Galaktiska Centret via Galaxygirl, 21 maj 2022

Galaktiska Centret via Galaxygirl

21 maj 2022

Jag är det Galaktiska Centret, centrum i er Vintergata, nu Gyllene Rosens Galax. Denna och jag har suttit i noll-utrymmet tillsammans, i stillhet, i förening, i frid. Detta är vad jag vill bringa genom, främjandet av djup inre frid och förbindelse med mig, i denna tid av turbulens och förändring. Omvälvningar är närvarande i er värld, i mänsklighetens hjärtan, men det måste inte vara så. För alla är i en process av att antingen upptäcka mig, förbindelsen till det djupa inre sättet att gå den enda vägen mot inre enhet, eller att dansa med kaos. Det inre kaoset hos människan är bara ett beslut. Man tar detta beslut, ögonblick för ögonblick, om man ska gå den tysta vägen av individualisering och inre stillhet, för det är en ensam väg, men när man blir medveten om den känner man förbindelsen till allting, och det är en förenande upplevelse. Ni som gjort arbetet och kan känna detta meddelande är medvetna. Alla vägar leder så småningom hem, till den inre guds-gnistan. Många kommer inte att uppskatta detta, för era religiösa doktriner har splittrat, har lärt er annat. De har lärt och instiftat separation, för det var spelet, upplevelsen i denna sfär i villfarelse av separation från Källan. Ni är alla fraktaliserade gnistor av Källan, ni är alla här för att uppleva det ni kom hit för att uppleva. Jorden, Gaia, har valt sin upplevelse av uppstigning. De som finns på henne, som väljer, är djupt medvetna och hjälper till på multidimensionella nivåer, på myriader olika sätt.

Jag är det galaktiska Centret. Inre kaos eller inre frid? Dessa är alltid era val. I varje ögonblick, i varje upplevelse på Gaia, är dessa era val. Väljer jag den spruckna spegeln, där samhället försöker porträttera sanning? Eller tittar jag inombords och ser stillheten, och känner förbindelsen av vem jag är? Ni är fantastiska varelser. Min kärlek utsträcks fritt till er. Min frid, min närvaro, ges fritt till er, för jag är vad jag är. Jag är också en aspekt av Källan. Jag håller plats för dem som behöver hitta sig själva igen. Jag är en spegling av Alltet på mitt eget sätt, precis som ni på ert eget sätt. Aktiveringskoder strömmar genom detta meddelande, strömmar genom mig. Genom själva min närvaro aktiverar jag er, och i vissa fall, sänker frekvensen för att öka vibrationen, för att höja den djupa inre medvetenheten och väcka det som nu sker i er värld, på alla nivåer. Det finns inget kaos. Denna ville inte skriva denna fras, men barn, den är sann. I sakers planering är allt perfektion, är allt enhet. Allt är Källans utrymme, utrymmet för kärlek, för frihet. Men ni har dykt så djupt i kaninhålet för denna jordliga upplevelse att dessa vibrationer, dessa känslor, varit nästan avstängda hos er. Stjärnfröna, de gamla själarna, har kunnat hjälpa till med att aktivera detta på insidan hos de förvridna, att ta bort förvridningen, så att ljuset från mig, från Alltet, fritt kan flöda till er. (Jag ser en ballong sakta fyllas med sand och bli tung av vikten. Jag ser att ballongen nu vrids bort från flödet av sand. Sanden (fraktalerna) har känts avstängt från flödet, men det är inte avstängt, det är fortfarande sand, det är anslutet. Jag ser ett intensivt ljus omge allting nu, som rör sig i pulser, i kärleksfulla vågor genom vår galax, som tar bort förvridningen. Jag känner vågor av oerhörd kärlek, av lugnande frekvenser, gå in i Gaia). Ja, vän, du ser och känner vad jag vill visa.

Jag är det Galaktiska Centret. Jag vill aktivera er med noll-punkts-energi nu. Andas in och känn denna förbindelse med ert djupa inre vetande att allt kommer att bli bra. För det är mycket bra. (Jag ser och känner nollor över hela min kropp. Gyllene nollor svävar över Gaia. Varje person som är redo kan välja en gyllene cirkel att lägga i dem, som en aktiveringskod, som en förbindelse-påminnelse för denna känsla av rymd, av frid, av enhet. Jag ser den gyllene nollan expandera och omringa Gaia.)

Barn, kom och sitt med mig. Var stilla på denna plats av obegränsat skapande, av expansion, av frid. Jag finns alltid här för er. Jag är en utmärkt plats för era meditationsresor. Er värld behöver mer noll-punkts-energi. Jag kommer att stilla reaktiviteten. Jag kommer att hjälpa till med väckandet av de andra från drömmen. När de känner er fridfulla närvaro kommer de att börja gnugga sina ögon och vakna upp till sina egna förbindelser inombords. Mörkret, varelserna med brist på ljus har gått vilse. De avlägsnas, återvinns, för de kan inte hantera det som är på väg. De högre vibrationella vågorna som är här och kommer i ytterligare ökad styrka kommer de inte att kunna anpassa sig till. Stora omvälvningar, stora förändringar föregår alltid tillväxt och förståelse av läxorna. Ni behöver inte förstå allt för att vara i frid. Frid, stillhet i sinne och hjärta, stillhet är ett val. De kommande dagarna kommer stillhet att vara er största resurs, er bästa valuta, er största tillgång. Den djupa stillheten i frid, hos någon som funnit sin förbindelse och kommit ihåg sig själva i den jordliga upplevelsen, de som kan känna detta är dagens ledare. Ni kommer att minnas era gåvor. Ni kommer att bli mer online med era högre dimensionella frekvenser. Era minnen, era styrkor och gåvor kommer att bli mer fullkomligt kända och uppnåbara.

Jag är det Galaktiska Centret. Jag är ert Galaktiska Center. Jag finns alltid här för er. Barn, kommer ni ihåg all er planering och era drömsessioner inom mig? Kom ihåg nu. Allt finns tillgängligt för er här. Kom ihåg mig. Kom ihåg er själva. Jag är det Galaktiska Centret.

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...