Dikt via Per Beronius, Kvantsprånget mot allt högre medvetenhetens nivåer, 17 mars, 2018

Ämne: Kvantsprånget mot allt högre medvetenhetens nivåer.
Meddelande:
”Glad så som fågeln i morgonstunden–”
och varför inte, i dessa nådens dagar, där allt börjar om
i frihet, efter oräkneliga år i mörkerkrafternas
fångenskap, med sina beläten, som skott sig
på den ”lilla” människans fattigdom
under evigheters tider.
I denna, den stilla stunden
en fråga till ytan, osökt poppar upp
hur kunde det bli så här, vad var syftet
med de mörka krafternas ohejdade bärsärkar gång
under tusenden och åter tusenden år
en fråga svar förutan.
Men nu är frihetens Gudinna, till Jorden kommen
i dessa nådens dagar, börjar allt om på nytt
denna gång på en högre medvetenhetens
och utsiktens nivå.
I rasande, ohejdbar takt, har hela mänskligheten
lyft sig självt i håret, från den tredje till den femte
och ännu högre dimensioners
medvetenhetens nivåer.
Det som varit, har varit
för att aldrig mer till Jorden
Moder Gaia, komma åter, så det är
och inget mer med det.
Rättvisans Gudinna
över mänskligheten vakar
inga fler klavertramp av nöden.
*  *  *
Denna dikt från ovan, av Per Beronius mottagen
_______________________________________

Du gillar kanske också...