Välkomna den tredje vågen, av Sandra Walter, 20:e september 2016

ascending-light

Sandra Walter

Gudomligt Fokus: Välkomna tredje vågen den 20:e september, 2016

Källa

Välsignelser Älskade Ljusgrupp,

Vår tredje våg 2016 börjar skönjas, med sina begynnande frekvenser som förebådar det Nya. Portalväktare och Nätarbetare har varit upptagna i veckor, Gaia och de nya näten svarar redan, och vi är förberedda för det nya anländandet nästa vecka.

Detta är en inströmning av högt laddat rent ljus, som tar oss till en helt ny nivå. Som alltid, är matchande vibrationer nyckeln till er upplevelse av det, men dessa frekvenser är menade att stötta under den uppsnabbade tidsperioden. För Uppstigningsgruppen, tunnas slöjorna ut igen, och vår verklighet känns mer surrealistisk än jordad. Som vi har lärt oss från de tidigare två vågorna, är det typiskt för dessa vågors inströmning i år. Den här innebär ett skifte i tidslinjen, så vårt fokus behövs mer än någonsin.

Gaia är, och kommer att, frisläppa koder kontinuerligt genom de nya nätsystemen, som är av Solar-kristallin natur. Det utlöses av den inkommande ljusnivån, och Gaia reagerar på den på samma sätt som våra kroppar, och DNA triggas för att aktivera vilande koder under Uppstigningen. Detta är förberedelser för att ta emot mycket högre nivåer av solljus. Septembervågen är ett stort hopp i denna process, och vi får en accelererad tidsperiod som komplement till denna process, helt enkelt för att vi är kapabla nog, och medvetet begärt det.

Det är en uppgift för Portalväktarna, Nätarbetarna, Vägvisarna och alla Ljusarbetare som hjälper till att välkomna det nya ljuset, med ödmjukhet, integritet och den Gudomliga Kärleken som det förtjänar. Denna nivå av ljus är en Gudomlig Gåva till Mänskligheten. Grunden har lagts och Portarna har öppnats till en helt ny upplevelse; en uppgradering av Uppstigningsprocessen. Det kanske inte är uppenbart för kollektivet; de externa verkligheterna är en fruktansvärt kompass för vad som faktiskt händer, Älskade Ni. Det var alltid tänkt att denna passage skulle ha många distraktioner och triggers; insikter kan vara lika barmhärtiga som manipulativa. Vissa kroppar är inte konstruerade för förändring, en del är avsedda att cirkulera runt i en verklighet till utrotningen. Tänk på att det inte är Ljusgruppens ansvar att övervaka, titta på eller delta i att upplösa gamla realiteter. Fokusera på gudomlighet, renhet och nya erfarenheter, som finns tillgängliga i detta nu-ögonblick, och accelerationen kommer att hjälpa era framsteg kraftigt.

Att Uppleva en Accelerad Tidslinje

Denna passage med Insikter, gör att era unika färdigheter kan framträda. Detta är ögonblick för att vara kreativa och befria hjärtat, eftersom de gamla energierna försvinner, som höll tillbaka kreativa strävanden, kreativt tänkande och unika uttryck. Det är också viktigt att respektera varandras intuitiva vägledningar, med de förändringar som händer inom er. Några av er lyfter på slöjan och får förmågan att hjälpa andra se denna nya verklighet klart. Några av er är naturliga nätarbetare men har inte undersökt den aspekten. Några av er önskar skapa nya högtider eller sammankomster men har inte gjort det. Då otillfredställande tidslinjer kollapsar, gäller inte de gamla ljusbegränsningarna, av andliga uttryck längre.

Mest anmärkningsvärt är den enorma expansionen inom hjärtats centrum. Eftersom kristallstrukturer aktiveras i kroppen, kan deras vibration börja matcha de inkommande fotonfrekvenserna. Detta förbereder den fysiska kroppen för att omvandla sig själv till en ledning för det Kristnade Självet. Detta är anledningen till att många av er har guidats för att släppa sådant som är onödigt. Kristus (det kristallina medvetandet, Enhetsmedvetandet) är engagerat i helt andra saker än det lägre jaget. Det fungerar som Enigheten. Under dessa transformerande faser, behöver det er uppmärksamhet.

Avslöjande, Avslöjande, Avslöjande    

Det finns så många härliga överraskningar och avslöjanden tillgängliga för er, Älskade Ni. Lägg märke till hur ni reagerar på de avslöjanden som presenteras. Välkomna varje förändring, varje skifte, varje uppenbarelse, varje avslöjande med er högre visdom. Våra kollektiva och individuella verkligheter, är oftast komplexa metaforer och mycket kreativa. Uppskatta vad Källan har skapat med denna speciella Uppstigningserfarenhet. Se allt detta från det kosmiska perspektivet; med tidlösa, odödliga perspektiv på vad som händer på den här planeten. Att vara intrasslade i den lägre verkligheten, vara dömande, eller vara anhängare av tron med det gamla Själv, orsakar uttalade mentala, emotionella och fysiska problem, då ljuset ökar. Omfamna ansvariga skapelser genom högre val. Fyll era hjärtan med glädje och tacksamhet, för att dessa nya realiteter har utformats för er räkning, och nu finns tillgängliga för er att uppleva. Många Portaler öppnas medan andra stängs; Fortsätt att röra er framåt.

Personlig meddelande från Sandra

JAG ÄR fylld med ödmjuk tacksamhet, över att få uppleva denna vackra nivåhöjning och arbetet till den sista Porten, då dessa vågor av ljus tränger in i vårt medvetande. Solen och Gaias Portaler, kommer att öppnas vid (höst)dagjämningen, och toppen av vågen anländer den 26:e september, och sträcker sig över den 30:e. Detta är en renare kristallinbaserad frekvens, som är avsedd för medvetandeskiften. Kom ihåg detta, när er fysiska verkligheten börjar känna något overkligt, och kroppen anpassar sig för att fortsätta. Våra visioner och Rådens, reflekterar redan detta inflöde; allt rättas in till Gudomlig fulländning. Håll ert fokus på denna avsikt. Vi älskar er, vi välsignar er, vi tackar er.
Jag kommer att fokusera på att vara Portvakt, till den 30:e september. Följ med på onsdagens Enighetsmeditationer, för att hjälpa Kristusmedvetandets aktiveringar av nätet för människornas hjärtan. Tack på förhand, för samskapandet i denna acceleration av vår Uppstigning. Ha en välsignad (Höst)dagjämning, och att alla hjärtan ska öppnas för denna heliga och djupa våg, med det Gudomliga Ljuset!

Med Kärlek, Ljus och Stöd, Sandra

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...