Tidens Änglar via Galaxygirl, 25 maj 2020

Tidens Änglar, 25 maj 2020

Via Galaxygirl

 

Vi är Tidens Änglar som skickar kärlek och ett enormt stöd till våra mänskliga vänner idag. Mänskligheten i stort har blivit väldigt skadat. Det här kommer att läkas och ni befinner er i en läkningsprocess. För den stora uppvakningen är i läkningsstadiet, och även om det ser ut och verkar som färska sår, så är det helt enkelt de djupa såren under ytan som kräver uppmärksamhet. Skicka ljus till skadorna. Sänd era bröder och systrar, som fortfarande sover, kärlek och ljus. I stort sett har de elaka spelarna blivit ersatta med ljus och allt är inte som det ser ut. Känn er uppmuntrade.

Vi är Tidens Änglar. Vi står utanför det här. Vi observerar de manipulerade tidsströmmarna och skickar ljus för att minska effekten av de lömska avsikterna. Vi ser allt i dess sanna ljus, i dess sanna form. Vi ser hur mänskligheten reser sig som ett kraftfullt kollektiv i detta nu. (Jag ser en prick av rosa ljus som representerar mänskligheten på en tidsströms spiralformade virvel. Den rosa pricken glöder och ett vitt ljus omger den och utvidgas utåt mot båda ändarna av spiralen. Spiralen blir mer och mer upplyst med starkare vitt ljus, och jag hör änglasång som omger spiralen.)

Vi är Änglar av Tid och Rum. Vi fyller sprickorna i tidsmatriserna med vårt ljus och vår musik. Ljud är en vibration, och vi använder den för att skapa en fantastisk helande effekt genom att fylla tidssprickorna med himmelskt ljus och ljud. Vi bistår sfärernas musik. Allt är i rörelse. Allt är levande. Den skapade sången är högljudd och stark på Gaia nu, Hennes sång har varit svag under en längre tid. Det här var till stor del en tyst, illavarslande bubbla där ljudet av glädjen i att skapa hade blivit försvagad. (Jag ser hur Jorden har varit i en energetisk bur och nu är locket av och sidorna håller på att rämna. Massivt ljus omger Jorden. Det hörs sång och skratt. Där är explosioner av ljus som omger Henne, och äter upp resterna av den metalliknande buren. Jag ser Gaia, som inte längre är begränsad, sträcka på sig och växa. Hon håller på att bli ganska stor och utvidgad och Hon strålar och Hennes hav är kristallklara. Hon tar större plats när Hon utvidgas, och så gör allt annat på Henne också.)

Vi har hand om utrymmet mellan tidsvirvlarna. Vi förklarar att tid är en illusion, och ni är utanför den som iakttagare och inuti den som deltagare. Vi har hand om det energetiska utrymmet för detta på ett sätt, för vi anpassar tidsspiralerna med mer ljud och ljus för att få det bästa resultatet. För det är det som är nödvändigt och har så varit i eoner, och vi tycker mycket om att tjäna Alltet i detta uppdrag. (Jag ser hur barn skakar och klämmer på sina julklappar för att se vad de får, och jag ser att varje klapp representerar en tidsspiral.) Ja, Galaxygirl, vi fyller sprickorna med ljus och med våra energier av högre vibrationell himmelsk glädje. Som du vet, när ljuset skiner i den minsta av sprickor på ett mörkt ställe, blir hela världen mer upplyst.

Vi strålar vårt ljus och vår glädje över er idag. Ni är ljusbärare. På ett sätt gör ni det samma förutom att ni är mitt i nuet i den mörka boxen, men ni strålar ut ert ljus inifrån. Vi ser att många av er är utmattade och vi skickar våra helande energier. Mycket oro omger er, men det gör ljuset också. Håll ljuset framför er och stråla ut ert ljus och se hur oron smälter bort i illusionens ånga, där den hör hemma. Vi upplöser de oönskade tidsströmmarna i samtycke med Fader/Moder Gud. Vi hedrar Alltet med vårt tjänande, liksom ni, ljusarbetare, vänner och kamrater. Nu är inte rätt tid för rädsla. Buren av rädsla har lösts upp av ljuset, av ert ljus och av vårt ljus. Ljuset har segrat. Nu är det inte tid för försiktighet, utan stor beslutsamhet och glädje med fötterna ordentligt förankrade i nuet.

Vi är Tidens Änglar. Vi erbjuder er vår energi i spiralen och de sammanstrålande tidslinjerna, så att upplevelsens maximala ljuskvot kan uppnås. Vi omger varje tidsspiral med vårt ljus och skapar vår egen ljusbubbla runt varje upplevelse. Vi vill omge er med vår bubbla av ljus och glädje, för vi ser ett kollektiv som bearbetar sin egen själs mörka natt och som är väl införstådd med andras lidande. Detta är en intensiv tid för bearbetning av allt. Många av er har haft flera egna mörka dagar och nätter, och är väl bekanta med känslan av förlust. Mina kära, må vi försiktigt påminna er om att rikta era energier mot Alltets hjärta, som slår inom er. Med denna själsförenings hjärtslag kan ni aldrig gå förlorade. För själen inom er är ert hem. Vi omger er med våra bubblor av frid och med våra sånger av komfort. Känn vår fjäderlätta omfamning när våra vingar omsluter er och vilar på denna helande plats. Känn era egna starka vingslag slå i takt med våra, och stig upp med oss i gryningen av en ny dag. Vi är Tidens Änglar.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...