Franciskus via Beatrice Madsen, 1 november, 2018

Franciskus       via   Beatrice Madsen    181101

Ni ska få en övning av mig en först ska vi prata lite om den. Vi ska fördjupa oss en smula i kärleksbegreppet. Den bärande kraften är hon, kärleken. Kärleken, den kärleken. Så oändligt många illusioner finns det om henne.

Om ni befann er för ett ögonblick på min sida skulle ni se att hennes väsen, effekt och verkan är på ett annat sätt än ni tänkt, ganska ofta. Det finns så många föreställningar och skenbilder, idéer om henne. Det skapas i realiteten ständigt nya skenbilder, illusioner och ideér om denna kraft. Den kan vara svår att greppa och det krävs ofta ett arbete att nå dit, många gånger i blod, svett och tårar. Då ni nu höjer er i frekvens så betyder det här att ni blir med finkalibrerade, vilket i sin tur leder till att det grövre lidandets väsen har arbetat ut sig inom er. Ni reagerar på mindre stimuli och behöver då inte den kraftiga friktionen era själar tidigare krävde för att utvecklas mot kärlekskraften. Somliga av er känner av detta rejält redan. Det kan yttra sig att ni blir mer ljus och ljudkänsliga. Ni vill dra er undan drama och ser oftast igenom egots sökande efter bekräftelse hos andra. Ni inser tillika att eran en skugga direkt speglas tillbaka till er när ni arbetar ut den, och att det är som det ska.

I er del av världen har det under längre tid existerat ett genomträngande perfektionskrav. Ni ska vara bättre än någon annan och helst bäst, vackrare än någon annan och helst vackrast, starkare än någon annan och helst starkast. Ytan, attraktionen har blivit förväxlad med kärlekskraften och endel av er har i den starka drivkraften att bli älskade lagt ner peng efter peng för att bli älskvärda och därmed älskade. Ert tävlande har nu nått sin kulmen och ni tävlar om allt och hittar graderingar som ger en viss trygghetskänsla i ett sönderfallande paradigm.  Ni har alla valt att gå igenom den här skärselden för att i djupet förstå att detta är en kärleksillusion.

Era verkliga lärare i kärleken är bland annat de små barnen och de själar som har valt att inkarnera med funktionsnedsättningar. Ingen av dessa är fast i sin yta. De lever helt genom att i varje sekund känna den sanna kärlekskraften. Eftersom de är så beroende av den, är de tillika väldigt sårbara när den inte flödar fritt och då uppstår stark frustration som de inte kan ge uttryck för eftersom de saknar ord. I det är de vägvisare för kärlekens sanna väsen.

Övning: Stilla dig och vänd dig innåt till ditt hjärtas vänstra kammare för en stund och känn att din själ finns där. Gå så fram till en spegel och se dig själv djupt i ögonen. Känn hur den varma, ömma kärleken sipprar fram från din själ till din egen själs djupaste vrå. Förställ dig hur du har vandrat på din ömma Moder Jord i liv efter liv efter liv med den mörka manteln över dig i episoder. Du har varje gång gjort så gott du har kunnat, du har kämpat och ibland har du förlorat dig i skuggorna och illusionen men det har alltid varit av en längtan efter den sanna kärleken. Se dina skavanker eller rynkor, dina för drag som är för små eller för stora, för mörka eller för ljusa i någon illusorisk idé. Känn kärlekskraften röra just dessa områden och var tacksamma för dem. Lys igenom! Fäll en kärlekstår i ömhet över din långa vandring i skuggornas rike och slutligen krama om din sargade själ. Tala om för dig själv att du älskar dig själv precis såsom du är.

Du gillar kanske också...