KRAFTEN AV SUVERÄN MEDVETENHET, 11 oktober, 2023

KRAFTEN AV SUVERÄN MEDVETENHET
2023-10-11
Älskade ni!
Planeten Jorden avslutar den gamla cykeln i ljusets begränsning, där människans medvetanden var begränsade, för att kunna uppleva polariteter i en skola med prövningar och misslyckanden. Dualiteten som fanns här då själar inkarnerade, hade förståelse om lagen av orsak och verkan, även kallad lagen om agerande och motstånd.
Mänskligheten går nu in i en ny fas, i den som kallas världarnas utveckling. Kom ihåg att världar också består av planeter, stjärnor, månar, galaxer, universum och multiversum, eftersom allt finns inom det Oändliga Kosmos.
När en värld utvecklas vibrerar den på en högre frekvens, och denna frekvens kan vi kalla Dimension. Vi skulle också kunna kalla det densitet, men de flesta av er har redan förståelse för vad en dimension är.
Jorden som en värld av prövningar och misslyckanden, kunde bara erbjuda förutsättningarna inom en 3D-frekvens för de själar som förkroppsligades här, eftersom kroppens densitet skulle begränsa medvetandet medan den förkroppsligades. Detta förklarar också behovet av att själen måste lämna efter en tids kroppsligt liv.
Genom lämnandet stiger själen utan tyngd av materia till den fjärde dimensionen, och då blir det möjligt för den högre frekvensen att minnas tidigare existenser, och även känna till framtiden. Sådana förutsättningar gynnar en självutvärdering av din evolution, och även utarbetandet av en ny plan för inkarnation. Denna plan är alltid anpassad till ödet, det vill säga till ett projekt som gör det möjligt för dig att utvecklas snabbare som ett medvetande.
Den gamla 3D-cykeln, även känd som prövningar och misslyckanden, slutar i Jordens nuvarande ögonblick. Även om det meddelades för två tusen år sedan av den Galaktiska Guvernören Sananda själv, som blev människa för att vara bland oss som Jesus från Nasaret, fanns det ett behov av dessa tjugo århundraden, eftersom inkarnerade själar inte kan göra ett Kvantsprång så snabbt.
Galaxernas spiralrörelse bestämmer mängden och intensiteten av ljus som varje planet tar emot. Allt liv som finns i någon av dem utvecklas och förändras i enlighet med det mottagna ljuset. Uppenbarligen har planeten Jorden också alltid varit med i denna rörelse, och man förutspådde att Gammaljus nu skulle ersätta Fotonljuset som tidigare badat Jorden.
Förändringen i ljusets frekvens är livsformen, och den livsform som finns i varje siderisk sfär. En dag kommer vi att förstå att själen är ett medvetande som vibrerar inom en viss frekvens. Och det är denna frekvens som gör det möjligt för varje del av vår Monad, oavsett om det är en Supersjäl, en Själ eller till och med en Fraktalsjäl, att uppleva världar spridda i Kosmos oändlighet.
Vi är här nu, vid ingången till den multidimensionella portalen som tar oss till den femte dimensionen. Nya Jorden kommer inte längre att ha en 3D-frekvens, och mänskliga medvetanden (själar) behöver anpassa sig till högre vibration för att komma in i denna portal. Det är nödvändigt att lämna den Gamla Jordens vibrationer.
Kort sagt, om det innan tävlingen nästan var en nödvändighet att kämpa för livet, så kommer frekvensen nu att nås först när vi lägger denna tävling bakom oss, och den obarmhärtiga jakten på makt. Vi måste förstå att sann makt finns inom oss och inte i det yttre. Det nya uppvaknande medvetandet är den sanna kraften. Att stärka dig själv med ett medvetande fokuserat på samarbete, ovillkorlig kärlek, respekt och medkänsla för de som inte klarar de sista prövningarna, är mekanismen som kommer att trigga själens frekvens att låta dig korsa den Nya Jordens Portal.
Vi ser att en stor del av mänskligheten ännu är fast i tävlingens vibration. Den omåttliga önskan om makt; vinsten och fördelarna utan sanna meriter; den omåttliga girigheten; rädslan för brist; brist på förtroende för Mästarplanen som är rättvis; striderna som fortfarande kan ses som kostar lika många liv, och respektlösheten för allt och alla.
Det kommer att gråtas och gnisslas tänder överallt, för de själar som inte förtjänar den Nya Jorden kommer att känna den negativa vibrationen av misslyckande i denna Livets skola. Att gå miste om möjligheten att stiga upp nu, kommer att vara den största tragedi en själ kan uppleva, eftersom man stannar kvar i en värld av prövningar och misslyckanden.
Att misslyckas med det som är den ultimata inkarnationen i den gamla cykeln, är verkligen en tragedi som ingen annan. Ingen kan påstå att man inte visste, för själen är själva medvetandet, utvecklad genom hundratals eller tusentals inkarnationer, och all lärande finns infogat i det. Man är sin egen domare och man kan inte lura sitt eget medvetande.
Många tror fortfarande på att ta makten genom konflikt och strid. Det stämmer inte.
I krig finns det aldrig några vinnare, bara förlorare. I alla dispyter kommer det alltid att finnas en förlorare för att någon ska vinna. Det är samma sak i tävlingar. Men när man samarbetar vinner alla, då finns det inga förlorare. Den Nya Jorden kommer att bli en kooperativ värld. Och mänskligheten börjar redan inse att den slutliga striden inte kommer att handla om en strid mellan människor, utan om ett individuellt medvetande, det vill säga en kamp utan vapen, och en kamp som inte är riktad mot någon annan. Vi skulle kunna säga att det kommer att bli en kamp inom alla, men det är inget mer än ett försök att nå den högre frekvensen i själva medvetandet.
Vapen är inget annat än gamla leksaker, som fortfarande används av de som fortfarande vibrerar i frekvensen av prövningar och misslyckanden. Det är ett val. Och som den Store Mästaren sa, ”Till var och en enligt det egna arbetet.” Och det slutar med att jag säger: Var och en är sin egen arkitekt.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa.
Omfamningar av Ljus!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *