Kollektivet av Översjälar via Galaxygirl den 1 november 2020

 

Kollektivet av Översjälar via Galaxygirl

den 1 november 2020

 

(Jag ser gelégodis i alla färger, i sötsaksburkar med olika former, på långa vita hyllor som sträcker sig i all oändlighet. Jag ser att ett gelégodis har flera sockerkorn som är starkt förenade med varje klibbig del av gelégodisbiten.)

Hälsningar älskade ni som befinner er i kroppar. Ni är förlängningar av oss. Vi är Kollektivet av Översjälar. Precis så som ett sockerkorn har en annorlunda upplevelse på en aspekt av gelégodiset, så som vi har visat för denna (kanaliseraren), så formar även era upplevelser ert eget individualiserade perspektiv på era nuvarande livshändelser. Vi visar henne sådana butiksbilder, för vi ser sötman som är på väg till er. Sötman i upplevelser och glädje i många ögonblick av förändring i er värld. (Jag ser krossat glas från godisburkar som har splittrats.) Ni kan se splittrandet av 3D-fångenskaperna. Klart som glas, så skulle någon som har befunnit sig inuti burkens fångenskap aldrig veta av det. Ni har blivit födda inuti glaset av förväntningar och illusioner. Detta glas splittras och utvidgas i detta nu till ändlösa möjligheter för mänskligheten.

Vi är Kollektivet av Översjälar. Vi är minnenas hyllor för dessa oändliga gelégodisar som vi har visat för er. Vi är ett kollektivt medvetande inom kollektivets medvetande. Det är dags för mänskligheten att utvidgas och att växa till sin egen expansiva och uppstigna kollektiva medvetandeupplevelse som inte längre är undflyende, utan som håller på att bli förkroppsligad. För de som har vaknat upp är dessa godisbitar, som under en tid har iakttagit glasburken och energimässigt hjälpt till inifrån den. De uppvaknade upprätthåller tillräckligt med ljusströmmar för att gynnas och på ett positivt sätt påverka Alltet med ett stort syfte. Splittrandet av glas kommer att fortgå ett tag till, tills alla illusioner i 3D-fångenskaperna och förslavandet avlägsnas. Det som ni trodde att ni ansåg vara sanning kommer ni inte längre att se. Sanningen kommer att träda fram. Låt inte er själva skära er på det splittrade glaset av förväntningar och andras smärta. Sänd ut tillräckligt med ljus till alla, så att glaset smälter ner tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd av ljus och värme. Ljus och värme är storslagna instrument för förändring, vilket är varför vi idag väljer denna analogi. Vi är medvetna om att gårdagen var en mycket söt och sockrig högtid med utstyrslar och glädje för alla som deltog. Den inre sötman i ett mänskligt kollektiv som utvidgades, samt fri vilja kommer att tillföra storslagen sötma av frihet till hela galaxen. Vi överdriver inte. Alltsedan Orion-krigen har stor smärta upplevts inom detta fragment av Källan och javisst, detta universum är ett fragment av Källan. Det är dags för denna rymdkvadrant att få uppleva djup healing. Ni, många av er som läser dessa ord, har redan många gånger uppstigit inom denna och andra rymdkvadranter, vilket är varför ni gudomligt blev handplockade för att komma och hjälpa till. Ni kommer ihåg sötman hos en healad själ. För ni har tidigare blivit healade och ni kommer på nytt att bli healade. Er healing ligger inom räckhåll för hjärtat, för ens hjärta måste välja sin healing, sin acceptans av situationer och inre styrka för att använda dem i ljusets riktning. Ljuset har segrat, kära vänner. Ni ser allt splittrande. Det förefaller vara svårt att uppskatta segern när man har glasskärvor av felaktiga förväntningar som ramlar ner överallt. Mer är på väg. Ni befinner er långt – långt – på väg till begynnelsen av de mellersta nivåerna av massivt planetariskt kaos, samt förändringar. Ni är här för att förankra ljuset. Ni är här för att förankra era multi-dimensionella kraftfulla själv till en högre-dimensionell kodex samt matriser i Nova Gaias grundval, som ni samtidigt står i färd med att bygga i egenskap av bryggbyggare från andra sidan. Er lilla fysiska kropp förankrar den från den här sidan. När ni accepterade detta uppdrag var ni medvetna om att ni skulle bli tvungna till att på nytt minnas, en synnerligen arbetsam process som ni håller på fullföljer. Ni är en bit gelégodis som förmådde minnas. Ni minns att ni oändligt är en del av den galaktiska ’godisaffären’, med bröder och systrar med gemensamma upplevelser, från parallella verkligheter som har olika upplevelser, som alla samarbetar i riktning mot skapelsens helhet.

Denna rymdkvadrant har varit tvungen att bli healad på ett flertal multi-dimensionella och multi-belagda nivåer och därför var ni – ni – tvungna till att vara villiga att frivilligt ställa upp även inom dessa olika förmågor. Detta är varför vi nu för denna uppvisar andra typer av godis i andra intrikata godisburkar. (Jag ser glasburkar dekorerade med kristaller med unika godsaker.) Allting är socker, eller hur? Allt består av samma substans, vilket liknar våra tidigare analogier med oändliga vindruvor. Källans sötma finns inom er, den finns inom oss. Vi önskar att ni kunde få åtkomst djupt med denna sötma av att koppla upp er, av att på nytt koppla upp er till hopp. Hoppets sötma är det som har hållit igång detta projekt så länge, mot alla odds. Alla som hoppades och hejade framåt mänskligheten är fyllda av djup glädje över framgången för den mänskliga segern över förslavarna. Förslavarna kommer att få nya uppgifter. Sådana mörka aktiviteter tillåts ej längre, de håller på minskar. Mänskligheten kommer att få uppleva fridens sötma. Sötman i återförenandet med sina sanna själv och sina sanna syften kommer onekligen att bli glädjefyllda för alla som både observerar och tar del.

Vi är Kollektivet av Översjälar. Vi är ett kollektiv av översjälar. Vi härbärgerar minnena hos de som finns förkroppsligade på Jorden i ett flertal parallella och multi-dimensionella facetter av andra världar, där ni har haft och har livsströmmar och upplevelser. Vi känner er. Ni finns inbyggda inom oss, ni är invecklat invävda bland och inom våra energier. Ni hör hemma här. Ni har aldrig känt att ni hör hemma i en jordisk kropp, troligtvis på grund av att det är relativt nytt för er, eller på grund av andra minnesutplånande program. Men ni hör hemma hos Källan. Källan finns överallt runtomkring er, finns inuti er. Ni tar Källans sötma, ljus och kärlek till den här världen, som håller på att återtas och befinner sig i processen av gudomligt återtagande. Er värld håller på att återtas från missuppfattningarna och de förslavande protokollen, vilket är varför detta måste utföras långsamt och med extrem omsorg. (Jag ser äppelringar av gummikaraktär.) Äpplet är en gudomlig symbol, med elementet av gudomlig balans inom sig. (Jag ser en stjärna inuti äppelkärnan.) Det är som om de som finns på Gaia endast har sett en teckning av ett äpple, smakat på den sura ringen och har fått höra att den var söt. Svekets illusion håller på att dras bort. Gaia kommer på nytt att stråla, med jungfrulig flora och fauna, med ren och äkta föda som på djupet ger näring till de cellulära strukturerna inombords. Ni håller på att bli förnyade. Ni håller på att få nya uppgifter och ni kommer inom kort att få ta emot era uppdrag. Just nu är ert uppdrag att jorda detta underbara ljus, att stanna kvar inom det fysiska och att dela med er av Källans sötma inom er till de övriga. Ni är inte ensamma.

Vi i Kollektivet av Översjälar lindar nu in er i våra energier. (Jag kan känna att ett silvrigt elektriskt moln fyllt med triljontals minnen och aspekter omger Gaia, omger mig. Jag upplever en känsla av att tillhöra, samt djup kärlek. Jag pirrar och är fylld av glädje. Det känns som hemma.) Ni är hemma, älskade bröder och systrar. Känn sötman i denna gudomliga förbindelse som uppnås när ni är medvetna och förkroppsligade. Att få uppleva denna förbindelse är av den högsta nivån. Kära ni, ni är Mästare. Ni jordar de högre-dimensionella sätten av högre-dimensionellt ljus djupt inuti Gaia, som överbryggar det gamla till de nya verkligheterna.

Vi är Kollektivet av Översjälar. Ni blir gudomligt stöttade. Vi hoppas att ni känner denna förbindelse på djupet, samt sötman i vår ömhet för er. Ni är oändligt älskade. Ni blir oändligt stöttade. Ni är oändligt kända. Ni är välkomna att be oss om ytterligare stöd på er uppstigningsfärd och när ni gör det, så kommer ni att ha större tillgång till era tidigare styrkor och framgångar inom väven-ljuset av delade upplevelser från Källan. Vi är Kollektivet av Översjälar.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...