Dikt via Per Beronius; Reinkarnation, 30 december, 2018

Ämne: Reinkarnation
Meddelande:
Till Jorden
människan, gång efter annan kom, med avsikt
om livets hemligheter att lära.
Denna återkomstens födelse
denna reinkarnation, med utsuddat minne
av det som hänt, sedan evigheters förgångna, urminnes tider.
Och varför denna glömska, detta utraderade minne
Svaret kort och gott, på denna fråga givet.
Alltför svårt, det hade varit att minnas
det som hänt, sedan evigheters urminnes förgångna tider.
Glömskan, en barmhärtighetens gåva, till det nyfödda
lilla barnet, av Moder/Fader Gud, given.
*  *  *

Du gillar kanske också...