Hatonn via Nancy Tate, 13 oktober 2015

images 2.26.50 PM

Hatonn via Nancy Tate, 13 oktober 2015

Väckelseringning

Till ert samhälle kommer det ett nytt paradigm av val och önskningar. Tiden är inne för er alla att se förändringarna i era samhällen och att se vad som blir till och också de förändringar som fyller alla med hopp, med löftet att deras hemort tar de steg som leder till det utlovade som funnits i deras hjärtan och sinnen så länge.

Jag är Hatonn, idag, och jag är här för att ge er en ny känsla av inriktning. Det är en som ni haft i tryggt förvar under alla dessa tusentals år och tiden är nu inne att låta den fritt flöda fram och tolka in den i era liv. Jag talar om de nya idéer som ni, i talande stund, har tillåtit vandra genom era uppfattningar om hur de kan appliceras på era liv, och var de kommer ifrån.

Jag säger er nu att de kommer från era innersta databibliotek, och de kommer nu fram tack vare de energier av förändring som faller ner, samtidigt som de stiger upp genom ert varande. Jag säger ”faller ner” för de filtreras ner genom era energier och igenkänner de energier som väntat på sin frihet att komma fram för att omsluta er med den Kärlek och glädje som kommer att fylla inte bara era liv, utan också de som finns omkring er. Det blir ett nytt sätt att uppfatta era dagliga liv och hur ni ska flyta genom dem på ett sätt som inte bara är tillfredsställande, utan också musikaliskt på ett helt annat sätt.

Först kommer ni att känna en pirrning i hjärnan. Den för med sig en känsla av lycka och en vetskap att hemligheten för det innersta bifallet till välsignat liv nu förs fram till er dagliga verklighet. Det blir som om Skaparen talar till er, samtidigt som Han talar genom er. Det blir så för att det är så det är. Även nu, i talande stund, känner ni det, för mitt omnämnande av det har blottlagt den filt som hållit det i vila.

Nu är det redo att exponeras och att ges liv till, från er. Då ni låter det komma fram i vidare uttryck kommer det att följa er inre vägledning om hur den ska utvecklas i de nuvarande energierna. Ni är tidens skapare, och därför är det ni som ger denna energi vägen att flöda genom, in i manifestation.

Nu när ni har sett och hört dessa ord från mig, erkänner ni deras potential. Ni är de som skapade de tankar som legat vilande. Ni är de som nu börjar manifestera sådant som ligger i linje med hur ni utformat era liv i denna tid och framåt. Allt handlar om nu-ögonblicket, och var och hur ni lever det. Det är ni som avgör hur det ska utvecklas för att passa och motsvara det liv ni lever nu. Ni kommer att känna och se de sätt som era handlingar och tolkningar flödar in i enheten som är med er nu och för alltid. Det handlar om att vara i flödet av Kärlek till er själva och till allt liv på planeten. Det kommer att flöda med er genom de kommande uttrycken av liv och hur ni väljer att leva det.

Gå nu vidare med er dag och känn kraften ni har att skapa den på ett sätt som får er att sjunga av glädje och kärlek. Dansa genom era liv på ett sätt som frambringar en hel by full med dansande människor och glädjefull sång i harmoni med den Enhet ni alla är.

Fred, Glädje och Kärlek är med er denna dag av nya begynnelser för er alla. Jag är mycket nöjd och i harmoni med er alla. Jag sjunger och dansar också med er för det är ett av uttrycken av vilka vi alla är.

Tack, kära och underbara Hatonn

Mycket Kärlek till dig och till er alla, Nancy Tate

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...