Elohim via Tarashtan, 14 september 2019

Elohim via Tarashtan, 14 september 2019

Firande av Befrielse (med detaljer)

14 september 2019

Elohim via Tarashtan

God dag till er alla.

Det är en mycket spännande tid på Jorden och för alla medvetna varelser i detta universum. Vi är mycket glada över er befrielse och fulla av entusiastiskt firande.

Firande är ett inre tillstånd innan det blir ett yttre. Ni har några steg till innan ni firar på Jorden; men i den inre världen har firandet redan börjat.

Det är kärnan i vårt meddelande till er idag: Hurra!

Nu vill vi lägga till några detaljer om arten av er befrielse.

Den yttre aspekten av Jordens befrielse är att en förtryckande global regim som är fientlig mot mänskligheten upplöses, när högre energier strömmar in för att återvitalisera, läka och rena planeten och alla livsformer på den. En gammal ordning av bedrägeri, omstörtning, dominans och förnedring kommer nu till sitt naturliga slut.

Hurra!

Den inre aspekten av denna process är en befrielse av medvetandet. Medvetandet om Gaia, det planetära väsendet, frigörs. Mänsklighetens medvetande – tillsammans med det för alla andra arter – frigörs. Och individernas medvetande, inklusive dig själv, frigörs.

Vad du kommer att göra med din nya frihet – som ett mänskligt kollektiv och som en individ – är helt upp till dig själv. Det är det som frihet betyder.

Det finns ett par detaljer om detta som vi vill fästa er uppmärksamhet på idag.

Den första detaljen handlar om konsekvenserna av tidigare tanke och handling och den stora drivkraften i individuellt och kollektivt medvetande. Vanligtvis måste individer och kollektiva arbeta igenom alla konsekvenserna av sina val för att få styrka att göra verkligen nya val och skapa nya typer av upplevelser för sig själva. De flesta av är bekanta med styrkan i dessa krav.

Men det är en mycket speciell tid i detta universum, och speciella regler har kommit med i leken. Allt som härrör från det som har tänkts och gjorts – över hela universum – löses snabbt upp, vilket leder till en enorm kulmination: en universell återställning. Under dessa speciella förhållanden är alla kollektiv och alla individer fria att släppa allt de har åtagit sig och alla konsekvenser som binder dem till särskilda upplevelser. Vi skulle kunna säga det annorlunda och säga att tiden påskyndas, så att det som tidigare tog årtusenden att genomföra, nu kan göras på några minuter.

Inom denna speciella detalj finns en annan viktig detalj: ett specialfall inom ett specialfall. Ett av de tillgängliga alternativen för dig är att hålla dina befintliga val och åtaganden och fortsätta att uppleva samma slags saker som du är bekant med. Vårt återställda universum kommer att tillåta det! Detta är en paradoxal återspegling av din obegränsade kraft som en levande exponent av Gud.

Vi vill att du ska vara medveten om detta scenario, för det finns fortfarande ett visst tryck på dig att inte utvecklas, inte utvidgas och inte förverkliga och utöva hela friheten. Få av er vill fortsätta att lida så mycket som ni tidigare har gjort; men många av er ser fram emot att lida mindre. Några av er har ännu inte förstått att renodlad glädje är ett alternativ! Vi vill inte tala om för dig hur du skall göra, men vi vill att du förstår att möjligheterna är oändliga. Vi uppmuntrar dig att använda din fantasi.

Till exempel tänker många av er för närvarande på pengar som medium för förtryck eller slaveri som kan vändas till ett medium för fritt val eller fri vilja. Och det är verkligen sant! Men mänskligheten behöver inte förnya sin fascination för pengar för att förverkliga sin frihet. Pengar är inte ett nödvändigt frigöringsmedel. I själva verket kommer en underbar ny version av Jorden att dyka upp utan pengar – eller några fasta regler för byteshandel – för att tillgodose dem som vill ha det. På samma sätt kommer de som vill uppleva ett fritt och rättvist ekonomiskt och finansiellt system – en motivation som är mycket lätt att förstå – att få uppleva detta.

Vi kan säga samma slags saker om rättvisa och hälsa. De som har lidit och bevittnat grov orättvisa kan förståeligt nog söka efter en värld där rättvisan är rimlig och pålitlig. De med försvagande fysiska och psykiska sjukdomar, eller deras nära och kära, kan förståeligt nog söka efter en värld där hälsan skyddas och läkning är avancerad.

Men några av er kanske är mer intresserade av att uppleva en annan typ av värld: där det inte finns något begrepp om rättvisa eftersom ingen någonsin skadar eller utnyttjar någon annan; ingen skola för helande eftersom ingen någonsin är sjuk eller skadad; och inget ord för ärlighet eftersom ingen kan föreställa sig att tala något annat än den självklara sanningen.

Val, val, val!

Allt är gott. Och det är helt upp till dig.

Vi är Elohim.

– Tarashtan

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...