Dryader och Najader via Galaxygirl, 22 november, 2020

Dryader och Najader

Via Galaxygirl, 22 november, 2020

 

(Jag ser ansiktet på en vacker kvinna vars hår är blått ljus. Jag ser hur hon stiger ut ur en ljuscirkel och börjar väva ljus i ett rutnät, nu i sällskap av andra vackra flickor av ljus. De gör en stjärna i en cirkel av ljus och ädelstenar.) Vi väver koderna. (De dansar nu motsols i en cirkel och de skrattar och sjunger.) Vi tänder koderna.

Välkomna ni från Gaia till festligheterna. Vi är Dryader och Najader från andra världar och dimensioner, för att titta på återfödelseceremonin. Vi valde denna heliga symbol för att representera Gaias Merkabah och för att hjälpa till med energierna, som skulle kunna gagna ytterligare anpassning. Ljusarbetarnas fokuserade intentioner bygger på dessa koder. Vi assisterar från etern, skyarna. Vi arbetar med er natur och era hav i de eteriska världarna, vårdar era växt- och mineralriken och era vattenriken. Era jordiska riken är i behov av dessa energier.

Vi är Dryader och Najader från de högre dimensionella tidslinjerna och vi är här för att bära vittnesmål om denna övergång från mörker till ljusets riken. Vi är inte från Nova Gaia. Hon är redan fullt utvecklad från vårt perspektiv, men inte från ert perspektiv. Vi har förmånen av att arbeta med energierna från er sol och många andra solar bortom den. Vi väver in ljuskoderna i era träd, stärker deras ande och uppmuntrar era växter att förankra sina rötter djupt ner i jorden inför de kommande förändringarna.

Gaias riken är redo. Det är mänskligheten som håller på att göra sig redo. Många kommer inte att följa med. Många kommer att välja att observera från vårt perspektiv och hjälpa till utifrån. (Jag ser en gammal bok som lyser av ljus. Sidorna vänder sig snabbt. Jag känner att det är Gaias själsberättelse, en bok om Hennes inkarnation som Gaia.) Hon har en mycket avancerad själ, en själ som hedras och uppskattas för sin uppoffring. (Allteftersom boken vänder blad blir sidorna svarta och det finns en tät energi i dem. Jag ser Atlantis falla och jag känner tyngden. Sidorna fortsätter att vända sig och jag ser historien om Gaias yta. Boken slutar att vända blad.) Det är här ni är nu. Ni håller på att samskapa nästa kapitel av Hennes resa. (Jag kan inte se de kommande sidorna, men deras kanter och kontur glöder.) Ja, Nova Gaia håller på att skapas i ljusarbetarnas hjärtan, sinnen och fokuserade avsikter. De skapar detta land av harmoni och balans.

Vi är Dryader och Najader från de inre planen. Vi balanserar energierna på planetariska riken som genomgår tumultartade förändringar. Vi är upprätthållare och nätbärare för växt- och mineralrikena. (Jag ser att energier som de har skickat in i trädens rötter växer djupt in i Gaias inre hjärta, vilket är en trädgård av ofantlig skönhet.) Mänskligheten måste vårda sina hjärtan under dessa tider av påtvingat mörker. Hjärtat är där hoppet växer. Hopp är trädgården till det inre hjärtat hos en som är i samklang med Nova Gaias energier om det som skall komma. Era rötter kommer att överbrygga rikena. Vi fyller Gaia med ljus. (De utvidgar Merkabah-symbolen av ljus för att omsluta planeten. Träden lyser starkare nu.) Var i naturen! Den kommer att lugna ert oroliga hjärta. Gaias gåvor erbjuds fritt till alla.

Vi är Dryader och Najader från de yttre världarna, som erbjuder energihealing och stöd. (Jag ser att spridningen av deras läkande energier nu påverkar vattnet. Jag ser trädrötter och växter vid sidan av vattenfall vars rötter glöder och skapar ljus i vattnet för att hela det. Vattnet sjunger nu.) Det har gått en tid sedan Gaias vatten sjöng av glädje. Ljuset håller på att återvända. Kärlekens melodi håller på att återvända. Mörkret tål det inte. Det är en sång av dolkstick för dem, men för dem som är i linje med ljus och kärlek är det sfärernas musik. Denna sfär av Gaias välsignade kärlek. Vi helar er nu. (Jag ser att stjärnornas Merkabah-symbol ovanför Gaia nu är flerdimensionell och helt i linje med inkommande ljuskällor och stjärnkoder. Allt är upplyst. Det finns bara ljus nu.)

Ni har en lika stor del i detta ljus. Som en gudomlig kanal för planetarisk förändring och förkroppsligad Källa är ni detta ljus. Känn er lugna med detta uttalande, förneka det inte. Följ med när ljuset renar er planet. Låt det rena ert hjärta. Låt det rena era tidigare liv. Atlantis och Lemurien kommer att resa sig och vara renade, förnyade. (Jag ser att träden nu till fullo är en del av den interdimensionella kristallina uppgraderingen som vi har fått. De kanske var det innan, jag vet inte, men de har definitivt mottagit en uppgradering. Jag känner ett tryck i bröstet. Jag ser en glödande Merkabah-symbol i mitt bröst.) Merkabah har aktiverats i mänsklighetens hjärtan inför uppstigningen. Jorda er Merkabah i Nova Gaia. Grunda er Merkabah i Källan. Gör det och inse att allt är ljus. (Värmen i mitt bröst växer. Det känns som om jag är ett ljusklot.) Ljuset har kommit. Det går inte att stoppa. Mänsklighetens storhet kommer att avslöjas. Kontrollen är bruten.

Vi är Dryader och Najader av de högre dimensionella världarna från uppstigna planetariska riken som erbjuder vårt stöd, att våra egna energier blandas med de tillgängliga energierna för att ytterliga stödja den uppstigna Gaia och Hennes rike. (Jag är omgiven av videkvistar som vajar i vinden. De är fyllda med ljus.) Låt denna plats vara en som ger dig frid i dessa tider.

Barnen kommer att leda. Vårda ert eget inre barn med våra energier och känn er nära ert sanna jag. Träden vet vilka de är. De är djupt rotade i Moder Jord. De vårdar sina egna unga träd med moderlig kärlek, med faderlig styrka och tillgivenhet. Gör detsamma! Ni kommer att uppmanas att erbjuda näring och styrka. Djupa rötter behövs. Er Merkabah är er livlina till er själ, en meningsfull djup kontakt. (Jag ser att varje själ är som ett stort träd och att våra liv är som miljoner rötter, grenar och löv som sträcker sig ut från det. Allt hör samman. Jag känner det som att den här livsströmmen är rotad djupt ner i den mörka dyngan, och att Merkabahn inom mig lyser upp roten och tänder upp hela trädet och ger tillgång till hela själsupplevelsen.) Ja, och tillgång till er själs visdom och styrka. Ni är starkare än ni tror. Ni är lika starka som vi.

Vi erbjuder vårt ljus, vår kärlek, vår omsorg. Vila i detta utrymme av djup healing. Ni vilar inom er själva när ni hedrar platsen inom er, när ni helar ert inre träd. Ett friskt träd erbjuder skugga och en trygg hamn för många. Ni är mycket lika trädet. Skugga kommer att behövas för att kyla ner svedan i mångas hjärtan. Kallt vatten och rengöring med ljus kommer att kännas uppfriskande. Träden och vattnet skapar balans för Gaias planetariska kropp och för er kropp. Alla världar är förenade. Läkta. Gröna. Ljusa. Kallt vatten. Välkomna dessa ljuskoder och planetarisk upplyftning i ert hjärta och in i er trädgård, och vet att Gaias uppstigning är förutbestämd och skriven i stjärnorna, kodade så att alla kan se dem. Precis som dessa rötter växer djupt ner, så kommer också er säkerhet att gagna er. Djup inre vetskap, djupa rötter, djup tro. Vi ser det här som ett segertåg på Gaias yta. Vi dansar i glädje medan vi bevittna hur denna profetia fullbordas framför våra ögon.

 Vi är Dryader och Najader från högre världar som erbjuder service, visdom, energetisk balansering och kärlek till dessa vars inre trädgårdar precis börjar blomma och till dem vars trädgårdar står i full blom. Inre trädgårdar lyser starkt, och kommer bara att lysa starkare de kommande dagarna. När mörkret blir otydligt blir ljuset tydligare. (Jag ser en grön trädgård full av blommor som växer inuti min Merkabah. Mitt bröst kliar och är varmt.) Kom ihåg er anknytning till Gaia. Känn er själ och känn samtidigt Hennes. Det kommer att förankra mer ljus.

Vi är Dryader och Najader och vi välsignar er. Välsignade är de som valde, uppnådde och är här vid tiden för profetians uppfyllande av den planetariska uppstigningen. Mörkret har tappat sitt grepp om mänskligheten. Gaia reser sig och är fri.

Översättning Ulla Krogh

You may also like...