En väckarklocka via Nancy Tate, 11 mars 2016

Wakeup_top_msg

En väckarklocka

Via Nancy Tate, 11 mars 2016

 

 

”När Gud gäspade!”

I går kväll tittade jag på några konserter, och vid någon tidpunkt kände jag förvåning över hur musikinstrumenten har blivit så fantastiskt perfekta och hur de skapar stöd i bakgrunden för rösterna, vilket är så underhållande. När den insikten gick upp för mig insåg jag plötsligt att det här är ett exempel på hur hela vår skapade värld har blivit mer och mer i harmoni med våra avsikter och önskningar om att skapa ett liv som representerar vad vi kan göra i våra liv, som tillfredställs i det ögonblick som vi väljer att uppleva.

Det sa mig att det inte bara är så att vi bygger instrument, hus, bilar etc. för att våra liv ska kännas bekväma med det vi väljer att göra på den här planeten. Vi har gått från att leva i grottor och plocka vår mat från träden, eller från växterna på marken för att överleva, till att successivt skapa det som kan ge oss bekvämlighet, kunskap och harmoni med allt det som vi väljer att uppleva här på Jorden. När jag delade denna insikt med Bob, insåg jag att vi kommer hit för att bevisa för oss själva och allt skapat, att vi fysiskt kan skapa det vi vill med våra liv, snarare än att vara beroende av att våra inre förmågor ska göra det.

Det säger mig att vi har valt att uttrycka våra förmågor att skapa på ett sätt som är unikt i vårt Universum. Innan vi befolkade den här planeten började vi att skapa genom våra inre förmågor och vår avsikt att förverkliga det. Det har sagts oss att vi är på väg tillbaka till det.

När det här Universumet skapades var det för att skapa det vi valde genom vårt självbestämmande och vår frihet att uttrycka oss genom vår kärlek till allt som finns. Det är vad Mushaba-energin handlar om. Detta Universum skapades från den energin, och den här planeten skapades för att uttrycka den fysiska skapelsen av det vi önskar och vill med våra liv. Istället för att använda våra inre förmågor att skapa i ögonblicket, använder vi vår inre kunskap och inspiration för att fysiskt skapa det vi önskar och vill. Det är ett nytt uttryckssätt som vi kom överens om att komma hit för att använda.

Planeten Jorden är ena halvan av den ursprungliga planeten Tiamat som separerades av Nibiru; den andra halvan var Maldek. Efter separationen förbereddes Jorden för att befolkas. Under tiden bodde många av oss på Maldek, som femdimensionella varelser, där vi besöktes av Dracos som utmanade oss att ta makten över dem. Eftersom Dracos inte kunde ta över Maldek förstöde de den, och då spreds våra själar ut över hela Universum, för att sedan samlas ihop av invånarna på våra hemplaneter. Det gjordes för att våra själar skulle återställas inför vår destinerade tid på Jorden, med vår upplevelse från Maldek väl bevarad i vårt undermedvetna.

Det har varit en upplevelse av tid för oss här. Och nu ska vi använda vår förmåga att skapa, inte bara i det fysiska utan samtidigt ge uttryck för våra inre förmågor som vi aldrig har förlorat. Vi valde, i vår upplevelse av tid här, att leva i det fysiska, det som är ett uttryck bortanför vår inre skaparförmåga. Med andra ord har vi redan uttryckt harmonin med att leva i både det inre och yttre sättet att skapa, som har varit ett exempel på vad vi valde innan vi kom till den här planeten.

Vårt uttryck för den kreativitet som vi bär inom oss upphör aldrig. Den kommer att fortsätta för evigt och expandera, och låta oss skapa det liv som vi själva väljer. Det kan vara ett ögonblicks skapande, eller kombinationen av det ögonblicket och det fysiska uttrycket för den intention vi har att obegränsat utforska förmågan att skapa. Det är därför vi är här och lever våra liv på det sätt vi gör.

Detta är ett helt nytt koncept för mig. Det säger mig att det vi har uttryckt är en del av det vi kom hit för att göra. Det här är det evolutionära uttrycket av Mushabas energi som nu håller på att utvecklas till Mushabas Kärleksessens.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://www.treeofthegoldenlight.com/Wakeup%20Call/MWmesages/March2016/Nancy%2003-11-16-2.htm

You may also like...