Galaktiska Ljusfederation via Inger Noren, 22 december, 2020

 

Galaktiska Ljusfederation via Inger Noren

22 dec 2020

 

Med anledning av den rådande situationen i världen har den Galaktiska Federationen av Ljus bestämt att ett meddelande till folken i USA och världen om hur väldigt mycket av det ni upplever beror på bedrägerier, manipulationer och korruption exempelvis. Det är med sorg och ledsamhet som vi måste rapportera till folket om vad som har och fortfarande försiggår i USA och i resten av världen.

Mycket har förorsakats av dem som har tagit sig makten över andra genom att kontrollera och köpa andra för mycket pengar. Att inte utföra dessa tjänster som krävs av dessa personer bestraffas oftast med döden. Denna regering står över de regeringar som ni har på Jorden och de är utsedda att begå allt som den kontrollerande regeringen befaller. Direktiven till era regeringar har kommit uppifrån, och som endast har bestått av ett litet antal varelser. Detta kan komma som en chock för de flesta men det är av stor vikt att folket får reda på hur det ligger till.

Denna nedstängning och virus som hela tiden muterar är till för att minska befolkningen för att de kontrollerande ska ha makten i världen totalt och göra människorna till slavar. Denna negativa spiral som har fått pågå i oerhört lång tid måste få ett slut och de kontrollerande, de så kallade mörka har redan förlorat. Ljuset har segrat men det förekommer fortfarande försök från de kontrollerande till att få människor bli mer rädda och på det sättet få mer kontroll. Detta virus kommer att fortsätta även under nästa år 2021 och det kan innebära att vissa verksamheter kommer att stängas ned. Det betyder att människor bör skaffa sig en del varor för att klara ett längre uppehåll av stängda livsmedelsbutiker till exempel.

När det kommer till de värst korrumperade personerna i världen är den amerikanska regeringen i det demokratiska partiet helt dominerande. De har haft makten i väldigt många år utan att ens försöka hjälpa det amerikanska folket till en drägligare tillvaro, däremot skadat folket och utarmat det amerikanska samhället med att stjäla folkets pengar till möjlighet att få ett bra liv för sig själva och för sina familjer. Detta måste få ett slut och det amerikanska folket måste resa sig och strida för sin frihet för att bryta den stora polariteten i landet. Det är känt att de flesta amerikaner är villiga att hjälpa till med att rusta upp sitt land, men de måste få en bekräftelse på att de kan lita på sin regering och få den hjälp de har rätt till. Hittills har de endast fått smulor att hålla sig till och även dessa har tagits ifrån dem.

Det har förekommit väldigt stora övergrepp i landet på försvunna barn till exempel och även unga vuxna till organisationer som handlar med barn för att tillfredsställa stora baser i städernas underliggande grottor som har fungerat som ett experiment för varelser som inte är mänskliga. Många av dessa varelser har fångats och ska fängslas men fortfarande finns det en del kvar av de mörka varelser på Jorden och de gömmer sig med sina baser i grottor i bergen. De flesta av barnen har blivit räddade och har fått hjälp till återhämtning av välvilliga personer från andra stjärnsystem. Dessa barn kommer att återföras till Jorden om de själva vill. Tyvärr är det inte bara varelser som inte är människor, det finns de som är och föredrar den mörka sidan och har orsakat mycket lidande för både barn och vuxna.

Den president som har blivit vald kommer inte att tillåtas att regera USA. Det demokratiska partiet med sina korrumperade och med sin onda agenda att endast de som har pengar ska styra landet för deras egen vinnings skull. Resten av befolkningen ska helst göra slut på sig själva. Detta är de kontrollerande eller i de så kallade ”djupa statens” agenda i fortsättningen. De vill kunna regera hela världen med korruption och bedrägeri. Den sittande presidenten som ingår i det republikanska partiet är en ledare som inte har någon tidigare erfarenhet av politik utan kommer från den industriella världen och som har haft sin egen förmögenhet att satsa på sin kampanj i valet för USA. Han har redan arbetat hårt för att minska skadorna från de tidigare regenternas agerande mot folket och han har lyckats att hjälpa många människor. Han insåg från början av sin mandatperiod att det inte stod rätt till i kongressen och i de folkvalda i sina konvent. Det fanns inget fördrag för att folket skulle kunna ta sig ur denna spiral av nedåtgående fattigdom och polarisering. Däremot var det inga problem med att skaffa sig mer förmögenheter med att arbeta med rätt personer. Presidenten har däremot skaffat sig stora skulder men inte med att skaffa sig pengar på andras bekostnad, utan dessa skulder får han ordna själv. Det har inte varit någon stöld från folket av presidenten.

Det kommer inte att tillåtas att den valda presidenten får makten i USA. Detta har beslutats av de högre Råden som avser de många Galaktiska Höga Råd och av vår herre Gud den allsmäktige. Ljuset har segrat och de mörka som fortfarande finns kvar på planeten Gaia kommer inte att vara kvar så länge till. Ljuset som finns på planeten nu och som blir allt starkare med alla människors ljus och alla ljusvarelsers bidrag som finns i atmosfären, blir det för starkt för dessa personer att stanna kvar på planeten. Det kommer att bli ett avslöjande för folket som avgör hur detta val har gått till, det vill säga med fusk och korruption i oöverstiglig storlek. Det är inte så ett val ska gå till i USA, utan med rättvisa och val av folket. Den sittande presidenten kommer att regera hela världen från USA. Allt som sker i USA påverkar resten av världen och han kommer att få de andra ledarna i världen att gå efter det folket vill ha i sina länder. Detta är en ny tid och en ny värld.

Galaktiska Federationen av Ljus

 

 

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

 

 

 

Du gillar kanske också...