Fader Absolut – Livet på Nya Jorden och Orion Själ, 30 augusti, 2021

 

Fader Absolut

30 augusti 2021

LIVET PÅ DEN NYA JORDEN (ORION SJÄL)

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag vill jag tala om ytterligare en egendomlighet hos två själs ägare, som väldigt få vet något om.

Och dem det handlar om är de representanter för mänskligheten i vilkas kroppar, vid sidan om Gudomliga mänskliga själar, det samexisterar en orion själ.

En sådan kombination är ganska vanlig på er planet, och det är sådana människor som ofta blir inte bara populära, utan också gör ett signifikant intryck på andra människor.

Varför blir det så?

Kännetecknande högt IQ och kunskapstörst, typiskt för representanter från Orions stjärnbild, uppmuntrar dessa själar införskaffande av ny kunskap och allsidig utveckling av den person i vilkens kropp de inkarnerat.

Därför finns det bland sådana ”halvblods” Orioner många vetenskapsmän, uppfinnare och lärare.

Det främjas också av kvaliteter hos Orioner som stolthet, självhävdelse och överlägsenhet.

Dessa kvaliteter hjälper att uppnå framgång och bli populära och respekterade i samhället.

Det skulle inte vara dåligt om det inte vore för deras begränsade andliga förmågor som hindrar dem från att kombinera sitt kunnande och sin vetenskapliga ambition med moraliska kvaliteter typiska för rena mänskliga själar.

I sällsynta fall jämnas teknokrati och materialistisk syn på livet hos en orionsjäl ut av den mänskliga själen vid dess sida.

I sådana fall ger en symbios som detta goda resultat – en sådan person kan vara ganska harmonisk och trevlig att umgås med.

Men, orionsjälen är inte fri. Den står hela tiden under kontroll av det kollektiva medvetandet hos någon civilisation från Orion.

Och här beror mycket på vilken planet i Stjärnbilden Orion som själen kommer ifrån, eftersom de alla ligger på olika utvecklingsnivåer.

Oftast kommer sådana själar från världar upp till den tredje dimensionen, eftersom representanter från civilisationer med hög vibration inte tillåter sig ”fånga” någon annans kropp, speciellt dem med en mänsklig själ.

Därför, de av er som tillsammans med en mänsklig själ har en orionsjäl, måste ni göra ett svårt val: behålla den som en ”motor” för ett framgångsrikt liv, eller göra er av med den, till förmån för en ren och ljus mänsklig själ som ibland saknar det affärssinne som kännetecknar dess granne.

Vad kan hända med personer som avhyst en orionsjäl?

Deras vibration kommer definitivt att öka, men livsomständigheterna kan förändras.

Och det sker för att deras andliga komponent, typisk för deras mänskliga själ, kommer in i bilden, inte den analytiska och materialistiska som är typisk för orioner.

Det kan lite grann förändra deras sociala status i den tredje dimensionens värld, påverka deras karriär som inte är så viktig för dem längre, och deras omgivning kommer också att förändras, eftersom världssyn och uppfattning hos en sådan person börjar en drastisk omvandling.

Med andra ord, att bryta sig fri från påverkan av kollektivt medvetande från Orion innebär sann frihet för den rena Gudomliga Själen, det ger den förmåga att tillsammans med Jorden göra en Övergång till en ny plats av hög vibration i den Femte dimensionen.

Och jag vet, mina kära, att många av dem som haft tillfälle att leva genom den unika upplevelsen av samexistens av två själar i en kropp – mänsklig och orionsk – kommer att välja den förra för att göra upplevelsen ännu mer unik och för att flytta till en ny nivå av existens i sin fysiska kropp.

Och jag välsignar er för detta!

Älskar er oändligt.

Fader Absolut talade till er,

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...