Enhörningens medvetande via Natalie Glasson, 11 maj, 2018

Enhörningens medvetande via Natalie Glasson

11 maj 2018

Eran av Hågkomst, av Enhörningens medvetande

Hälsningar, vi är Enhörningens medvetande, vi ger er vår kärlek och vår välsignelse och badar er i renheten av vårt ljus. Vår vibration liknar den som finns i Änglarnas Kungarike. Det är vårt syfte att tjäna och stötta en djupare anslutning till och hågkomst av Skaparen. Som Änglarnas Kungarike är vi kraftfulla healare, vi delar visdom, inspiration och helig kunskap och orienterar er med renheten i er varelse och essens. Vårt uppdrag vid denna tid är att stötta manifestationen av Eran för Hågkomst på Jorden och inom ljusarbetarnas uppstigningsprocesser. Sedan 2012 har mänskligheten existerat inom Eran av Kärlek, varje aktivering, uppstigningsskifte, healing, uppvaknande och upplysande upplevelse har varit fokuserat på kärlek. Kärlekens Era är en energivåg och nivå av tillväxt som har en avsikt och ett syfte då den grundas in i Jorden och mänskligheten. Syftet med Kärlekens Era är att stötta själv-kärlek, anslutning till och förkroppsligande av ovillkorlig kärlek, uppfattningar födda ur kärlek och uttryck för ren kärlek. Ni kan känna igen att många utmaningar, växandeprocesser, uppvaknanden och healingar kan ha varit anslutna till syftet med Kärlekens Era. Några själar på Jorden förkroppsligar redan syftet med Kärlekens Era, för dem är fokus nu att uppleva livet som kärlek och med kärlek. Andra är fokuserade på att förkroppsliga syftet med Kärlekens Era, att fullända sin förmåga att älska sig själva och vara Skaparens kärlek på Jorden. Nivån på ert andliga växande och huruvida ni har förkroppsligat Kärlekens Era eller inte är inte beroende av hur vis eller utvecklad er själ är. Istället, ju mer risker ni tagit i ert förflutna och tidigare liv för att expandera till att vara kärlek och dela kärlek vidare än er komfortzon, desto mer utmanande kan det vara att förkroppsliga kärlek. När ni tar risker för att utvecklas, expandera och dela kärlek vidare än er komfortzon kan ni få uppleva Skaparens högsta kärlek eller smärta genom avvisande eller rädsla. Så det kan vara så att de som tycker det är utmanande att förkroppsliga kärlek och vara kärlek är de som gått längst på den andliga vägen och upplevt mest. En intressant tanke är att de som nu är avancerade i sin uppstigning och leder andra fram mot ljuset kanske inte är de avancerade själarna, utan istället kan vara de själar som varit minst på Jorden och har mindre att heala. De själar som fortfarande behöver avancera andligt eller till och med vakna upp kan vara de avancerade själarna då de tagit på sig mer att arbeta genom och lösa andligen, och därför behöver mer tid. Vi säger inte att samma gäller för alla, men det är underbart att skifta uppfattningar då detta tillåter er att släppa egot, expandera ert medvetande och låta Skaparens sanning flöda in i er varelse med större kraft.

Eran av Hågkomst

Det finns ingen definierad linje mellan att uppleva Kärlekens Era och Hågkomstens Era, de är vågor av ljus och medvetande som överlappar varandra. Ju mer kärlek ni förkroppsligar och realiserar i er varelse desto mer aktiverar och lyser ni upp ert minne av Skaparens sanning. Förkroppsligandet av kärlek stöttar er hågkomst, så även om ni bara väcker upp lite kärlek inom er varelse så kommer ni att tända hågkomsten av er själva och Skaparen lika mycket.

Syftet med Hågkomstens Era är att aktivera ert inre vetande, väcka upp visdom ni samlat från andra livstider och återanknyta er med visdomen hos er själ och själsgrupp. Det kommer att tjäna er väl med att minnas andra livstider och föra fram healing såväl som att återupptäcka själsliga förbindelser och relationer. Hågkomst är kopplat till att se, känna och uppleva er själva och Jorden utan illusion och begränsningar, det är en gradvis process som kan upplevas som insikter eller glimtar av upplysning.

Själar känner sig ofta vilse och osäkra i sin verklighet på Jorden, de känner att de inte vet varför de är här, vad de borde göra, hur de borde hjälpa andra eller till och med vad som skapar uppfyllelse i deras liv. Det finns ofta många frågor som förblir obesvarade och verkar lämna ett tomrum som hindrar själv-acceptans och själv-förståelse. Syftet med Hågkomstens Era är att återansluta er till er inre visdom, intuition och kommunikation med Skaparen för att fylla tomrummet och besvara de frågor som förefaller omöjliga att besvara. Denna upplevelse liknas vid att återta er inre kraft medan andra ser den som att avancera andligt och utveckla era sinnen. Men den manifesteras inom er verklighet, närvaron och påverkan av Hågkomstens Eras uppvaknande inom er kommer att vara en gradvis och subtil process, som alla inte ens märker av, då de istället ser sig själva avancera intellektuellt.

Andlig tillväxt och uppstigning är en process av att veckla ut och expandera den ni verkligen är, Skaparens sanning. Det är en process som sker inom er varelse, med flerfaldiga skiften och omvandlingar i många omgångar. Ofta går dessa skiften och omvandlingar obemärkta förbi, speciellt om ert fokus är utanför er i er verklighet. Även efter upplevelsen av många skiften kan ni fortfarande känna samma sak. När ett skifte i uppstigningen sker kan det ta dagar eller veckor att till fullo integrera det i er varelse, vilket betyder att ni förmodligen inte märker det. När ni ser tillbaka på era upplevelser ett år tillbaka, då kan ni kanske se de framsteg som gjorts. Det är på grund av omvandlingens subtila natur som många tror att de inte växer andligt eller avancerar även om de mediterar och så vidare. De kan inte se det som finns så nära dem, de känner inte igen omvandlingarna då de inte är så explosiva eller påverkande som de tror att de ska vara.

Med förkroppsligandet av Hågkomstens Era kommer en medvetenhet om de skiften som sker inom er varelse och en större förståelse för uppstigningsprocessen ni går genom. Kärlek tänder redan belåtenhet och acceptans; dock, Hågkomstens Era utvecklar detta vidare uppmuntrande en djupt liggande känsla av stöd från Skaparen och Skaparens Universum. Hågkomst är i sanning en insikt om självet som Skaparen förkroppsligad på Jorden och de inre planen.

Meditativ Övning som Förberedelse för Acceptans och Förkroppsligande av Hågkomstens Era

Det är genom observation av och anslutning till självet som acceptans och förkroppsligande av Hågkomstens Eras påverkan kan erkännas och fullt ut upplevas.

  • Först, skaka eller rör på delar av era kroppar, från fötterna till huvudet, och var medvetna om känslan i era kroppar.
  • Placera ert pekfinger och era mittre fingrar, på någon av era händer, på er panna vid ert tredje öga, och andas in djupt som om ni andades in genom pannan och andas ut djupt genom pannan. Känn hur er panna expanderar. Flytta era fingrar till ert hjärtchakra och gör samma övning, andas in och ut genom ert hjärtchakra. Känn hur ert hjärtchakra expanderar.
  • Fokusera på att andas djupt, dra upp energi genom era fötter då ni andas in i ert hjärtchakra. Då ni andas ut, dra ut energin från ert hjärtchakra in i ert kronchakra. Repetera detta tills ni känner er centrerade.
  • Ta några ögonblick för att observera er kropp och varelse, föreställ er, känn eller bekräfta att ni scannar av er varelse från nedanför era fötter till ovanför ert huvud bara genom att vara observanta och accepterande av varje del av er varelse.
  • För uppmärksamheten i ert sinne och tredje öga till ert hjärtchakra och låt er själva vila i ert hjärtchakra andandes naturligt.
  • När ni är färdiga, fråga er själva, ”Vad är viktigt för mig att observera, inse eller vara medveten om nu?” Ni ber ert hjärta och er själ att göra er medvetna om skiften, hågkomster, healing som krävs, eller något annat som sker eller har skett inom er varelse. Bara observera utan förväntan och acceptera allt som kommer upp i er medvetenhet. Även om det är subtilt eller en flyktig insikt.

Denna övning kommer att låta er väcka er medvetenhet och observation av er själva. Sålunda låter den er få tillgång till och inse närvaron och påverkan av Hågkomstens Era inom er.

Ni kanske också vill använda denna åkallan till at tjäna er förbindelse med Hågkomstens Era:

”Enhörningens Kungarike, för hela min varelse i linje med Hågkomstens Era, låt mig ta emot energivågor, gudomlig påverkan och inspiration från Hågkomstens Era inom min varelse. Fyll min varelse med Skaparens kärlek, uppmuntra mig att erkänna den överflödande närvaron av kärlek inom mig, därför förkroppsligande Hågkomstens Era. Och så, jag är i linje.”

I kärleksfull glädje, uppmuntran och expansion,

Enhörningens Medvetande

 

Channeled through Natalie Glasson – 11th May 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa https://www.omna.org/

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...