Sannings-Seende, Lektion 1 via Glynis, 22 augusti, 2021

 

 

Glynis: Sannings-Seende, Lektion 1

22 augusti 2021

Mycket Tydligt Minne

 

Glynis: Hej Josephine. Var vill du börja idag?

Josephine: Hej kära du. Innan vi börjar vill jag upprepa att vi aldrig är ensamma. Inte på ett fysiskt sätt, utan andligt. Alla själar har en andlig familj, en själsfamilj, ett andligt team etc. som alltid finns tillgängligt för att hjälpa oss på våra livsresor. Andliga familjer kan bestå av änglar, ärkeänglar, väktare, guider etc. som hanterar alla aspekter av själv på högre existensplan. Allt man behöver göra är att kalla på dem, som du kallat på mig idag.

För dina läsare som kanske inte vet, när man höjer sin vibrationsnivå får man tillgång till sitt JAG ÄR medvetande och därför alla aspekter av själv och ens själsfamilj.

Glynis: Tack. Så, som en som Ser Sanningen, vilken är den ”sanning” vi söker?

Josephine: Sanningen är unik för varje själ. Vi har alla en historia. Vi har alla multidimensionella livsupplevelser. Den Sanningsseende aspekten är själens länk till de distinkta sanningar som upplevts under alla livstider. Förstoringsglaset till din själ. Med det sagt, dagens lektion handlar om Hågkomst, en resa till att minnas ALLA tidigare livs upplevelser.

Glynis: Varför är det nödvändigt att minnas upplevelser från tidigare liv?

Josephine: Att minnas vem ni är totalt sett är nödvändigt för att uppnå ”Medveten Uppstigning”. Hur skulle ni kunna stiga upp om ni inte känner igen vem ni är totalt sett? Varifrån ni kommer, varför ni är här, vad ni lärt er, vad ni har att erbjuda, och vad ni måste rensa bort? Svaret är enkelt … det kan ni inte! Uppstigning utan Hågkomst skulle vara som om en person med minnesförlust förväntade sig att återuppta livet där de lämnade det utan att minnas VAR de lämnade det!

Dessutom, hur kan ni komma framåt om ni inte vet vart ni ska eller var ni har varit? Återigen, det kan ni inte. Att uppstiga betyder att gå framåt, uppåt. Hur vet ni vilken väg som går framåt om ni inte vet vad som ligger bakom er? Det är viktigt att veta riktningen.

Därför, att minnas upplevelser från ALLA tidslinjer under er själs resor, är att minnas vem ni är totalt sett, ÄR att Uppstiga. Ni har fullkomlig och total tillgång till er sanning, till er autenticitet.

Glynis: Varför kan vi inte minnas vem vi är i totalitet?

Josephine: De kollektiva minnena från ALLA livstider och tidslinjer ligger inbäddade i själens cellulära minne, från det ögonblick själen avlades i Källan. När en själ föds köttsligt kan dess minnen inte tränga genom Jordens täta 3D atmosfär och låga vibrationella frekvens, och har inte längre förmåga att minnas livet bortom de fysiska paradigmer i vilka egosinnet existerar. Sanningen ligger bakom bedrägeriets slöja. De Sannings-Seendes roll är att vägleda er bortom slöjan, vilket är er gudomliga rättighet.

Nu när Det Stora Uppvaknandet är här har Jorden flyttat till den 5:e Dimensionella frekvensen vilket tillåter mänskligheten att få tillgång till dess JAG ÄR lättare och tydligare. Därför är er själs minnen tillgängliga med vägledning från er Sannings-Seende.

Glynis: Kommer inte det mänskliga sinnet att bli medvetet överväldigat av floden av sådan information, inklusive traumatiska och smärtfyllda minnen?

Josephine: Ja, det kan vara överväldigande. Det är därför det är nödvändigt, om inte tvingande, att be er Sannings-Seende om vägledning; att övervaka och reglera hastigheten med vilken ni kommer ihåg tidigare händelser, för att skydda er mot onödigt ytterligare trauma.

Om ni så medvetet erkänner er Sannings-Seende eller inte, om ni har företagit eller kommer att företa denna välsignade resa, var då så säkra på att er Sannings-Seende är och kommer att vara den som leder vägen. För, den Sannings-Seende är katalysatorn till er sanning genom medveten hågkomst, vilken är nödvändig för medveten Uppstigning. Dessutom är det nödvändigt att erkänna de multidimensionella aspekterna av er JAG ÄR närvaro. Därför att, kombinerat ÄR de NI som totalitet.

De flesta minnen är glädjefyllda, inspirerande, lärande, ögonöppnande etc. Ni kan skratta, gråta glädjefyllt, känna sorg för att ni saknar livet och de älskade ni lämnat efter er. Ni kan ha en känsla av ånger eller till och med får bekräftelse på varför ni är den ni är i detta NU. Ni kommer också att minnas de trauman och den smärta ni utstått och de hårda lektioner ni lärt av dem. Ändå kommer ni aldrig att ångra att ni företog resan.

Håll i minne att traumatiska händelser som är djupt undertryckta, tenderar att skapa blockeringar mellan kropp, sinne, själ och ande. Följaktligen är de själsliga receptorerna som är förbundna med dessa händelser benägna att rinna över till fler livstider, om de inte förs upp till ytan och renas. Målet är att komma ihåg de händelser som bär dessa minnen, känna dem, sedan rensa dem från er NU närvaro. Detta kan åstadkommas med vägledning från er Sannings-Seende genom metoden som är känd som processen för Cellulär Minnes-Hågkomst.

Glynis: Är det nödvändigt att återuppleva den faktiska smärtan och lidandet som orsakades av undertryckta traumatiska händelser under sessionerna för Cellulär Minnes-Hågkomst?

Glynis: Nej. Ni kommer att inträda i minnet som det spelas ut, men ni kommer INTE att vara mottagliga för de faktiska känslor ni ursprungligen kände i den tidslinjen. Ni kan se glimtar av vad som ser ut som filmklipp i ert sinne. Ni kan höra röster eller bekanta ljud. Ni kan känna dofter som framkallar minnet av en person, plats eller sak. Men bara som en utomstående som tittar på hur saker spelas ut – som att titta på en interaktiv pjäs eller film.

Det är viktigt att tänka på att Cellulär Minnes-Hågkomst inte är detsamma som Minnes-Hågkomst. Minnes-Hågkomst åstadkoms på den fysiska nivån genom tekniker som hypnos eller tidigare-livs regression. Cellulära minnen finns på den cellulära nivån inom själens kristallina DNA; därför kan de bara nås via en högre frekvens eller vibrationell dimension.

Ni måste utvecklas genom att konfrontera era förflutna och nuvarande trauman rakt på och erhålla de ovärderliga lektioner de ger. För, inte förrän ni konfronterar sådan smärta och trauma, är medveten uppstigning nåbar.

Processen för Cellulär Minnes-Hågkomst är det första steget mot medveten Uppstigning, följt av Reningsprocessen. Jag diskuterar detta om en stund.

Glynis: Hur gör vi om vi undertrycker tidigare trauman?

Josephine: Tidigare trauman kan i den fysiska kroppen visa sig som sjukdom, känslomässiga störningar som omotiverad ångest och depression, mental sjukdom, omotiverade fobier eller rädslor, sådant som höjder, läkare, död, ormar, spindlar, rädsla för ensamhet, omotiverad misstro för människor eller det motsatta könet, omotiverat lågt självförtroende eller brist på självkärlek, eller allt som håller er från att leva ett långt och produktivt liv i glädje, kärlek och lycka. Tills ni rensar bort de undertryckta minnena som orsakar omotiverad negativitet i ert liv, kommer cykeln att fortsätta.

Så jag frågar dem som kommer att lyssna – är sjukdom, smärta och sorg värt det? Kommer ni att fortsätta låta detta lidande påverka era NU-ögonblick? Är ni villiga att offra er autenticitet för rädsla? ELLER är ni redo att konfrontera de hinder som hindrar er från att minnas vem ni är i er totalitet och att vakna upp till möjligheten att livet verkligen är det ni gör det till? Kommer ni att uppstiga till den kristallina ljusvarelse ni är och öppna ert hjärta och sinne till en högre kallelse? För att leva ett långt produktivt liv i glädje och lycka, omgivna av kärlek och ljus då ni djärvt tar er genom detta välsignade och härliga liv på den NYA Jorden.

Glynis: JAG ÄR redo! Hur framkallar man dessa minnen?

Josephine: Till att börja med är det nödvändigt att vara i ett djupt meditativt tillstånd där de vibrationella nivåerna är höjda till den 5:e-dimensionella frekvensen eller högre. Och kom ihåg att alltid jorda er till Moder Jord innan alla meditationer, speciellt under en session för Cellulär Minnes-Hågkomst.

Nu, då ni sitter i tystnad, slut era ögon och ta några djupa andetag. Visualisera en stråle av vitt ljus komma in i ert kronchakra ovanifrån och en som kommer in i ert rotchakra från Jordens kärna, som slås samman i solar plexus chakrat. Då ljuset emanerar genom er, låt det expandera bortom er kropp och fylla upp rummet.

När ni är klara, recitera den Sannings-Seendes åkallan för Cellulär Minnes-Hågkomst (Ni kan tillfälligt öppna era ögon om ni vill)

Den Sannings-Seendes Åkallan för Cellulär Minnes-Hågkomst

JAG ÄR min JAG ÄR närvaro. Jag är en av mina aspekter av själv. Jag kallar på min Sannings-Seende att ta mig på en resa av hågkomst. Att vägleda mig genom processen för Cellulär Minnes-Hågkomst. Skydda mig med kärlek och ljus från all smärta och allt lidande dessa undertryckta minnen kan framkalla. Jag förstår att jag inte kommer att återuppleva dessa livserfarenheter, bara återse dem. För hågkomst är kunskap och genom detta vetande kommer jag att återupptäcka vem jag är i totalitet. Och så är det.

Var nu uppmärksamma på visioner, ljud, namn, känslor etc. som kommer upp. KÄNN dem, SE dem, HÖR dem. KOM IHÅG dem!

Olika scener kan glimta till framför er, eller ni kan se symboler, tecken, namn, ansikten, färger. Vilka upplevelser eller känslor som än kommer upp, låt dem flöda. Låt dem spelas ut. För er avsikt är att minnas de val ni gjorde som ledde er hit, att minnas syftet för er jordliga resa, och minnas vem ni är i totalitet. Att VAKNA och uppleva ert autentiska själv.

Glynis: WOW! Detta är känslomässigt och i djup resonans. Vad händer sedan?

Josephine: När väl en session för Cellulär Minnes-Hågkomst är fullgjord blir nästa steg Reningsprocessen, men den sparar jag till Lektion 2.

Glynis: Ok. Jag har en fråga till. Är cellulärt minne samma som Akasha-arkivet?

Josephine: Nej. Akasha-arkivet innehåller själskontrakten mellan själv och källan och dokumenterar historien och lektionerna från varje livstid. Cellulära minnen är inbäddade i våra DNA-strängar som gör oss till den vi är på grund av de upplevelser vi haft när vi genomfört dessa kontrakt. Ni kommer att lära er mer om Akasha-arkivet genom er Historiska Aspekt av Själv.

Glynis: Tack. Jag älskar dig. Till nästa gång.

Josephine: Tills vi ses igen. Gå med kärlek och ljus.

http://www.caphrielclearborne.com

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...