Ohmnipure via Nancy Tate, 7 september

Wakeup_top_msg

Ohmnipure, 7 september 2016

Via Nancy Tate

 

Det är något på gång för hela mänskligheten, och det väntar respektfullt i kulisserna. Det handlar inte bara om de medel som det har talats om runt om i världen, utan det handlar också om vad som kommer att göras med dem när de kommer, och människor har börjat tala om vad de vill göra med dem.

Jag är Ohmnipure och jag är här för att tala om för er att många människor redan har satt upp mål för att placera förmögenheten, och börja använda den för att återställa ordningen världen. När detta börjar kommer det att bli uppenbart för många människor att det är viktigt i återställandet av Jorden att Kärleksenergin blir av stor betydelse för fördelningen av medlen till olika platser.

Ja, det finns redan många saker som håller på att behandlas i syfte att återföra folkets suveränitet. När bitarna faller på plats för människor, kommer de inte bara att minnas vad det innebär att styra sitt eget liv, de kommer också att förstå varför det är så viktigt att vara herre över sitt eget liv, och inte tillåta någon annan med lägre energier att blanda sig i. Vet att ni kan lita på er inre röst och se att det ni gör stämmer överens med det som sker på ett harmoniskt sätt.

Ni som individer är en del av folket. Ni är den Enhet som kan ta tillbaka makten. Se kraften i aktionen som en symbol som kan ta tillbaka makten. Var medvetna om att med Kärlek och frid, tillsammans med livsglädje, kan ni ta ner himlen till Jorden som ni har drömt om.

Jag inser att många av er ännu inte har påmints om det faktum att ni lever med Mushabas Kärleksessense, som finns inom er. Den har alltid funnits inom er från det ögonblick ni skapades. Den har hjälpt till att vägleda er genom varje rörelse ni har gjort, och fortsätter att göra det genom denna erfarenhet.

När ni går framåt från och med nu, kommer ni att förstå den kraft som ni har inom er för att bygga den sanning av Kärlek som ni är. Jag ser det inom er alla, även inom dem som har glömt vad det innebär att uttrycka den Kärleken inom sig. Den har större kraft än tanken om att ni är starkare, eller bättre än någon annan person.

Jag lämnar er nu i Kärlek och harmoni. Jag ser hur ni alla går framåt och att ni är sanna mot er själva med hur ni ska gå vidare med er nästa upplevelse i livet. Ni är mästare i era liv, och jag ser hur ni alla uttrycker Kärleksenergier tillsammans i harmoni för evigt.

 

Tack mina kära, kärleksfullt Ohmnipure.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...