Dikt via Per Beronius; Ett historiskt år 2018, 30 december, 2017

Ämne: Ett historiskt år 2018
Meddelande:
Efter många tusenden år
i mörkrets hägn, har vinden vänt.
Det, som med sannolikhetens mått
inte kunde hända, har hänt.
Fångstrepen kapade
rymdskeppets raketmotorer på fullvarv
nu lyfter det.
Åskådarna applåderar
äntligen har det hänt, det som
med sannolikhetens mått inte kunde hända
det vi i evigheter väntat på.
Ännu en gång
efter oräkneliga tusenden år
är fågeln åter fri att flyga fritt.
De mörka hattarna
kunde i längden, inte det ständigt
ökande ljuset stå emot.
Mörkrets bubbla
sprack med en knall
som kunde höras kring Jordens
hela rund.
Människan, och allt liv
som på Jorden är, jublar.
Äntligen är det dags
att börja om på nytt, så som det
av Moder/Fader Gud är tänkt och  menat.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
_________________________________________
__________________________________________________
I gränslandet mellan en gammal och en Ny Tid befinner sig
människan vid en kritisk punkt i sin utveckling, den tid av
turbulens vi nu lever i, präglas i mångt och mycket av förvirring
och oro, det materiella tycks ha fått en framskjuten plats i
tillvaron, mycket ställs nu på sin spets, ekorrhjulet snurrar allt
snabbare, och vi riskerar att av centrifugalkraften kastas ut i
tomheten, men så behöver det inte bli, det finns andra vägar
att gå, andra alternativ, detta är även en tid som ger oss unika
möjligheter till andligt växande, vi är inte offer för
omständigheterna även om vi kanske gärna vill tro att det är så.
Makten att skapa vårt eget liv ligger hos oss själva, vi har givits
en fri vilja, valet att följa med på resan längs den uppåtgående
spiralen är vårt eget.
Detta en del av baksidestexten till boken
Daggdroppar i Gryningsljus
Utgiven 2005
__________________________________________________

Du gillar kanske också...