Lord Buddha via Jahn J. Kassl, 18 augusti 2018 

Lord Buddha, 18 augusti 2018 

Via Jahn J. Kassl

DE UPPLYSTAS VÄG

 

I slutet av all utveckling finns tomhet. Allt blir ett och all separation är borta.

Den som är upplyst inser att varje individ samlar sina egna unika erfarenheter och vill inte bli störd eller påverkad medan de gör det.

Även stor medkänsla – vilket innebär att låta människor bli en del av upplysningen – försvinner hos den upplysta. Så han har valet att antingen vara tyst och inte störa, eller att tala och förse andra med exempel på vänlighet, medkänsla och kärlek.

Jag är BUDDHA

Jag valde en gång vägen för aktiv medkänsla. Efter att ha blivit upplyst ville jag inte gå över till den andra sidan. Nej, jag ville stanna hos människorna som en närvarande, levande Buddha.

•                          Människor behövde kunna röra vid mig och bli berörda av mitt ljus.

•                          Människor behövde se vem jag är så att de kunde se vilka de själva var, och kan vara.

•                          Människor behövde gå en del av vägen tillsammans med mig, tills de var trygga nog att finna sin egen väg.

Och så blev det att jag stannade på Jorden bland människorna.

Upplysta själar har valet att antingen omedelbart korsa bron till intigheten och sänka sig ner i det stora intet, eller att stanna kvar på Jorden som Bodhisattvas för att föra människor närmre den här bron.

Upplysta individer utlöser minnen hos människor och kan göra det på olika sätt. I slutändan finns det dock alltid människor som är befriade från jordiska illusioner.

Idag håller människor på att vakna upp och det finns upplysta själar bland er, så att fler och fler kan bli delaktiga i denna process.

Murarna av okunnighet måste rivas ner så att medvetenhetens bro blir synlig. Jag är bland er till ni har avlutat denna uppgift, och tills ni själva har uppnått fullbordan.

För det handlar inte om att gå över bron till intigheten, utan om att en dag stå framför denna bro och ha ett val.

Jag Är BUDDHA.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...