Moder Gaia via Pamela Kribbe, 14 Mars, 2018

 

Moder Gaia via Pamela Kribbe, 14 Mars, 2018

  

 

Kära, kära barn på Jorden.

Jag talar med dig från djupet av dina fötter. Jag är Jordens röst. Vila i mig och tillåt dig relaxa. Låt spänningen lämna alla dina muskler, de är alltför ofta strama och spända. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt musklerna i axlarna och nacken. Slappna av i axlarna och anta, att de vill slappna av och att du bara behöver följa kroppens naturliga tillstånd, att vara i vila.

Känn ansiktsmusklerna runt dina ögon och din mun och slappna av där. Följ mig och sjunk djupare in i din kropp. Känn ett välgörande flöde av lugn och mildhet i din mage. Sjunk nu ännu djupare in mot din svanskota, in mot dina höfter och lår och bli uppmärksam på dina knän.

Centrera din medvetenhet i dina knän. Vad känner du där? Mycken kunskap lagras ofta i knäna. Kan du känna energiflödet i knäna? Kanske finns det en skillnad mellan vänster och höger knä? Titta på dem med en kombination av intresse och respekt. Är det ena knäet kanske kallare än det andra? Behöver det ena knäet mer värme? Anta att knäet själv vet vad som är behövs. Du måste inte skapa värmen som behövs, den finns redan i din kropp, helt enkelt tillåt det flöda.

Känn vad kölden i dina knän eller i ett knä representerar, vilken typ av energi finns där? Om ett knä är kallt, finns det en viss spänning som håller tillbaka det naturliga flödet av värme i kroppen, vilket kan ha en inverkan på fötterna, på din jordning i allmänhet. Ta en titt på vad som eventuellt stör dig där. Du kan se en figur där som uttrycker en viss känsla, så ta en närmare titt. Eller kanske du ser en symbol på vad som håller dig tillbaka. Titta på det knäet på ett lugnt, opersonligt sätt.

Det här är du, din kropp, så känn ingen rädsla för att gå igenom denna process. Vet att du naturligtvis bär en kraftfull helande energi, så när du observerar den del av dig själv som känner sig upprörd, eller håller dig tillbaka eller på ett ovärdigt sätt eller som inte känns värdigt att ingå i, förändras den delen. Med din uppmärksamhet och med din kosmiska ljuskraft värmer du den här delen. Även genom mig, Jorden själv som lever i din kropp, finns det ett naturligt flöde av helande, Så det finns förbättring och läkning tillgänglig från oss båda.

Du står på den goda sidan, så du är starkare än ondskan. Det onda är det som du tillåter att sakna ljus, värme, kärlek och glädje. Det onda är ofta något du gör mot dig själv för att du tror, att du inte förtjänar det goda. Du tycker att du borde ”stå ute i kylan”, för att du är ovärdig och inte tillräckligt bra för att få vara med. Hur kom du fram till den slutsatsen? Det är inte Jordens fundering eller din kosmiska själ som dömer dig.

Du står mellan två krafter som en människa – Jorden och din själ – men du kan bli begravd under den mänskliga världens negativa idéer och av domare som omger dig. Om du känner dig själv liten på grund av dessa samhällsdomar och därigenom gör dig liten, har du lite motstånd mot flödet av negativ energi. Kölden genomtränger dig och du känner dig ännu mer och maktlös. Problemet – för mig, Jorden och de kosmiska krafterna som vill hjälpa dig – är att vi aldrig kommer att tvinga dig att vara öppen för oss. Som människa har du fri vilja, en möjlighet att välja och där ligger källan till all tillväxt och evolution: som du kan välja.

Vi står alltid bredvid dig. Din själ knackar ständigt på din dörr; det vill komma till dig, vill inget bättre ha än att flöda genom dig och där ligger din själs källa till lycka. Min energi är också tillgänglig för dig. Jag vill vårda dig, för att se dig växa och blomstra. Det är det som gör mig glad och hel och där ligger min uppfyllelse, att ge dig de rötter du behöver här som änglar av ljus på jorden. Men vi kan inte göra något om du stänger av vad som är tillgängligt för dig och där ligger din styrka, din förmåga att välja.

Dessa resurser är inte tillgängliga för dig om du inte gör ett val, eller om du tror att du inte har något val och det är det största problemet som finns för att vara en människa. Du kanske tror att din själ eller ditt högre själv har kontroll över ditt liv, eller du kanske tror på en mer traditionell väg att Gud har kontroll över ditt liv, men det är inte så. Du har kontroll över ditt liv! Bara du kan bestämma dig för att vända dig till din egen storhet som en själ och till vårdande kraft i naturen omkring dig. Du har den makten över dig själv, du kan alltid välja.

Känner hur öppen du är nu för din själs ljus och mina vårdande krafter, Jorden. Fokusera först på mig. Gå med din medvetenhet ner från knäna genom dina nedre ben i dina fötter och känn energicentren eller chakran i båda fötterna. Du kan tänka dig att du ser något som snurrar runt dina fötter eller kanske du ser en färg eller en gestalt. Försjunk djupt i dina fötter. Känner de sig som ett med dig? Är en fot kanske mer fast rotad än den andra? Fråga dina fötter: ”Låt mig transporteras av jorden? Litar jag på jorden? Tror jag att det finns krafter från jorden som vill ge kontinuerligt stöd till mig och ta mig till där jag behöver vara”?

För att göra det enkelt, föreställ dig att i din fot är chakran, en liten dörr som kan öppnas hela vägen, eller stängd, eller någonstans däremellan. Titta på mitten av din vänstra fot för att se hur öppen dörren är som tillåter den närande jordenergin, hur öppen den är för dig, att ta emot energin. Se nu på mitten av din högra fot. Det finns också en öppning där och se hur öppet det är.

Genom att titta på dig själv på detta sätt, med en underton av respekt och upptäckarintresse, ändrar du något i dig själv. Du väljer att vara medveten om vem du är och var du står. Du väljer ljuset. När du rör dig i mörkrets, negativitetens, självmedlidandets, ilska eller ångest, ser du inte längre på dig själv. Det finns inget intresse eller öppenhet mot dig själv och du drivs tillsammans med luckorna som stängs. Öppna dem igen börja med kärlek till dig själv och med en balanserad, opartisk uppmärksamhet och genom att lämna dem öppna.

Slutligen ställ denna fråga till båda fötterna: ”Vad hjälper mig mest i vardagen att tillåta mer av jordens energi, mer stöd, uppmuntran och säkerhet? I vilka situationer är jag närmast jordens styrkor? Känn djupt inne i det du har valt, att det finns möjlighet att välja mer ljus och öppenhet för dig själv.

Gå sedan med uppmärksamheten uppåt mot hjärtat av ditt hjärta. Stig upp med din medvetenhet i det området av bröstet och titta på hjärtat, hjärtat chakran. Se om en bild visas av detta centrum: en blomma, en dansare, ett barn – vad det än är – och låt det se ut. Låt symbolen stå för den grad du är öppen för kärleksfulla energier från kosmos, din själ och dina guider, från allt som vill komma från den dimensionen.

Du kan använda en enkel metod för att se i vilken utsträckning något hindrar dig genom att föreställa dig att en hand dyker upp i ditt hjärtchakra som är öppet eller stängt eller något däremellan. Du kan se en eller två händer, men titta på hur handen visas. I en extremitet finns en knytnäve som är defensiv och inte vill eller kan inte ta emot och i andra extremen är händerna öppna i total acceptans och mottaglighet. Känn spänningen i båda händerna och försök slappna av dem så mycket som möjligt. Bokstavligen känner den avslappningen hela vägen in i dina fingertoppar.

Släpp alla dina överflödiga spänningar och ta emot! Låt din själs energi strömma genom dig på ett naturligt sätt – och det kommer att flöda av sig själv. Känn friden och tystnaden i den energin och med det släppet. Känn hur du berörs både från ovan och underifrån av energifält som läker och är naturligtvis en del av dig. Du har valet att anpassa dig till dessa energier om och om igen. Låt både det jordiska och kosmiska energierna komma ihop och slå samman. De tillhör varandra, de är partners. Låt dem komma ihop i magen.

I din vardag måste du klara av influenser som drar dig ifrån din makt, din frihet och ditt val. Det är därför vi ber dig att du regelbundet drar tillbaka från dessa influenser till dig själv och återställer förbindelserna med både din själ och med jorden – det är mycket fördelaktigt att göra detta. Du distancerar dig inte från världen genom att göra det, du laddar upp dig själv och bygger upp mot en ny värld. Den nya världen ligger utanför befintliga begrepp och sätt att tänka. Men du kan göra det. Du har kraft och självbestämmande som är nödvändiga för att ta en ny väg och jag skulle vilja införa den realiteten hos dig.

Vi vill inte ha mer än för dig att blomstra, så var öppen för oss till krafterna omkring dig i din själ, till jorden. Det finns en kraft i oss och en kunskap som inte kan demonstreras på det världsliga, rationella sättet att se på saker. Beviset om dessa krafters existens är att du kan känna dem inom dig själv och genom att försäkra dig mot dem, att leva i enlighet med dem. Det är beviset att de är riktiga och effektiva. Välj att bli en människa som bärs av himmelens och jordens krafter och därmed en ny väg, en självmedveten väg för mänskligheten.

Tack för att du kom hit idag.

www.jehua.net

 

Du gillar kanske också...