Lady Gaia via Adele Arini, 5 februari, 2019

Lady Gaia

Via Adele Arini

5 februari, 2019

FÖRÄNDRINGENS VINDAR

Hälsningar, Älskade Barn!

Jag har gladeligen nominerat mig själv, eller frivilligt ställt upp, för att idag ge er alla denna energi-/uppstigningsuppdatering.

Det är med stor glädje för mig att för er få avslöja att februari kommer att bli månaden för massiva rörelser. Var och en av er kommer att röra sig, allt snabbare, längs den unika uppstigningsväg som specifikt har förberetts för er. Dörrar kommer att öppnas, vägar bli blottade, klarhet kommer i snabb takt att tillhandahållas – i och med att vi behöver få våra ljusarbetare till att positionera sig själva i förgrunden; i egenskap av ledare och inte följare.

Vänligen missförstå inte detta genom att tänka att ni inte längre behöver stödet av era ljusarbetar-kamrater, eller att det är dags att ’vandra ensam längs vägen’. Det är inte vad vi säger här. När ni stannar kvar i gemenskapen med likasinnade själar stärks er väg, er beslutsamhet, motivation och naturligtvis, så är det också roligt att göra så!

Bara hur människor samlas i grupper för att ’prata om jobb när ni inte jobbar’, tex läkare som pratar med andra läkarkolleger, författare med andra författare, konstnärer med andra konstnärer osv, så hjälper det er att bo ihop med andra resenärer, i synnerhet under de tider då det blir tufft. Ordspråket ’en delad börda är en halv börda’ stämmer mycket väl på många sätt. Ibland behöver man bara någon som lyssnar, någon som på djupet kan förstå de saker och ting som man går igenom.

Älskade Ni, 2019 kommer att bli det år när vi behöver er mer än tidigare.

Vi behöver ert Ljus; vi behöver ert mod; er vilja och beredvillighet att stiga in i de roller som ni föddes till att inta. Ni alla håller unika Uppstignings-’Ljuskoder’. Uppstignings-’Nycklar som kommer att aktivera olika dörrar/portaler till Skapelsen.

Olika människor kommer att ’triggas’ eller ’aktiveras’ av olika ljusarbetare – beroende på likheter i utmaningar i tidigare liv/pågående livsutmaningar som de, och ni, har varit tvungna att genomgå. Sålunda kommer ni på ett unikt sätt vara rustade för att hjälpa dessa människor, på grund av vad ni har lärt er/upplevt. De människor som kommer att komma till er för att få hjälp, blir de som vet (instinktivt, på en högre nivå) att ni är den bästa personen att hjälpa dem ta sig framåt.

Ni är alla just nu på ett perfekt sätt placerade runtom i världen, om ni så befinner er exakt där ni är ägnade att vara, i detta ögonblick i tiden som är NU. Var och en av er upprätthåller olika Guds-frekvenser; signaturfrekvenser som inte kan mångfaldigas av någon annan ljusarbetare, eller någon annan levande varelse. Var och en av er är unik eftersom ert DNA, och som sådana, är era bidrag till världen och till hela Uppstigningsprocessen, likaså unika. Lika viktiga & nödvändiga för helheten.

Fader/Moder Gud befinner sig mitt uppe i att måla en storslagen, enormt stor, underbar, häpnadsväckande tavla med titeln: ’Himlen på Jorden’. Föreställ er nu denna målning splittras i många olika delar. Antalet delar kommer att exakt matcha antalet ljusarbetare som för tillfället fysiskt är förkroppsligade på planeten.

Var och en av er här är en synnerligen dyrbar, viktig och extremt värdefull ’pusselbit’ i denna tavla. Eftersom ni vet hur värdefulla ni är, börja då vänligen inse det värde som ni tillför världen. Ni behöver inte ens specifikt ’göra något’ för att bidra till hela uppstigningsprocessen. Processen sker automatiskt. När er övergripande Ljus-Kvots-Nivå ligger på en tillräckligt hög nivå – den kommer från en hög nivå av integrerande i era fyra kroppar; fysiska, emotionella, mentala och eteriska, med ert Högre Själv – detta är då ni blir kallade till en högre service. En service likt den som de flesta av er, omedvetet, under de senaste 12 månaderna har blivit kallade till att utföra.

Denna service för Ljuset som ni har utfört inkluderar följande, men inte uteslutande enbart detta: ert Högre Själv har ’använt’ er fysiska kropp som en kraftfull mottagare och sändare av de Renaste, Högsta Ljusfrekvenserna. Kristusmedvetandets Energier. Mahatma-Energier. Energier av Omega-Ljus. Rena Energier från Källan, vars skala jag (er Moder Jord) och ni aldrig tidigare har upplevt.

Era fysiska kroppar kan liknas vid en jättestor, kraftfull satellit-skiva; eller mer precist, vid en kristall-baserad energi-sändare/mottagare. Ja, detta innebär att er kropp är en levande, vibrerande kristallin sändare och mottagare av den högsta graden och som andas.

En andligt uppvaknad person som står mycket nära ett fullständigt integrerande med sitt Högre Själv, fungerar som denna ’satellit-skiva’ med sin högsta, mest kraftfulla kapacitet. Denna person – likt en svamp som har doppats i vatten – ’absorberar’ de högre-dimensionella energierna till sitt system med de fyra kropparna; behåller en del av energierna för sin egen transformation till en 5D-Ljus-Varelse och går sedan vidare till att distribuera/fördela återstoden för mig själv (Moder Jord) samt för alla medlemmar i det Mänskliga Kollektivet. Detta sker automatiskt, varenda sekund under varenda dag, alltsedan ni har uppnått den Ljus-Kvots-Nivå som krävs.

Ifall ni undrar varför jag delar med mig all denna information till er, Mina Barn, så är anledningen mycket enkel. När medeltalet av Ljus-Kvots-Nivån hos er alla här, har uppnått 70% och högre, kommer ni att kallas till en högre service, nu mer än någonsin. Och ifall ni undrar hur, Kära Ni, så är också det mycket enkelt.

Ta helt enkelt tid att tona in, varje morgon, innan ni påbörjar er dag, till ert Högre Själv och till Mig och ställ helt enkelt denna fråga:

’Hur kan jag idag vara till service för oss alla?’ Här hänvisar ordet ’vi’ till dig själv, till mig Gaia, och till alla inom Guds Rike, i synnerhet de som för närvarande vistas på Jorden. Och vi ska ge dig svaren på denna fråga med något som bara du den dagen kan göra. Och det kommer att vara något helt unikt; det hänger ihop med din själs syfte, uppdrag och bidrag till skapandet av den Nya Jorden.

Nåväl, låt oss återgå till ämnet i fråga.

I februari kommer ni alla att var mitt uppe i att bygga upp en rörelse-energi. Varje stund som ni skapar något nytt; varje dag kommer vi att sända er den perfekta inspirationen och vägledningen för att hjälpa er, hjälpa oss att skapa den Nya Jorden på ett sätt som passar perfekt för era inneboende förmågor.

För alla er som är energimässigt känsliga, vänligen var medvetna om att februari blir begynnelsen på det Nya. Vi har alla passerat markeringen, i slutet av förra månaden.

Er känslighet kommer att kvarstå i samma grad för vissa av er, medan den för andra av er kommer att höjas. Och allt detta sker som planerat. De andliga gåvor som vissa av er har bett om, kommer snart att bli aktiverade.

Andliga gåvor såsom klarhörsel, klärvoajans, klarkännande, dessa och många fler, är på väg till er just nu, i och med att vi talar.

Nu i termer av Uppstigningens fysiska symptom, så kommer många av er inte att vara lika starkt påverkade som ni den senaste månaden har varit. Saker och ting håller på att förbättras, Älskade Ni. Uppstigningen håller på att bli enklare i termer av hur de högre energierna som ni har absorberat, i själva verket påverkar era kroppar – era själars fysiska farkoster.

Det är nu dags för er alla att expandera; det är dags för er alla att omfamna er kreativitet och i själva verket börja skapa.

Uppenbarligen behöver ni för att kunna börja skapa, dagligen förmå fungera med en hög grad av lätthet och nåd. Dagar kan fortfarande förekomma, till exempel närmare fullmånen/fullmånecyklerna, då ni kan känna er påverkade av vädret, men det kommer inte att bli lika fysiskt eller emotionellt påfrestande/ansträngande som det under de senaste 6 eller 7 månaderna regelbundet har varit.

Älskade Ni, det är dags för er att fira. Det är dags för er att påbörja er sam-skapande process tillsammans med mig; med ert Högre Själv och det andliga teamet; med Fader/Moder Gud, för att förverkliga den slags värld som ni vill leva i – den slags värld som ni vill att era barn ska få leva i.

Allting är möjligt.

Ni är en obegränsad varelse med obegränsade krafter.

Det är dags för er att börja upptäcka vilka dessa krafter är.

Det är dags för er att gå bortom era normala gränser, att testa era gränser och breda ut era vingar. Ni är inte längre 5:e-dimensionella nyfödda. I själva verket är ni inte längre 5:e-dimensionella tonåringar.

När ni just nu kanske kan jämföras med en ung vuxen som fyller 21; en ung vuxen som precis har fått ta emot nycklarna till sin första bil. Denna ungdom som fick en födelsedagsgåva av sina föräldrar för att fira sin vuxendom. Bilen representerar hans nyvunna frihet i livet.

Friheten att göra som han vill med sitt liv; friheten att åka var han vill; friheten att avgöra hur snabbt, hur långsamt han vill komma fram till sin destination. Denna frihet är huvudsakligen friheten att skapa vad han vill skapa med sitt liv. Friheten att göra vad han vill för att tjäna sitt uppehälle; friheten att ta hand om sina egna finanser och friheten att få vad han vill när han vill. Utan stränga föräldrakontroller som ständigt begränsar hans livsval.

Och detta är exakt vad som också sker dig, Min Älskade.

Du har lärt dig allt som det är menat att du ska lära dig med dina många livstider här på planeten Jorden, kära Gamla Själ och du har framgångsrikt healat, släppt taget om och renat många disharmoniska minnen/upplevelser som ligger lagrade i det gigantiska lagret i ditt DNA. Disharmoniska för ditt Högre Självs Sanna Natur.

Om vi var tvungna att jämföra din renings- och utrensningsprocess med avlägsnandet av de olika lagren hos en lök, så skulle de flesta av er här ha uppnått den inre kärnan i er lök.

Och denna inre kärna är var ditt Själv till sin natur påminner om Gud.

Nu när du har fått nycklarna till din bil, dvs till Obegränsad Frihet, så är det dags för dig att ställa in din GPS med de koordinater dit du önskar ta dig från och med nu.

Alternativen är oändliga. För er alla som någonsin har kört en bil med påslagen GPS, närhelst du trycker på ’start’, kommer du att märka att din bils GPS automatiskt skapar en rutt för att ta dig till din destination. Och när du följer denna rutt, så finns det inte något tvivel i ditt sinne på att du kommer att nå din destination genom att följa de mestadels verbala instruktionerna som kommer från GPS’en i din bil.

Mycket på samma sätt, Min Älskade, måste du börja ha tillit till ditt Högre Själv, ditt hjärta, ditt andliga team, absolut. Utan någon rädsla eller något tvivel som ingriper i din process av skapande och manifesterande. Ha tillit till oss, som du skulle ha till GPS’en i din egen bil. Ju oftare du gör detta; ju mer du övar, desto bättre blir du på att göra detta.

Din expansion och tillväxt kommer att framskrida i en exponentiell hastighet, speciellt inom de följande sex månaderna, så mycket att vid slutet av året, när du blickar tillbaka på vad som har hänt år 2019, så kommer du att fyllas med så mycket glädje, häpnad, förundran och tacksamhet för allt som har inträffat.

Älskade Ni, detta är vårt löfte till er. Men vi behöver ert samarbete; ert samarbete för att vi ska kunna hjälpa er, för att vända om ert liv.

Spendera inte en sekund ytterligare med att stanna kvar i rädslans vibrationer, oberoende av vad som sker runtomkring er. Fokusera helt enkelt ständigt på vart ni vill ta vägen och ha er beslutsamhet inriktad på att ni inte kommer att misslyckas att nå dit.

Precis som att din GPS i bilen inte kommer att misslyckas med att guida din väg; närhelst du ständigt befinner dig i harmoni med dina känslor, med ditt Högre Själv, med Gud, så blir rutten/vägen/stigen för att komma till din destination ständigt uppenbarad precis i perfekt tajmning. Ständigt när du är redo för nästa fil, nästa gata, nästa väg, nästa motorväg.

Vi älskar er så mycket, Älskade Vänner. Vi alla här i Himlens kompani, tackar er för er service för mig, Gaia, och för det Mänskliga Kollektivet. Vi önskar att göra allt vi kan för att hjälpa er att uppnå vad ni vill uppnå.

Att ha tillit till oss och att ha tillit till ert Högre Själv innebär också att ha tillit till ert hjärta, era känslor, er intuition, en hel del mer än vad ni hittills har haft. Börja alltmer lyssna på den vägledning som kommer Inifrån.

Svaren på alla era frågor, på alla era problem, på alla era dilemman/utmaningar som ni för tillfället står inför i livet, finns alla inom er.

Och den stunden då ni inser detta, är den stund när ni har blivit fullständiga partners i denna Gudomliga Handling för Sam-Skapande.

Gud skapar Sig själv på nytt, genom er och detta är exakt hur det är menat att vara.

Återigen skulle vi vilja påminna er om att ni är Gud och att Gud är ni.

Den stunden då ni förstår och helt tror på meningen i detta påstående, utan tvivel, rädslor eller känslor av ovärdighet som ingriper i denna sam-skapande process, är den stund när ni slutligen kommer att upptäcka hur enkelt det är att skapa och manifestera allt som ni håller kärt.

Detta blir den stunden då ni kommer att känna er själva, erfarenhetsmässigt, Såsom Gud.

Kärleken är i sanning det enda som har någon betydelse. Den är Skapelsens drivande motor.

Fyll dig själv helt och hållet med så mycket kärlek; föreställ dig att din bil är fylld med kärlek som sitt enda bränsle.

När du fyller upp din bil med Gudomliga Kärleksenergier som dess drivmedel, så fyller du i själva verket upp din bil (ditt liv) med den STÖRSTA drivkraften; förmögen att framdriva dig till oföreställbara höjder. Närhelst energin/bränslet tar slut i din bil, är allt du behöver göra att ladda den på nytt: ge den lite ömsint kärlek och ta på nytt kontakt med Kärlekens Klara Flamma som lyser med din inre GPS som är ditt hjärta. Och när du har för avsikt att ofta göra detta, så kan du få din bil/ditt liv att köra i en högre hastighet, eftersom den ständigt befinner sig i linje med Källans skapande energier.

Vi finns här med er på varje steg på vägen, när ni beger er ut i världen som femte-dimensionella vuxna som nu är redo att bli våra 5D-ledare; skapande en ny generation.

En generation av super-människor som inte längre kommer att uppträda på det sätt som en 3D-människa gör.

I och med att ni bryter er fria från det själv-pådyvlade tredje-dimensionella fängelse som ni har levt inom under så lång tid, så kommer ni att märka att världen därute, utanför fängelset, är underbar bortom era nuvarande föreställningar.

Ni är våra pionjärer, våra 3D-regelbrytare. Ni står på frontlinjen av förändringarna.

Ni är de som för in, skapar och med lätthet rider på Förändringens Vindar.

Ni står kvar fullständigt orädda; ni svajar inte i er tro. Ha tillit till att förändringens vindar kommer att bära er till magnifika platser fyllda med allt som ni någonsin har önskat er. Känn aldrig någon rädsla för förändringarna, Mina Älskade. Förändringen är den enda konstanten i livet.

Förändringen är Guds namn. Förändringen är Gud och Gud är förändringen. Och eftersom Gud befinner sig i ett ständigt tillstånd av expansion och ständigt skapar Sig själv på nytt, så är Dess namn synonymt med Förändring.

Ni behöver bara tillbringa mer tid utomhus; andas frisk luft; förena er med Naturen – med träden, blommorna och djuren runtomkring er – för att ni lätt ska kunna ta ny kontakt med ert Inre, Högre Själv. Ju oftare ni gör detta, desto bättre blir ert liv.

Vi hoppas att detta meddelande har tjänat er att hjälpa er på ett bemäktigande sätt; för att uppmuntra och försäkra er om att allt är väl.

Saker och ting kommer att vara väl denna månad och under de många månaderna framöver.

Javisst, förändringen ligger definitivt i luften, men det är den typ av förändring som ni själva väljer; en som i sanning kommer att vara för ert högsta goda och ALLAS högsta goda.

Kalla på mig närhelst ni behöver min hjälp, närhelst ni kanske känner er utom balans. Yrsel, kanske till och med rädsla, när de många förändringarna sker för er och för alla runtomkring er.

Jag ska krama er tätt i min famn och överösa er med den villkorslösa kärlekens energier, med lugn och frid; jag ska ge er de bekräftelser som ni behöver och utsikterna gällande alla goda ting som är på väg.

Vi älskar er omåttligt.

Er Moder Jord

Channeled by Adele Arini. Copyright 2019.

If you re-post, please retain this channeled message in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. www.raphaelshealingspace.com.au

 

Become a Patron and you will receive Daily Angel Cards & Channeled Messages straight in your Inbox. To find out more, please visit: www.patreon.com/adelearini

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...