Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 januari 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 januari 2021

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att stärka ert förtroende för er själva. Ni har visat prov på stor uthållighet och jag kan inte annat än beundra det mod och den kraft som ni så tydligt har visat under de månader av ovisshet som har präglat och fortfarande präglar er värld. Många har stärkt sin inre kapacitet och hörsammat den inre rösten som manat till lugn och inre förankring. De har vänt sitt perspektiv till det inre i stället för det yttre och på det viset fått en bättre bild av vad det är som pågår runt om i er värld idag.

Jorden uppmanar er nu, kära människor, att ta hand om er själva på ett sätt som också gagnar jorden. Ni hör ihop och det som försurar och förstör jorden försurar och förstör också era kroppar och därmed också ert liv här på Jorden. Det kan vara en del att begrunda här … en hälsosam jord ger också en hälsosam kropp, ett hälsosamt liv med allt som det innebär både fysiskt och psykiskt. Man kan säga att ni befinner er vid ett vägskäl och att det nu gäller att välja rätt väg. Ni har mycket kunskap, kunskap som ni samlat på er under årtusendens förlopp, som det nu gäller att använda på ett kreativt och moget vis. Det finns många visa män och kvinnor därute som försöker delge er sin sanning men är det någon som lyssnar på dem, eller är det makten och pengarna som fortfarande styr? Är det kanske inte dags nu att ta ett nytt grepp om världen och låta humaniteten styra de val ni gör, omsorgen över varandra, över jorden, över djuren, över allt levande. Är det inte dags för att öppna upp kärleken igen och låta ljusets och kärlekens plan ta över Jorden. Är det inte dit ni har nått ..är det inte den vägen som ni ska välja?

Jo, jag tror det är dags nu, kära Jordbor. Det är dags att öppna upp era hjärtan och låta kärleken vara den ledande kraften på Jorden idag. Moder Jord har valt kärleken och låter den ta en allt större plats i sitt liv. Hon släpper ifrån sig mörkret och det kan ta sig lite olika uttryck som många av er redan har fått känna på. Mänskligheten släpper också ifrån sig mörker som kan ta sig lite olika uttryck. Den inre förankringen blir då allt viktigare för att man inte ska påverkas och dras med i detta mörker utan stå kvar i sitt ljus av kärlek och tillit. Ju fler som gör det, desto lugnare blir det på ytan, den yta som ni befinner er på. Får det frisläppta mörkret eller de negativa energierna inget fäste, så kommer de att lösas upp och försvinna i tomma intet.:)

Det är viktigt nu, kära Jordbor, att ni är så mycket som möjligt i ert hjärta, att ni förnimmer ljus och kärlek i stället för hat och oro. Koncentrerar er på tingen som betyder mycket för er. Sök er till dem som ni mår bra tillsammans med. Gör saker som gör dig glad. Njut av de små tingen runt om dig. Följ din vägledning, din intuition, när du känner att du ska göra det. Vila och hämta krafter om det är det som du behöver och det kan det vara för många idag. Oro och ovisshet tär på kroppens resurser, så se till att du ger dig det som du själv behöver just nu av omtanke och kärlek.

Det är en utmanande tid men det är också en utvecklande tid, där insikter och förståelse byter av varandra i snabb följd. Ni är på väg mot något stort, kära barn på Jorden. Det är en annan tid som hägrar framför er nu. En tid av stor kunskap och stark intuition som leder utvecklingen framåt på Jorden. En utveckling som leds av en högre energi av ljus och kärlek.

Det är med stor glädje jag följer arbetet som nu har påbörjats på Jorden.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...