Hilarion via Marlene Swetlishoff, 2 oktober

hilarion2

 

2-9 oktober, 2016

Älskade Ni,

När ni fortsätter på er spirituella resa genom livet som er själ har valt, och vet att många förändringar har skett inom er. Varje ansträngning som ni har gjort för att rena och frigöra alla spår av negativa tankar känslor, mentala mönster, och mönster från ert ärvda DNA, varje ansträngning som ni har gjort för att vara er Ljus och låta det skina klart, har inte varit förgäves. Ni är Ljus; ni har alltid varit Ljus och kommer alltid vara Ljus. Ni är en som aldrig har glömt det Ljus som ni är. Det finns många människor i världen som har glömt och behöver bli påminda, och detta är anledningen ni och andra som ni är här vid denna tid.

Ni är här för att låta ert Ljus skina! Bara er närvaro hjälper oerhört med att tända Ljuset i andra. De som blir påverkade av er närvaro kanske inte alltid förstår vad som sker. Det finns många som inte omedelbart uppskattar att bli aktiverade för det betyder att de måste bli ansvariga och medvetna om varje ord de säger, alla tankar och handlingar, och detta är något som inte är behagligt i början. Genom era livstider har ni ansträngt er för att bli så klara och strålande som möjligt och utvecklat er Ljuskropp och detta har ni gjort på ett vinnande sätt. Nu återstår att er närvaro här på Jorden har sin effekt i alla saker ni gör, varje steg ni tar lämnar ett spår av Ljus, ett fotspår av Ljus, om ni så vill, på Jorden.

Detta Ljus, om det accepteras av dem runt er, skapar katalysatorn för att tända den Gudomliga gnistan i varje själ som är i omgivningen, i dess radie. Detta i sin tur hjälper de själarna att vakna upp till den större kunskapen om vilka och vad de verkligen är. De av er som behåller den Gudomliga ordningen och balansen inom er, tjänar ett stort syfte under dessa turbulenta tider när det är så mycket av det dualistiska paradigmet som kämpar med stor kraft för att hålla kvar sin makt. De som kämpar för att fortsätta det gamla paradigmet vet inom sig att deras tid är begränsad och därför kommer det att bli ökade och oftare försök att skapa rädsla bland världens folk. Men världens folk, till största delen, känner till deras sätt och låter sig inte skiljas från vägen de valt, vilken är att skapa en värld som är fylld med fred, harmoni, kärlek och glädje.

Det är dags för mänskligheten att uppleva glädje, fred, harmoni och lycka. Det är dags att njuta av skratt; det är tid att söka den högre marken, den högre vägen för alla på denna planet. De Ljusarbetare som har givit sitt Ljus, som har bibehållit sitt eget Ljus är nu i ett rum där de kan njuta av frukterna av sitt arbete. Det är tillåtet för dem att njuta av denna upplevelse att vara i en mänsklig kropp, en fysisk kropp – att känna doft, smak, ljud och använda mänskliga sinnen som har legat sovande under otaliga tidevarv. Det krävs att varje person upplever alla fasetter av livet, det krävs att varje person tar del och blir aktiv i varje stund av sin existens i denna värld och i sin mänskliga kropp.

Det är allt som ni har erfarit som är det mest värdefulla som er själ tar med er när ni lämnar denna värld. Det är erfarenheten som blir er själs talanger, förmågor och kvaliteter. Allt är värdefullt. Varje del av det är värdefullt, och vi säger till er, att er själ och er själsgrupp, er Gudomliga Monad, er Gudomliga essens är mycket nöjd och stolt över er, att ni har bibehållit, hållit ut och expanderat ert Ljus, er visdom och förståelse genom de mest prövande omständigheter och att ni fortsätter att göra det.

Detta är en tid för er att förstå den enorma innebörden av att vara i en mänsklig kropp under dessa förändringstider och vad det har givit er själ. Ni är alla väldigt mycket beundrade av många varelser som inte skulle göra eller kunde göra vad ni gör. Ni är väldig beundrade och har mycket stöd och hjälp och uppmuntran varje dag som ni stannar här på planeten. För det var hela syftet med att ni är här, att lägga till ert Ljus och vara en kanal för de högre energierna då de kommer in till Jorden under dessa tider och ni alla tjänar detta beundransvärt.

Var i frid, låt allt som utvecklas på er världsscen fortsätta sin väg och vet att allt är väl, att allt är som det ska vara och att ni tjänar anledningen och syftet  till att ni kom. Ni är älskade, ni har stöd, vi är alltid med er och vi lämnar aldrig er sida.

Till nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tama

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...