Fader/Moder Gud via Kathryn May 30 maj, 2016

Guds hand

Fader/Moder Gud

via Kathryn May

30 maj, 2016

Fader Gud:

Mina Älskade Barn på Jorden, idag kommer jag till er med starka känslor av beundran och tacksamhet, från Moder Gud och mig och också från era många nära vänner och familjemedlemmar ombord på de skepp som hör till den Galaktiska Federationen och från ert tillgivna Himmelska Kollektiv, som så ömt vakar över er på nära håll. Vi alla beundrar er uthållighet, er beslutsamhet och er orubbliga tro inför de unika svårigheterna under denna tid.

Vi är medvetna om att tiden som framskrider – medan ni inväntar dramatiska och tydliga bevis på att er värld i sanning håller på att förändras – för er verkar vara som en evighet, fastän den för er i planetariska termer knappt är ett ögonblick. Detta förminskar inte de kolossala framsteg, som ni ögonblick för ögonblick uppnår under denna aldrig tidigare skådade övergång. Vad ni bara under de senaste åren har uppnått är i sanning mirakulöst enligt alla mått mätt, och ni har utan större direkt information och kommunikation åstadkommit det – ni har gjort det utav tro och med kärlek. Ni är enastående.

Även ni är en del av vårt Integrerade Nätverk.

Ni förstår, i de högre dimensionerna fungerar vi som ett integrerat nätverk, som ni skulle kunna kalla det. Vi befinner oss i ständig kommunikation med varandra. Vi är i sanning Ett och vi är ständigt medvetna om det. Det är annorlunda för er i de lägre dimensionerna, där ni måste ta er igenom era dagar utan sådan bekräftelse med andra, över jordklotet eller till och med runtom hörnet. Många Ljusarbetare som är involverade i de viktiga finansiella, legala och politiska program, som kommer att förändra era liv, har liten vetskap om varandra. Ni har bara fått ta del av ytterst lite gällande vad som i sanning är möjligt genom den information som ni får i kanaliserade budskap och från det växande antalet informationssökare som modigt har ”blivit offentliga” på internet.

Det finns fortfarande en nästintill fullständig black-out i massmedia gällande allt som involverar det enorma framåtskridande som har gjorts i att ta Jorden till Ljuset. Som vi har förklarat, har detta varit till vår fördel, för det tillåter vår kära Markpersonal att agera i virtuell anonymitet, vilket ger dem och deras sköra uppdrag större säkerhet tills tiden är inne för officiella Tillkännagivanden. Balansen har varit delikat, att kunna framskrida med de högst komplexa och långtgående programmen utan att använda vad ni skulle anse vara ”normala” informationskanaler. Det betyder att de flesta av er har spelat era roller till största delen omedvetna om den större bilden, och ni har endast fått se de framsteg som ni kan upptäcka i er omedelbara omgivning tillika med det som ni med intresse entusiastiskt kan uppfatta precis bortom detta.

Er storslagna tro leder er till att leva Tappert.

Vi förstår hur utmanande det har varit för er att hålla er i er framåtgående rörelse. Ni har ofta bara haft er inre röst från er egen intuition att lyssna på. Ni längtar efter en större grupp kamrater och kompisar att kunna dela era förhoppningar och drömmar med. För de flesta av er, är era familjer och vänner nej-sägare och tvivlare som hånar era djupa övertygelser om att RV/GCR är verkligt, att NESARA verkligen är på väg, att Jorden svävar på randen till den Nya och eviga Gyllene Tidsåldern. Ni är de som har haft hand om bollen för dem och när nyheterna släpps – och det kommer att ske – så är ni de som i deras ögon ”plötsligt” kommer att vara fantastiska orakel.

Hur svårt det än har varit, så har ni fattat tillfällena att samla ihop meddelanden som detta, för att forma ett nätverk med likasinnade personer, av vilka ni aldrig förr har träffat eller talat med personligen under denna livstid. Ni får styrka och inspiration från varandra och tillsammans skapar ni starkare band med oss, med era Högre Jag och med era Guider och änglar. Ni har byggt upp ett samhälle utav ren vilja och en outtröttlig önskan att föra in fred och överflöd till er älskade Jord. På ert eget sätt uppfyller ni era livskontrakt och långt utöver det. Det är detta under som får våra ögon att tåras och fyller våra hjärtan med glädje – er allt ökande kapacitet för Kärleken och er hängivenhet att använda denna växande kapacitet för det Högsta Goda.

Jag kan försäkra er, Älskade Ljusarbetare, att ingen handling har gått obemärkt förbi; ingen tanke eller känsla sker i ett vacuum. Era varelsers energi är ert bidrag och er gåva till andra. Er inspiration lyfter alla. Som Modern och jag höjer vibrationen över er värld och bortom den, har farten ökat och varje handling av Kärlek och Ljus har en större effekt än tidigare. På samma sätt så har handlingar, som för smärta eller lidande med sig, en likadan snabb efterklang och skapar mörker och smärta runtomkring den som tar initiativet till dem. Det är inte längre möjligt att gömma sig undan sina handlingar när dessa ageranden är destruktiva och negativa. Allteftersom energierna ökar sin takt blir resultaten snabba och beslutsamma. Detta kommer att hjälpa er att öka er takt mot vårt önskade Gudomliga mål – Fred, Överflöd, Glädje, Harmoni och Kärlek för alla varelser på Jorden.

Visst kan ni känna det? Ni håller på att lära er att vända er till oss, att lita på att vi ska sända vår Honungssöta Kärlek för att nära och upprätthålla er. Det har låtit er sträcka er djupt inombords, för att hitta era sanna gåvor och för att ge ert bidrag som bara ni kan ge. I och med att tiden har framskridit, har ni använt den till att utföra ett enormt stor inre arbete, genom att omvandla och rensa ut gamla energier. Ni har blivit skickligare och säkrare för var dag som gått, ni har utvecklat era unika gåvor som aldrig förr.

Om er gåva är en inre glöd, så är den bländande; om er gåva är glädje, så kommer ni med den glädjen till alla ni möter, oberoende av omständigheter. Om ni är en Ljusbärare, letar ni upp varje mörk skugga för att skingra den; om er gåva är Omvandling, kan ni känna er sjuk eller utmattad, men ni håller på att lära er att utvidga er för att öka er kapacitet och för att påskynda er healing.

Ni befinner er på Slutrakan.

Var medvetna om att detta inte är en oändlig slutraka. Det är en tid av fullhet, av mognad, av ett växande till nya och tidigare oprövade nivåer av andligt utvidgande. Om ni läser detta, så är ni en medlem av det andliga teamet av Ljusarbetare. Ni kanske också tar del i finansiellt, socialt eller politiskt arbete, men ert huvudsakliga fokus har varit att skapa de portaler och broar som leder till Uppstigningen. Det innebär naturligtvis att ni är medvetna om er förbindelse med oss och att ni tar del i något större än er själva, vilket har förordats av Himlen. Jag kan lova er att Ljuset i allt som håller på att brista ut och öppna sig, kommer att ge mening till alla era ansträngningar och till allt som ni har gjort och känt.

Jag kan bekräfta, vilket vi genom flera andra kära kanaler har talat om för er, att de kommande två månaderna kommer att bli ett väldigt viktigt fönster på många områden – det finansiella, ja, men också flera andra livsområden kommer att påverkas massivt av de händelser som nu svävar över horisonten. Spänningen i luften är verklig. Tillåt er glädjefyllda förväntan att skjuta i höjden. När ni gör det, så skapar ni den jetström som tar händelserna till fullbordan och tidigare åskådare som inte har varit involverade kommer med förundran att börja uppmärksamma allting.

Enastående framsteg har ägt rum inom finansiella, bankrelaterade och säkerhets-system. Kabalens tidigare system, vilka har tillåtit stöld och lagvrängning som har gynnat de rikaste bland er, som en självklar sak, har helt och hållet avvecklats och blivit ersatta av nya, transparenta bankrutiner och säkra datasystem. Snatteri, pengatvätt, falska avgifter och grov stöld kommer inte att förekomma. Dagarna då man utvecklade utstuderade derivatprodukter och komplexa kontorutiner för att gömma kriminella svindlerier är förbi och de som ursprungligen har planerat dessa och oärligt har utövat dem, befinner sig nu under utredning och arresteringar kommer snart att nå toppnivåer bland den hittills motståndskraftiga kabalen.

Allting utvecklar sig som vi har hoppats, på vissa sätt till och med bättre, på grund av den försiktiga takten. Vi har fått möjlighet att stärka upp era ansträngningar, trygga er säkerhet och också era kommande fonders säkerhet och under tiden har fler Ljusarbetare i de andra och tredje leden vaknat upp för att lyfta vågen med sina egna utvidgande unika gåvor.

Var och en av er arbetar i enlighet med sin egen kapacitet och utöver den. Två individer är inte lika i sina uppdrag eller i sina förmågor. Detta är den underbara delen i ert utmanande äventyr. Varenda själ är viktig för att allt ska fullbordas och var och en har fått möjlighet att stråla. Ingen är mindre viktig eller mindre nödvändig än någon annan för att detta historiska Uppstigningsprojekt ska kunna bli en succé. Livsplanen och livsuppdraget hos var och en av er har på ett perfekt sätt harmoniserats med era Himmelska team, för att kunna ta i beräkning era största gåvor och mest inspirerade drömmar, med er egen Uppstignings fullbordande främst av allt i era sinnen.

Håll i er, Älskade Ni, och se framåt in i det Gyllene Ljuset i Gaias Nya Tidsålder. Det är er tidsålder, er vackra planet, er tid för att bli Er Sannaste och renaste form – det Jag som ni kom hit för att bli.

Jag är Fader Gud, er största supporter, här tillsammans med er dyrkade Moder.

 

 

Channelled by : Kathryn E. May

 

Father/Moder God via Kathryn May, May 30th | Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...