Förfäder och Elohim via Galaxygirl den 12 januari, 2020

Förfäder och Elohim

via Galaxygirl

den 12 januari, 2020

Vi är förfäderna. Vi är de uråldriga som har återvänt till er tidsström och verklighet. Vi är aspekter av era förflutna själv, för tiden är en spiral, den är inte sådan som ni har fått lära er. Den linjära tiden var menad att förenkla och att skapa förvirring. Tiden kan spiralformat röra sig uppåt, likt en fjäder. Det finns möjligheter att göra språng. Inom kort kommer ni att kunna göra det, i hög grad utan möda, för era avsikter framträder on-line och det är synnerligen imponerande, kära ni, hur stora framsteg ni har gjort, samt hur snabbt ni har gjort det. Vi kan se världar. Vi är Elohim, Gudomligheter, många av oss arbetar tätt med våra förkroppsligade själv. Ni som läser hör högst sannolikt till dem. Frukta inte när världen skiftar, när Gaia skälver och rämnar, i och med att de nya energierna tar vid. Var i frid i vissheten om att alla goda ting är på väg till er, kära vänner.

Vi är Förfäderna och vi är Elohim, Gudomligheterna. I ett kombinerat meddelande önskar vi att ni ska veta om att ni på samtliga nivåer blir gudomligt stöttade. Elohim skapar, sår frön för nya världar. Detta experiment har varit uppfyllt av smärta och vi finns här för att hela det, återställa gångna beslut och för att transformera framtida utfall till Ljuset. Och vi är Förfäderna. Vi dansar i de urtida sångerna i en cirkel, vi väver Ljuset, vi väver in koderna. Vi trummar. Vi vidrör Jorden med vördnad och respekt. Vördnaden och respekten för Moder Gaia återvänder. För hon är ert allra heligaste hem och hon står i färd med att förändras till Ljus under era fötter. Förstår ni? Era fötter glöder levande med de energier med vilka hon tillhandahåller er. Ställ er i linje med hennes kropp i förändring. Fastna inte i jorden, för hon skiftar alltför mycket för att med noggrannhet bli jordad och ni vill befinna er i en flytande rörelse tillsammans med henne. Ställ er i linje med henne såsom ni skulle ställa er i linje med en infödd hula-dansare från Hawaii som skiftar, rör sig, fångad av dansens energi och glädje. Ställ er i linje med henne. För Gaias hjärtchakra utvidgar sig och hennes hjärta växer till sig allt större, allt grönare.

Vi är de Uråldriga som har återvänt. Vi är Elohim. Vi är Förfäderna. Vi ser era framtida beslut och vi uppmanar er att välja med glädje, med ljus. Vi ser vartenda beslut som ett radikalt beslut, fyllt av stor vikt. Vandra med ljuset. Dansa de uråldriga danserna. Öppna upp de urtida håligheterna i er inre visdom och kom ihåg era gamla lärdomar. Kom ihåg hur man väver ljuset att bli till skratt, hur man skapar planetariska rutnät med kärleks-ljus. För detta är vad som sker i detta nu när Nova Gaia i denna stund håller på att Terra-bildas. De mörka kommer att vika undan. De gamla energierna kan inte längre utstå ljusets kraft och intensitet. Oroa er inte alltför mycket när detta viker undan, för ni visste att detta skulle ske. Fokusera på att skapa mer ljus, i och med att ni tjänar dem som inte har någonting. Lägg inte fokus på materiella ägodelar, för de kommer att vika undan och inte längre behövas, för i framtiden blir det allt roligare att skapa efter hand, när ni behöver det.

Vi är de Uråldriga som har återvänt. Många av er levde under Lemurias tider, under Atlantis tider. Vi lägger nu den vita slöjan av linne som hör till en präst/prästinna, över er mantel, vi tänder på nytt upp koderna av hågkomst. (Jag känner ljus och ett surrande i huvudet och det ringer i öronen. Jag hör bjällerklang, jag är omgiven av kristaller som sänder ut ljus och frekvenser.)Koderna för Lemurien och Atlantis är helt och hållet on-line för att hjälpa till med hågkomsten av detta samhälle, så att val av en högre vibration med kärlek ska kunna göras. Makten hos några få ska inte längre diktera livsödet för många. Ni väljer ert eget livsöde. Ni väljer ljuset. Ni är mäktiga långt bortom era vildaste fantasier. Detta har ni gjort många gånger förut. Ni kommer att göra det igen. Vi sänder ut koderna för gyllene ljus ner längs er kropp, känn dessa ljusa fraktaler bryta fram genom er hud, de sänder ut gyllene nyanser av ljus. Vi omger er med de sjungande kristallerna hos varelser i högre dimensioner, vilka stöttar och omger er. Vi ber er att jorda detta – att ni ska ställa er i linje med Moder Gaias skiftande kropp. Lägg varsamt dessa energier intill hennes kristallhjärta, till hennes Hawaii-gröna pulserande hjärtchakra. Känn eld-koderna i och med att eld-salamandrarna tänds upp och brister ut i skratt. Känn trumvirvlarna, primära, sanna, såsom ni minns ert förflutna i egenskap av Elohim, världarnas skapare. Drick ur de kristallklara vattnen och koppla upp er. Koppla upp er till de gudomliga feminina vattnen i allt liv medan de badar och förnyar er. Sjung den urtida sången. Dansa den urtida dansen av hågkomst och skratta som någon som har sett sin framtid och gläder sig åt den. För detta är den framtid vi ser för er.

Vi är de Uråldriga som har återvänt. Vi omger er, vi ingjuter er med ljus av det högsta slaget. Känn er tröstade och var i glädje.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...