Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 25 april, 2017

Kollektivet av Guider

via Caroline Oceana Ryan

25 april, 2017

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jord-elementalerna, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet

 

Hälsningar, Mästare av Manifesterande!

Ni är verkligen det, fastän det tidvis förefaller som om ni blir hindrade av ett eller annat krav som ställs på er.

Kanhända har ni fått en ovanligt stor räkning, eller ert jobb erbjuder er färre timmar, eller är nu helt borta.

Eller kanske någon annan situation har vuxit i intensitet – ökande skulder, eller en bil som behöver repareras – så att ni inte längre kan skjuta upp en större utgift.

Pengarnas energi på planeten befinner sig just nu i kaos, avbrott och en fullständig förnyelse, på grund av att deras samtliga system och strukturer håller på att få nya färdvägar och blir ersatta.

Ert undermedvetna kanske kan avläsa dessa skiften med en viss oro och inlåter er känslor av otrygghet och tvivel.

Vi önskar ändå tala om för er att ni inte behöver känna någon konflikt gällande det som ni kan iaktta omkring er.

Ni är inte förlorade i dessa eller några andra yttre omständigheter. Ni har i själva verket placerat er själva där och det högst avsiktligt.

Många är för tillfället förundrade över de krav som ställs på dem och det är förståeligt.

Ni längtar mycket efter att bli skuldfria, att enkelt och med glädje kunna betala bort alla förpliktelser och att utföra det arbete som gör er mest glädjefyllda, samt det som ni kom för att utföra, bland andra underbara visioner.

Inget av detta behöver få er att känna att ni måste bära en alldeles för tung börda, att ni har en alltför brant uppförsbacke att klättra uppför, samt att ni inte känner er säkra på att ni har färdigheterna och resurserna att göra det.

Ni skulle inte ställas inför sådant, ifall ni inte var tillräckligt starka att ta itu med det, samt mycket mer därtill.

Därför uppmuntrar vi er att se på denna situation, vilken den än må vara och att se den på en energinivå.

Om ni just nu kan det, se på denna skenbart stora sten mitt på er väg, i energimässiga termer.

Lägg märke till att när ni möter kraven i det som ni står inför, så blir ni en fullständigt ny individ.

En vars färdigheter i manifesterande inte så mycket håller på att födas, som att de blir hågkomna och återuppväckta, djupt inifrån ert psyke/er ande, samt djupt inifrån era själsstyrkor.

Detta är varför ni nu kommer att få höra så mycket talas om själs-harmoniserande.

För ni är inte menade att kämpa eller att känna er vilse eller övertrumfade av någon utmaning som ni kan komma att ställas inför.

Ni är ägnade att utveckla – att återta – de färdigheter ni lärde er för längesedan, för att kunna tackla detta och liknande utmaningar, vilka er själ ständigt upprätthåller inom sig.

För att skapa skenbart rätt ut ur luften – som inte är luft, utan en energifylld substans som väntar på ert kommando och er förväntan – är inget trick eller tidigare okänt moment.

Ni har flera gånger gjort det, genom att ni glädjefyllt deklarerade att något skedde för er, i det ögonblicket.

Eller genom att arbeta med Ljuset och energin i det som ni ville skapa, genom att använda er av användningsområden och egenskaper hos det som ni önskade få uppleva, och så var ni helt och fullt i linje med det*.

Eller genom att få en känsla av att ni hade det som ni längtade efter, så fullständigt i hjärtat, i fantasin och i kroppen, att det nästintill inte spelade någon roll att det ännu inte fysiskt hade dykt upp, eftersom ni redan så fullständigt och så glatt fick uppleva dess verklighet.

Det förekommer ett antal former av manifestationssätt och -processer. På en djup nivå känner ni till flera.

Det är nu dags att sätta er ner och säga till ert underbara Andliga team av guider, Änglar och högre själv: ”Jag är redo att minnas exakt hur jag på medvetna sätt ska manifestera och jobba på att manifestera det som är för mitt högsta goda.”

”Jag vet att jag inte behöver bära skulder. Jag vet att jag inte behöver jobba med ett arbete som jag inte gillar, eller få för lite betalt, eller vara arbetslös.

Jag är redo att minnas hur jag ska manifestera! Visa mig hur jag ska skapa det som är för mitt högsta goda.”

”Om det finns något eller någon som jag behöver släppa taget om, visa mig det. Om det finns något som jag behöver ge till någon annan, visa mig det. Om det finns någon visualisering som jag borde använda, eller någon gammal övertygelse som jag behöver transmutera – visa mig! Jag är redo att ta lärdom.”

”Mitt liv har placerat mig där de gamla lösningarna och idéerna inte längre fungerar för mig. Ta in till mitt medvetna hjärta-sinne de färdigheter och förmågor – en Gudomlig Lösning – som jag eftersöker.”

”Jag är redo att acceptera detta nu! Jag är redo att minnas färdigheterna för manifesterande från mina tidigare livstider och mina själsförmågor.”

Ni är kapabla att informera ert Andliga team om att ni inte behöver kämpa.

Tala om för dem att vadhelst er nuvarande situation än försöker lära er, så accepterar ni det nu.

Sitt i stillhet med dem och fråga vad det är som det är meningen att ni ska lära er ur detta.

Öppna sedan hjärtat för denna visdom, vilken den än är och beordra fram den kunskap som ni kom hit för – att kunna minnas er egen ursprungliga kraft och förståelse.

Släpp taget om övertygelsen att utmaningen är svår, och acceptera vägen framåt.

Ni kan med lätthet och frid ta lärdom. Det finns inget behov för den kamp och ångest som så många förknippar med inre tillväxt.

Namaste, kära ni! Ni är på väg – vi kan se det, till och med under de dagar då ni inte gör det, och vi gläder oss och är medvetna om att era själar gläder sig med oss.

Var medvetna om att vi finns med er, ständigt.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 
*[See the Collective’s “Working With Energy” meditation]

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...