Saul via John Smallman, 13 februari, 2019

Saul

via John Smallman

13 februari, 2019

”Kärleks-Tsunamin fortsätter intensifieras”

En händelse i mänsklighetens historia och som är av oerhörd betydelse närmar sig i snabb takt.

Massmedia har undvikit frågor av verklig betydelse, medan de har försökt ta er uppmärksamhet till distraktioner som är ämnade att förvirra och dela upp er, så att ni ska leva i oro och rädsla. Politik är ett spel som spelas av inflytelserika människor som har blivit blinda av sin egen själv-härlighet och drivits av sitt maktbegär över andra och som stöttas av massmedia, medan bägge kontrolleras och manipuleras av en liten men mycket mäktig elit som har obegränsade ekonomiska resurser och som har personlig information om dessa inflytelserika, vilket säkerställer att dessa kan störtas på ett ögonblick, ifall de vägrar att lyda sina mästare, genom att man släpper skandalös information om dem. Sålunda ”ägs” många politiker och nyhetsorganisationer och används av ett fåtal mycket förmögna människor med själv-tjänande, hemliga, personliga agendor som har hållits dolda för offentlig insyn.

Många människor är nu medvetna om, eller håller på att bli medvetna om, den oerhörda korruption som mycket länge har varit pågående i stora organisationer, sådana organisationer som fram tills nyligen ansågs vara ärliga och pålitliga – och som fungerar inom politiken, affärslivet, utbildning, sjuk- och hälsovård, biståndsorganisationer, religion samt media – och en världsomspännande rörelse på gräsrotsnivå som söker efter att få enorma förändringar i sitt styre och sina verksamheter växer snabbt, i och med att alltfler chockerande men hittills dolda hemliga skandaler avslöjas och förs upp till den offentliga arenans ljus.

Om mänskligheten ska kunna undvika själv-destruktion, så måste denna mäktiga och makthungriga elit totalt separeras från sina ekonomiska resurser, samt från de organisationer genom vilka de utövar denna makt och kontroll. Sedan måste de oerhört skadliga aktiviteterna i vilka det militär-industriella komplexet i flera årtionden år har engagerat sig, helt avyttras, och följt av detta måste snabba, positiva steg tas för att påbörja reparerandet av den skada som har åsamkats det planetariska ekosystemet.

Vilket många av er redan vet, så har den skada som under de senaste två hundra åren har åsamkats planeten och vilka har ägt rum i en allt tilltagande hastighet alltsedan slutet av Andra Världskriget, resulterat i samvetslösa mängder miljöföroreningar som helt arrogant har dumpats i världshaven, sjöar och floder, i skogar och på stäpper, samt in i atmosfären, med militant likgiltighet för den skada som detta skulle kunna leda till. Ifall åtgärder inte vidtas i snabb takt för att återkalla och rätta till de skador som planeten redan har åsamkats, så kommer dess miljö i den närmaste framtiden sluta upp med att tillhandahålla grundläggande nödvändigheter i form av ren luft och rent vatten som behövs för mänsklighetens överlevnad.

Att så stor skada inte bara har tillåtits, utan uppmuntrats, visar tydligt på globaliseringens vansinne. Den har avskalat all ansvarskänsla från dessa enorma bolagsägare och direktörer, för dessas beslutstagande och för de efterföljande aktiviteter som deras organisationer har engagerat sig i, trots den oerhörda resulterande ekologiska skadegörelse som på grund av deras aktiviteter har åsamkats den planetariska miljön, samt för de icke-mänskliga livsformer som planeten upprätthåller.

Fastän den moderna fysiken nyligen har påvisat att absolut allting är förenat med absolut allting annat, så har det ansvar som en insikt om detta ålägger mänskligheten, hittills inte på långt när i tillräckligt hög grad tagits på allvar. Långt innan den moderna vetenskapen avslöjade detta vidsträckta direktiv i hela universum, hade människor blivit medvetna om detta på en mindre skala, i formen av det ekologiska sambandet mellan växter, insekter och djur (inklusive människan). Och fastän miljöforskare utfärdade varningar gällande den skada som skedde, så valde makthavarna med auktoritet att begränsa och inskränka skadegörande aktiviteter, att ignorera dem medan de uppmuntrade globaliseringen, vilkas supportrar, förespråkare och uppbackare enbart var intresserade av ekonomiska vinster på kort sikt.

Nu, äntligen, växer medvetenheten om det överväldigande behovet av en förändring i mänsklighetens attityder och beteenden, och leder till en rörelse i riktning mot större förändringar i industriprocesser, så att de mest skadliga aktiviteterna antingen kraftigt minskas och begränsas eller så stoppas de helt. Ni har redan de teknologier som behövs för att ersätta de mest skadliga industriprocesserna vilka ni bedömer vara nödvändiga, de har bara inte tagits i bruk för de står inte i linje med de ekonomiska målen hos de stora globaliserade multi-nationella bolagen. Detta kommer att förändras! Nya teknologier – nya i det att informationen om dem inte ännu har släppts ut till allmänheten – kan och kommer att tas i bruk mycket snabbt, när väl de som har hindrat introducerandet av dem har avlägsnats från makten.

En ljus framtid ligger i sanning i framtiden för mänskligheten, när väl de nödvändiga förändringarna i attityder, uppfattningar och beteenden kommer att börja gälla inom er alla. Detta kommer att tillåta och i högsta grad positivt uppmuntra läget för och upprätthållandet av avsikten att etablera ett omhändertagande och ansvarsfullt styre för Planeten Jorden, ett styre som kommer att säkerställa planetens välmående, medan det samtidigt garanterar tillfredsställande och upplyftande levnadsförhållanden för hela mänskligheten, utan några undantag. Just nu när ni observerar så mycket sanslösa och totalt onödiga konflikter och lidande över hela planeten, så är det nästan omöjligt för er att föreställa er en tillräckligt stor förändring för att kunna lösa dessa skenbart överväldigande frågor och problem. Frågor och problem som under årtionden i oräkneliga forum har diskuterats, utan att man har kunnat hitta några märkbara tecken på framsteg.

Som alla kanaliserade meddelanden har talat om för er, samt vilket också många medvetna och pålitliga individer som för tillfället är inkarnerade har sagt, så är KÄRLEK svaret, det enda svaret på alla problem eller oenigheter som uppstår mellan några av Guds gudomliga barn. Och var och en av er, oberoende av nationalitet, etnicitet, hudfärg, religiös eller politisk övertygelse eller ingen alls, är ett av Guds gudomliga barn. Utan ens en enda av er så är Gud ofullständig och Gud kan inte vara ofullständig. I och med att Kärleks-Tsunamin fortsätter intensifieras – och JA, Den intensifieras med all säkerhet med mäktiga mått – så börjar alltfler av er att gnugga ögonen och öppna upp er medvetenhet om att allt som betyder något är – KÄRLEK!

Allting blir på ett gudomligt sätt omhändertaget, det förekommer inga vinnare eller förlorare, inga erövrare och besegrade, för alla kommer att lyckas och får glädja sig åt allas framgång, eftersom Kärlekens all-inkluderande omfamning omfattar samtliga. När ni engagerar er med kärlek, råder friden för alla är en, oskiljaktig, eftersom var och en av er är oskiljaktigt ett med varandra och med Gud.

Tillbringa därför tid på egen hand med dig själv, i din heliga inre helgedom, dagligen. Javisst, samlas i grupper för att göra det fysiskt, eller via telefon eller sociala media (detta är deras perfekta användningsområde) och gå sedan på djupet och, i och med att distraktionerna i ditt dagliga liv för en stund bleknar bort, känn då den Enhet som ständigt finns närvarande inom var och en av er och från vilken ni aldrig kan bli separerade. Det under och det all-uppfyllande energifält som du då får uppleva kommer att bemäktiga dig och ge dig styrkan att upprätthålla visionen om en framtid av frid och överflöd för hela mänskligheten. Du skapar och förverkligar denna vision. Släpp taget om dina tvivel och vet att det är så.

Med så mycket kärlek,

Saul

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...