Fader/Moder Gud, 25 April 2015

Fader/Moder Gud

Lördag 25 april 2015

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Fader/Moder Gud och ni är alla mina älskade barn. Trots att ni upplever en stor turbulens på jorden nu, så ser det mycket ljust ut här uppifrån. Ljuset har brett ut sig över jorden och mycket mörker är på väg att försvinna, då ljuset tar alltmer plats.

Var i era hjärtan kära barn så kommer allt att bli bra. Det är ljuset i era hjärtan som leder vägen nu. Hjälp andra att finna sina hjärtan. Vandra bredvid varandra, känn samhörighet, var sanna mot varandra. Ärlighet och rak kommunikation är viktigt nu om man vill följa sin egen sanna väg. Allt annat kan fastlåsa er i 3D världens illusion och göra det svårare att se det vackra som händer runt er. Det är mycket vackert, det som sker på jorden nu och jag är så tacksam för att ni kollektivt valde att avsluta den här illusionen och gå tillbaka till ert sanna själv.

Min famn är öppen för Er, den har alltid varit öppen. Jag längtar efter den stunden då vi alla kan mötas igen i kärlek och ljus. Det har varit en lång tid som ni har varit borta men nu är det äntligen över. Ni har varit så modiga, mitt hjärta sväller av en mäktig fadersstolthet. Den kan inte beskrivas, den måste upplevas och kännas. Om ni känner efter riktigt noga kan ni känna en liten del av den uppfylla er kropp. Fast i er kropp kan det kännas fullt.

Jag älskar Er så innerligt, älskade barn och häruppe står era kära familjer och väntar lika kärleksfullt. Detta är i sanning en Gyllene Tidsålder. Det gyllene skenet omsluter var och en av er. Det kommer att föra er till den rätta stigen och era vedermödor kommer att lyftas från er och ersättas med glädje och kärlek. Den stunden är här nu så släpp det gamla och välkomna det nya.

Lev i kärlek, lev i kärlek med varandra. Låt era gåvor komma fram och välsigna Jorden. Jorden som har varit er mor och stöttepelare genom alla era liv. Sänd ljus och kärlek till henne och allt liv som finns på jorden. Sänd förlåtelse till dig själv och till alla som är ofärdiga, ty de veta inte vad de gör. Endast förlåtelse och kärlek kan rädda dem och er nu.

Fyll era hjärtan med bara kärlek, det är det som hjälper er bäst nu. Det är då ni mår bra och kan ta till er de nya starka energierna. Det är det ljusa som ska in och det mörka som ska ut både inom och utom er. Ju starkare det kollektiva blir av era ljusa energier, ju fortare får ni den värld som ni drömmer om. En värld i tacksamhet för allt som är, en värld utan begränsningar, en värld i frihet och tillit för varandra. En värld som du som nu lever på jorden inte ens kan föreställa dig, för det går inte med den energi som fortfarande påverkar jordens yta. Era vibrationer kommer sakta att höjas och ni kommer att få fler och fler glimtar av den verklighet som ni är på väg in i.

Jag har följt er under många eoners tid, min kärlek har alltid funnits med er. Jag är så glad att mina barn är på väg tillbaka hem. Det finns inte ord för det jag känner nu. Jag kan bara säga att längtan är stor och min famn är vidöppen. Ni kommer att omslutas av all kärlek som ni överhuvudtaget kan fantisera om.

Med detta säger jag på återseende

All kärlek till ER

Fader/Moder Gud

Du gillar kanske också...