Ohmnipure och Saint Germain via Nancy Tate 11 december, 2016

Wakeup_top_msg

Ohmnipure och Saint Germain

via Nancy Tate

11 december, 2016

Dags att Vakna

Jag har önskat kommunicera med er igen, och nu är det mycket lägligt. Det handlar om vad som sker, inte bara runtom i världen, utan också ute i universum. Jag är Ohmnipure och jag är här tillsammans med St. Germain. Vi kan se vad som sker bakom hörnet och under kullarna. Det är en rungande ringning som mer eller mindre liknar den som ni har fått höra. Det är varför vi ordnar med att ni ska få höra detta, i hopp om att ni ska minnas den melodi/det återkommande ljud som kallar er till ett budskap. Jag fortsätter nu med budskapet och sedan tillägger St.Germain sitt inlägg.

Det kommer att bli en hel del kaos, som blir mycket kortvarigt. Det blir styrkan av det som har släppts ut från underjordiska schakt och åtskilliga tillslutningar av Genetsares Sjö och den del av havet som nu befinner sig under strandlinjen alltsedan Atlantis gick under. Allteftersom ringningen fortlöper, representerar den en pågående hyllning till vad som sker inom hålrum och undervattenssjöar, vilka släpper fram energier som har varit på väg att komma upp till ytan. De är nu på väg att komma upp till detta jordklots yta.

När det sker kommer det på vissa platser att förekomma ett enormt mullrande och på andra platser blir det ett utmärkande Kärleks-flöde som lyser fram under det sommarsolstånd som kommer nästa år. När detta inträffar kommer det att ta fram många minnen hos en mycket stor mängd människor. Det kommer att inleda ett sammankallande av så många människor kring de händelser som ägde rum före och efter översvämningen. Man kommer att minnas vissa delar av den och sedan kommer man att inse att ett flertal av de förändringar som ägde rum på den tiden, cirkulerar tillbaka till sfärerna inom en ny övergång.

Detta kommer inte att återställa planeten till ursprungligt skick, utan till ett nytt uppvaknande inom människorna. Det kommer inte att förändra jordens ytområden lika mycket som det kommer att förändra människornas ansikten, när de inser att de står inför en ofantlig förändring som kommer att tillföra så mycket otrolig energi av Kärlek och fred till planeten. Detta för med sig en känsla av glädje som ljuder alltigenom deras kroppar, när de inser att de står mitt uppe i de första stadierna av sin uppstigning.

När jag säger första stadier, hänvisar jag till den sista cykeln i uppstigningens stadier, som kommer att leda till en ofantlig förändring i deras liv. Det blir en utsiktspunkt för dem, där de kan se vad som är på väg och vad som redan finns på plats, vilket är annorlunda än hur det så länge har varit. Det kommer att leda till en jättestark känsla av fridfullhet, det leder till att många människor kan förstå att vad de har undrat över, är svaret på vad de hade hoppats på att skulle kunna bringa dem klarhet. Detta är endast en del av vad de kommande händelserna för med sig. Jag stiger nu åt sidan och välkomnar St. Germain till meddelandet.

 

Jag Är St. Germain och jag kommer för att bidra med en liten bit till pusslet. Så många av er har tonat in er på informationen gällande RV och NESARA och vad detta kan åstadkomma för världen. Man undrar också över orsaken till alla fördröjningar som har ägt rum samt de oväntade avslagen från vissa människor som är involverade för att främja det som har sagts att var på väg. Jag är här för att meddela er att man delger er vad man har fått höra, vad beträffar information. Man spelar en roll i de nuvarande tiderna för att få till stånd de förändringar som rör människors sätt att leva, till ett sätt att vara i nuet och framkalla det som man har för avsikt att göra med sina liv, utifrån den vidsträckta kunskap som redan existerar i ens liv.

När man införlivar detta i sitt varande framkallar man det under sin tid av avkoppling och fridfullhet. Så länge som man vet att det handlar om att spela den roll som finns till för en själv, och gör det på ett sätt som är önskvärt och fridfullt inombords, så kommer allt att samstämmigt genljuda och få allt att ske. Det är ett exempel på vad ni är på väg till, i er förmåga att skapa det som ni har för avsikt att göra i era liv. Det skapas inifrån och förs sedan upp till ytan, precis som Ohmnipure har nämnt, så väl som i andra situationer i det förflutna, då av andra människor och varelser.

Nu talar jag om detta för er, för det har nyligen gått en tid då så många av er har tystnat. Jag säger er att detta är en del av er återkomst till er inre kännedom om er inneboende kraft, att skapa och sedan att lägga märke till att ni som en helhet, har fört den upp till ytan.

Vi har bara en sak att tillägga just nu och sedan lämnar vi er ifred för dagen. Allt handlar om kommande fejder gällande valet som ägde rum. Allt kommer att klarna och det kommer att sakna motstycke att kunna fortsätta utan Trump, för det som han kommer att göra och säga kommer att framkalla tårar hos många av de människor som har varit hans motståndare. Det blir ett sätt att få ta ansvar för sig själv och vidare att kunna förstå varför saker och ting har pågått så som de har gjort.

Det var allt för denna gång och vi uppmuntrar er att njuta av er dag och ta er tid att koppla av. Med en stilla musik som ljuder i dennas öron, har vi fått hennes uppmärksamhet. Lyssna till allt som kan vara bara för er för att ni ska lägga märke till något och ta emot det som står i beredskap gällande ert anspråk. Det sker nu, för detta är det ögonblick som är Nu. Lev inom den sanning som ni är, så kommer ni inte bara att få se, utan också leva i resultatet. Kärlek är svaret på allt detta.

Tack kära Ohmnipure och St. Germain,

Med stor Kärlek, Nancy Tate.

 

http://www.treeofthegoldenlight.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...