll över era liv. Många regeringar skapades för att säkerställa att ni aldrig skulle uppleva tanke- eller handlingsfrihet. Allt det här var en del av planen för att få bort mänskligheten och själva ta över Jorden. Det är därför de ser till att ni är vaccinerade, andas förorenad luft och dricker vatten som är spetsad med gift; och de tar betalt för det också. Ni betalar dem för att ta död på er.

Gå till de heliga platserna och känn deras energier. Var ett med dem, för det är vilka ni är. Förena er med naturen, ät naturlig föda – frukt, nötter och allt som naturen ger – för det är rent och hälsosamt. Kemikalier är aldrig bra för den mänskliga kroppen.

Kom alltid ihåg att krig aldrig är svaret. Dödandet får aldrig accepteras som normalt. De som väljer att döda för pengar, såsom arméer, kommer en dag att ställas till svars för sina handlingar. De är inhyrda mördare. Det finns ingen ära i att döda.

Hela strukturen av kontroll skakar nu i sina grundvalar. De av er med ett öppet sinne, ser hur kontrollsystemet kollapsar omkring dem. Vatikanen håller på att vittra sönder. Alla dessa orättmätiga rikedomar kommer att återlämnas till folket. Vatikanen har så mycket blod på sina händer, att den inte kan överleva. Allt baserades på lögner.

En dag snart, kommer ni att lära er er sanna historia, vilken inte är i närheten av det ni har fått lära er. Alla konstruktioner som placerade ut av Kabalen för att få fullständig kontroll över er, kommer att försvinna spårlöst. Bankerna visar tecken på att kollapsa, så var beredda på en sådan eventualitet, för kollapsa kommer de att göra. De har haft ett strupgrepp på er alldeles för länge. De är totalt korrupta.

De rätta personerna håller på att kliva upp på scenen, och de är beredda att arbeta hårt för en bättre framtid för alla. De behöver inte dricka mänskligt blod och äta mänskligt kött, för att överleva på Jorden. De är riktiga människor som tillhör Jorden. Ni står på tröskeln till något så stort, så underbart; en frihet som människan inte har upplevt på tusentals år. En del kallar det Skiftet, men var säkra på, att när det inträffar, kommer ni inte att känna några tvivel om att något verkligt stort har inträffat. All den mörka energin kommer att försvinna för att aldrig mer återkomma. Det är därför arbetet med att frigöra energin är så viktigt. Fråga er själva vilken roll ni spelar i denna stora omvandling. När ni arbetar tillsammans för detta ändamål kommer det att ske, för det kan inte stoppas.

Ni vet att de korrupta inte kommer att sky några medel för att hålla sig kvar vid makten. De är ansvariga för att vår unge man spärrades in i fängelse utan rättegång, för att förhindra honom att fullfölja sitt uppdrag för mänskligheten. Alla stora hemliga förrättningar var inblandade i sammansvärjningen för att fängsla honom. De planerar att hålla honom inlåst på obestämd tid. De är stolta över hur England, USA och Israel har samarbetat i operationen för att få honom ut ur England och in i ett fängelse i USA. Han är där utan vare sig familj eller vänner. Förhållandena är barbariska. Han var inlåst i en bur och hånades för att han vägrade att ta de droger som myndigheterna tvingade på honom. Till slut var han tvungen att ta dem. Det här är något som amerikanerna överser med. Det görs i ert namn. Han har aldrig rökt en cigarett i hela sitt liv och har aldrig tagit droger av något slag. Även om han ibland tog ett enstaka glas vin, är han ingen drinkare.

Det finns så många oskyldiga människor som spärras in utan rättegång av Kabalen, särskilt i Amerika. Det görs för att förhindra dem att fullfölja sitt arbete för mänskligheten. Det här är ett krig mellan de korrupta och de goda.

Vi kommer att fortsätta att hjälpa er med den nödvändiga informationen, för att säkerställa att all energi återställs och informationen släpps. Det här är en kombinerad insats för att befria er från Kabalens kontroll. Vi gör stora framsteg, trots attackerna på dig, min kära. Irland håller på att frigöra sig från Vatikanens kontroll. Irlands nya premiärminister (Leo Varadkar) lyder inte Vatikanen. Vi kan förvänta oss stora framsteg, för han kommer utan tvekan att leda Irland mot sanning och frihet. Han har vår välsignelse. Vi har höga förhoppningar på den här unge mannen. Irland måste leda vägen, så se det här som ett första steg framåt. När Irland väl är befriat från Kabalens kontroll, kommer alla andra länder att snabbt följa efter. Framsteg görs. De första stegen har tagits. ”Irland är nyckeln som kommer att låsa upp allt.”

Min kära, smärtan är så försvagande och plågsam. En iskall känsla från midjan och neråt används ofta av Kabalen för att orsaka smärta. Det gör att du inte kan sova eller slappna av på något sätt. De visar sin ilska. De tycker inte om vad du gör för att avslöja hur de kontrollerar mänskligheten. De har förlorat slaget. De vägrar att acceptera att deras dagar är räknade.

Vår djupa tacksamhet går oreserverat till alla dem som har hjälpt till i frigörandet av mänskligheten från denna korrupta kontroll. Ni har uthärdat så mycket för att åstadkomma detta. Tack!

För alltid, din beundrande Monty.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Website: The Montague Keen Foundation

 

 

Du gillar kanske också...