Dikt via Per Beronius; Frihet under ansvar, 26 juli, 2018

Ämne: Frihet under ansvar
Varje dag ett liv, ingen dag ett tidsfördriv
livet är menat, att levas helt och fullt ut, ej styckevis
och fragmenterat.
Var dag, vardag liksom helgdag
menad att användas, för helhetens bästa
något att begrunda, när denna dagen kommit till sitt slut.
Dagar kommer, dagar går
varje dag menad, att avsätta sina tydliga spår
evolutionen ständigt pågående.
Här är det vi alla och envar, som efter bästa förmåga
skall göra det, som av Moder Fader Gud är menat.
Alla, utan det enda, minsta undantag
är vi en pusselbit, i detta kosmiska drama.
Och det är vi själva, med vår Gudagivna fria vilja
som lägger in detaljerna i schemat
för vår egen dagordning.
Frihet under ansvar; något att begrunda
i en stillhetens fridfulla  stund.
*  *  *

You may also like...