Från mitt Högre Jag via Inger Norén, 26 december 2021

 

Från mitt Högre Jag, via Inger Norén

26 december 2021

Det är nu det händer. Den stora sammanslagningen av Centralsolens energier och de vita energierna med kärlek till Jordens folk. Detta kommer att fortsätta under denna månad innan skiftet till år 2022.

Folk gläd er. Känn förtröstan och tillförsikt inför framtiden. Detta stora som händer inom människorna är en välsignelse och en stor nåd för att allt i uppstigningen blir så skonsam som möjligt. Det är en beviljad nåd från en bön till vår Fader Gud.

Allt är fullbordat och människorna kommer att få se vilka de är och av vilken avsikt de följde kallelsen till Jorden i detta liv. Alla människor har bidragit med sitt ljus till Moder Jord och höjt vibrationen till en högre medvetenhet hos alla människor. Oavsett var man står i för medvetenhet har denna höjts och även andligheten för hela befolkningen.

Nu har tiden kommit som var förutbestämd sedan tidernas begynnelse avseende människornas utveckling till att kunna känna kärlek och medkänsla för sig själva och andra människor på Jorden. Välsignad är denna tid som medför att det endast blir en ljusare och kärleksfullare tid för alla i befolkningen.

Många är det som har förstått att det har varit nödvändigt med dessa svårigheter för mänskligheten för att det skulle vara möjligt med en förändring för alla till det bättre. Människorna har behövt denna tid för sin utveckling och bli en multidimensionell varelse som alla andra varelser i Universum.

För många ljusvarelser som ligger med sina skepp strax utanför atmosfären är kärleken och respekten stor för människornas starka vilja för att behålla sin planet.

AMEN

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

Du gillar kanske också...