En Mästare i Kristallriket via Carina Davidson, 20 januari, 2021

 

En Mästare i Kristallriket, kanaliserat genom Carina, 2020-01-20

 

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

Äntligen frigörs ni från era bojor i de lägre dimensionerna av er själva. Äntligen går ni mot klarhet i ert medvetande där ljuset är mer kraftfullt än mörkret och mörkret inom er transformeras till ljus.

För i de mest kraftfulla solstormarna av ljus pågår just nu ett stort frigörande av det mänskliga medvetandet. Det är inom er som ni skall befrias och göra er själva till de Mästare av ljus som ni i sanning är.

Jag öppnar dina sinnen och fyller dem med ljus om du ber mig. Jag ger dig din inre vägledning tillbaka och öppnar upp ditt hjärta för de högsta frekvenser av ljus om du vänder dig till mig och ber mig om hjälp. Jag hjälper dig att hjälpa dig själv genom att jag hänvisar dig till de högsta källorna av ljus inom dig själv om du i ditt inre känner att du önskar närma dig själv i den högre sfären av ljus.

Att färdas inom sig själv kräver mod och styrka. Ni har tillsammans med er själva färdats inom ert eget mörker i långa tider inom ert eviga nu. De kraftfulla upplevelser ni haft tar ni med er hem till ert eget ljusa medvetande som ett perspektiv på vem ni är när ni åter är i ljuset. Det finns inget mörker kvar i er när ni återvänder till fullt ljus i ert medvetande men de upplevelser ni haft i mörkret av ert skapade har hjälpt er att få en ny syn på er själva och ert ljus.

Inom ljuset är ni mycket kraftfulla och i de Kristallina världarna önskar vi uppmuntra er som känner er kallade att förkroppsliga ert högsta ljus genom er själva i ert tredimensionella liv på jorden. Gå inåt i er själva och sök svaren på allt det som ni undrar över. För i ljuset inom er själva får ni de svar ni önskar för att förkroppsliga ert eget unika ljus. Ni är mycket kraftfulla unika varelser av ljus och ingen annan än ni själva kan vägleda er in till er egen sanning. Er egen unika källa av kristallin intelligens är den som väntar på att få förkroppsliga sig genom er i det liv ni lever på jorden.

Det finns mängder av information som just nu ges ut på ert internet och som i all välmening vill hjälpa er att vägleda er till ert eget liv på jorden men i sanning måste ni vända er inåt i er själva för att genomsyras av ert eget unika jag och väcka upp de koder som ni placerat i er själva innan ni kom hit. Ni är er egen räddare. Ni är den som, genom att föra in ert unika ljus i er fysiska kropp och ert mänskliga medvetande, kan skapa en unik tidslinje av ljus för er själva på jorden i ert dagliga liv.

Tiden för det personliga, unika skapandet av dig själv är här om du så önskar. Dina inre organ transformeras för att komma i harmoni med ditt nya jag om det är avsikten du har med ditt liv här på jorden. För den här resan är er och ni väljer själva vad ni vill skapa. Vill ni vända er in i ljuset och förkroppsliga det är detta nu fullt möjligt. Vill ni leva kvar på en tidslinje där ni fortfarande känner att ni vill skapa något som hör ihop med ert gamla jag är ni fria att göra det. Tiden för mästerskap genom fria val är här.

De av er som nu önskar förkroppsliga sitt eget högsta ljus genom att vända er in emot er själva och ta vägledning kommer att göra så oavsett vad som händer i världen i övrigt. Det är det som är att förkroppsliga ljuset. Ni behöver inte stå kvar och observera det som andra väljer att förkroppsliga genom sina sinnen. Ni behöver inte följa någon annans råd om vad som är rätt för er. Att fördöma andra ingår inte i ljusets krafter då ljuset älskar mörkret för att det hjälper det att uppleva sig själv på nytt. Att fördöma är att kliva in i upplevelsen av mörkret. Att ta ansvar för andras skapelser är också att förkroppsliga delar av mörkret då det håller er fången på den tidslinje som andra skapar.

Det finns bara en resa som ni är här för att göra i ljuset och det är resan hem till er själva. Alla andra resor är skapelser i nyanser av mörkret. Dessa skapelser är alla vackra och fantastiska i sitt förkroppsligande då de ger er perspektiv på det unika ljus som ni bär inom er men de är inte ett förkroppsligande av rent ljus.

För förkroppsligande av rent ljus är att kliva in i er egen unika kraft av kärlek och ljus och där finns bara kärlek som förkroppsligas genom mycket starka känslor av ro, frid, acceptans och lågmäld inre glädje. En slags förnöjsamhet som gör er lugn och till freds med den ni redan är och det liv ni redan lever.

I kärlekens ljusa krafter ligger mängder av förståelser för andra och deras val av tidslinje. I kärlekens ljusa krafter ligger naturliga val av vägar i livet som helt saknar tankar och känslor om att våld och upprättelse behövs av det som andra väljer att skapa i sina liv. I kärlekens ljusa krafter ligger en naturlig önskan om fred och välstånd för alla men en förståelse för att befrielsen måste göras genom var och en då ingen människa i sanning är förlorad i ett system där de inte kan ta sig loss.

Alla människor är i sitt ursprung förankrade i sitt eget unika ljus och alla har en väg inom sig tillbaka till sitt allra högsta jag. Ni är i sant ljust mästerskap bara ansvarig för er egen resa hem till er själva och när ni är i kontakt med ert eget högsta ljus vet ni att alla andra gör den resa som de själva i sitt medvetna ljus önskar uppleva. Ljus är kärlek uttryckt genom fridfulla tankar och känslor.

Jag gör er gärna sällskap på er resa tillbaka till er själva.

I kärlek.

 

 

Du gillar kanske också...