En som tjänar via James McConnell, 19 februari, 2017

En som tjänar via James McConnell, 19 februari, 2017

 

”En som tjänar”

Hälsningar till er. ”En som tjänar” här och nu kommer vi bara att svara på frågor. Inget meddelande följer efter denna punkt.

Mycket är samlat här för kommande tider. Det är ganska nära nu. Ni kommer att uppleva många olika saker. Även nu, när vi talar sker det förändringar, saker som händer i bakgrunden, som ni ännu inte känner till, men som kommer att komma fram.

Ni talade om detta tidigare när ni talade om olika platser på jorden, Antarktis och allt annat. Det kommer att bli många upptäckter, många sanningar, som kommer fram från många olika håll. De av er som är uppväckta och fortsätter uppvaknande processen kommer få att höra dessa saker och dela dem med många andra. För sanningen är ute!

Den är ute och den kommer att avslöjas. Eftersom det avslöjas kommer ni att kunna vända er till andra och dela sanningen med dem, för att hjälpa dem att förstå. Säg inte att ni har vetat detta hela tiden eller säg att ni hade rätt hela tiden. Även om ni har det (skratt). Men att säga till alla andra, ”det är dags”. Det är dags att gå vidare. Det är dags att nå ut. Nu är det dags för Nya Gryningen.

Det är dags för frågor. ”Ashira” är inte tillgänglig eftersom Susan ännu inte är tillgänglig. Fortfarande beroende på vädret. Det bli bättre! Nog om detta nonsens, OK?

Har vi några frågor till ”en som tjänar”?

Fråga: Förra veckan talade vi om solen. Jag studerade den och den är inte längre en ljusboll, det är en skiva där strålar skjuts ut. Varför?

Återigen är det en fråga för dem som har ögon att se med och öron att höra med. Ni är en av alla här som är i resonans med dessa ord, alla kommer att se det om ni låter det vara. Solen förändras, den förändras mycket. Hela solsystemet går igenom många förändringar även galaxens själv rör sig genom förändringar. Ni kommer att uppleva mer och mer energi när de tränger in i planeten.

Ni bombarderas redan av dessa energier, som har trängt in men energierna kommer att bli kraftigare och kraftigare. Ni kommer att uppleva dem på många olika sätt. Ni arbetar med dessa energier och kan stå emot och arbeta med dem. Många av dessa energier som tränger in nu kan man säga skapar dissonans hos många människor.

Många kommer inte att förstå dessa förändringar. Medicinsk vetenskap är förbryllad av dessa saker. Det finns ingen förståelse på nuvarande nivå. Det händer. Det händer mer och mer. Dessa energier kommer att tränga in för att ändra er. De förändrar ert DNA. De förändrar er cellstruktur. Allt detta sker eftersom det måste ske. Det är iscensatt som en del av denna Uppstignings Process.

Uppstigning är inte lätt. Det bara är så. Uppstigningen kommer oavsett om människor är beredda eller inte. Vissa kommer att kunna flyta med andra inte. Vissa kommer inte att vara en del av hela denna process. De av er som kom hit med valet att vara en del av det, är redo att vara en del av allt detta och kommer att uppleva dessa förändringar som kommer in, dessa energier och en del av dessa är att se själva solen, själv, det finns mer av den. Solens sol.

Fråga: Hur stor andel av Jordens befolkning har nu sagt ja till uppstigningen? Det är svårt att säga detta direkt, det är mer än 2012. Vid den tiden fanns det ca. 30%. Nu skulle vi säga att det är 50%, 60% eller till och med mer än så. Det är inte så mycket att de har vaknat som att de är redo för detta. Så beredda är de inte.

När dessa förändringar sker, när den Galaktiska Centrala Pulsen träffar Jorden då kommer mycket att förändras på den punkten. Det är därför vi säger att det är en högre andel än vad man kan tro. Inte nu, men när skiftet inträffar kommer många fler ombord vid den tiden.

Q: Ashtar talade om biljoner farkoster där uppe. Vi behöver inte biljoner fartyg, vad gör de?

Först var det bara Ashtar Command. Det finns många som väntar på deras process, deras del av vad de är här för att göra. Det är som om de har sitt ansvarsområde och de följer upp det på många olika nivåer.

Det finns så många olika typer av civilisationer, så många olika typer av rymdfarkoster, som väntar på signalen, den slutliga nedräkningen skulle man kunna säga. När detta händer kommer alla att gå in i sina olika ansvarsområden, vilka de kom hit för. Vissa är här för att titta på. Vissa är här för att delta fullt ut. Vissa är här för att vara en del av den första kontakten. Vissa är här för att arbeta med energier som ”Blue Avian” och sfärerna och allt annat. De är här för att arbeta med energier och modifiera dem så att de inte blir överväldigande för Jorden vid denna tidpunkt.

Nu finns det många olika processer som pågår och det finns många farkoster förutom de ”Ashtar” talade om. Många aspekter av healing. Farkoster för healing.Ljusstäderna. Att gå ner till den Heliga Jorden för healing. Allt detta.

Fråga: Jag hörde om mentorerna, som kommer till oss. Kan ni berätta mer om detta? Ja, mentorerna är här redan här. De är en del av processen. Många har kontaktat dem som de samarbetar med. Inte så direkt i de flesta fall, men i form av viskningar, som vi talar om. De hjälper er, vägleder er. En stor del av övergången som ni går igenom är att släppa det gamla. Som också innebär att släppa gamla guider, som har varit med er under mycket lång tid. Detta är i vissa fall många liv.

Många av dessa äldre guider och mentorer har lämnat er och har ersatts av nyare guider och mentorer. De är redan här och arbetar med er, men det kommer att vara en tid efter den första kontakten, som era guider kommer att mer fysiskt vara med er. Ni kommer att ha en och samma guide och en begränsad Pleidian mentor kraft kommer också att vara närvarande. De kommer att vara här för att hjälpa er och detta kommer att vara en del av orkestrering som pågår. OK?

Fråga: Jag har läst att en del av våra guider kan vara en avliden familjemedlem. Vad tror du?

Det kan det vara, men för det mesta är det inte så. Det är oftast de som ni har känt tidigare, men inte från familjen i denna livstid utan själs familjen för länge sedan. Det kommer att bli ett igenkännande, ett återseende, som kommer att ske. Det kommer att vara, som om ni träffar en gammal vän. Det kommer att vara i fysisk form efter händelsen.

Q: Finns det något vi kan göra för att påskynda denna process?

Ni gör det redan. Var närvarande. Var på veckobasis en del av denna process, så mycket som möjligt. Vare sig det är personligen, via telefon eller vad det nu kan vara. Ni är redan en del av denna process. Att meditera är att vara en del av denna process. Vare sig det är en individ eller en grupp meditation, som ni har gjort varje vecka.

Ni behöver inte ha någon aning om hur viktiga dessa meditationer är. Hur mycket ni påverkar hela planeten när ni gör dessa meditationer. Det är inte bara en övning i meningslöshet, som vissa kanske tror. Eller visualisering process, som ni tycker inte har någon betydelse. Är särskilt meningsfull. Vad ni visualisera, vad ni skapar. Det är vad ni måste förstå. Visualisering leder till skapelse. Visualisering är vad ni kommer att använda mer efterhand som ni befinner er i de högre vibrationerna. I den femte dimensionen är visualisering tänkandet, som används där. OK?

Fråga: Med tanke på de nuvarande frekvenserna kommer vi att se ”Eventet” under 2017?

Vi vill gärna säga ja, men vi kan inte säga direkt eftersom vi inte känner till det själva. Vi har inte fått denna information eftersom ”Prime Creator” inte har angett när detta skall ske, ännu inte i hans, hennes eller dess förståelse.

Allt är baserat på sannolikheter och på frekvenser. När frekvensen ökar över hela planeten, som det gör, kommer det närmare och närmare när dessa energier kan frigöras från den Centrala Solen. När det händer, kommer ”Eventet” att äga rum. Det kommer att bli en ”Galactic Flash” eller ”Galactic Pulse”, som vi har talat om så många gånger.

Vi kan inte säga exakt när det kommer att äga rum eftersom ingen utom Skaparen själv vet. Detta uttrycks även i Bibeln, som Jeshua talades om. Ingen vet datumet eller tidpunkten utom Skaparen (Fadern).

Vi är redo att avsluta här. Bara fortsätt med det här programmet. Individuellt och i grupp. Det är viktigt att arbeta med de saker ni förstår. Arbeta med energier. Acklimatisera er till de energier, som ni kan. Arbeta med visualisering; gör era affirmationer, meditera eller vad det nu kan vara.

Var mer och mer ute i naturen. Om ni kan, de som mår dåligt, som har obalanser inom er, var desto mer i naturen och känn den rena energi som finns runt om er. Det som kommer från vatten, träd, växter och djur. Krispig och klar luft kan vara mycket viktigt för dem att återfinna balansen i sig själv.

Det kan ske inne i städerna, med smog och alla dessa föroreningar, men det kräver mycket större ansträngning från er sida för att detta ska hända. Om ni är ute i naturen, där ni kan se och känna skönheten och bli medveten om de högre vibrationerna där kan det inte finnas någon sjukdom. Var och en som har en känsla av sjukdom, gå ut i naturen.

Känn solen i ryggen. Känn solen i nacken. Det kan göra underverk för er. Det kan höja era vibrationer. Detta kan vara svårt för dem i sjukdomstillstånd, men om ni kan göra det, kommer det att betydligt öka er healing kapacitet. Healing handlar bara om sinnestillstånd. Vet det. Det handlar endast om sinnet och det är allt som det är.

Shanti. Frid vare med er. Var En.

 

Du gillar kanske också...