Moder Maria via Galaxygirl, 20 december 2020

Moder Maria 

Via Galaxygirl, 20 december 2020

 

 

Hälsningar kära hjärtan, jag är er Moder Maria. Jag är också er syster, er vän. Jag välkomnar förkroppsligandet av den Gudomliga Universella Modern av Allt och jag hjälper till att jorda Gaias energier precis som ni gör i dessa tider. Känn min blå sjal omkring er. Jag förlänger den till er i en varm omfamning. Känn mjukheten, komforten. Inre frid finns överallt. Känn den inom er. Ert änglateam och era guider finns överallt omkring er. Era förfäder hälsar till er, tacksamma för att det arbete som har lämnats oavslutat, har avslutats av er. (Jag ser himmelska folkskaror bära t-shirts med våra namn på.)

Nu är det dags för den stora avslutningen av det gamla för att göra plats för det nya. Vattumannens tidsålder, solens läkning, och tiden framöver är lika saftig som de söta mogna bären skulle ha smakat för en som har ätit paj gjord av lera. Massiv glädje och planetarisk omvälvning och förändringar ligger framför er. Jag fyller er med ljus, med min kärlek. Jag ger er dessa ord av komfort idag. Jag erbjuder er min sjal, jag omger er med mitt ljus. Jag Maria rör vid ert hjärta nu, med er tillåtelse. Jag sänder healing. Det har funnits så mycket smärta i detta förkroppsligande och ändå så mycket att vinna genom läkning. Allt är och skall bli bra. Jag ger er det här – mitt ljus, min kärlek. Jag ger er min styrka. Förlita er på dessa gåvor de närmaste dagarna och känn att ni stöds av Källan, av kärlek, för ni är alla dessa saker. Källan stöds av ännu fler Källor i en ändlös cirkel av ljus.

Jag är Maria. Mörkret som har undanhållit så mycket gott för er skall förblindas av det ljus som kommer. Ni är en del av detta massiva ljus. Ni håller på att bygga och förankra regnbågsbron från denna värld in till er värld. Vi upprätthåller ljuset här. Nova Gaia är mycket verklig. Hon sträcker sig över båda världarna nu, och kommer att höja sig högre när energierna fortsätter stiga. Det är därför ni kan känna det, men ännu inte se det. Ni känner födelsen och ni vet, ni VET inom er att det inte finns någon annan sanning än denna. Ljuset har vunnit. Välkomna hem! Ni är välsignade med att kunna uppleva, bevittna och låna ut ert ljus och ni i er tur välsignar Alltet, en otrolig handling av kärlek och tjänande.

Jag är Maria. Jag lånar ut mitt ljus och min kärlek fritt till alla, precis som ni gör. Jag omger er med mitt blåa ljus, och jag lägger en rosa ros utan taggar i ert hjärta, för ni håller på att lämna dualiteten. Inom dualitetens värld behövdes verkligen taggarna för att balansera blomningens skönhet, men ni lämnar behovet av mörkrets balans för ni har sett det, älskat det och släppt det. Ni har sett samma mörker inom er och vänt det till ljus. Det var en nödvändig uppgift. Sänd nu ert ljus och er kärlek till världen omkring er och se dess blomning in i de högre dimensionella världarna, och som rosen kommer doften av denna uppgraderade blomning att vara olikt allt annat ni har upplevt tidigare. För ni kommer att vara omringade i de högre dimensionella vibrationerna av balans, och dofterna kommer att vara mycket sötare, för ni har upplevt taggarna. Ni har blivit stuckna av taggarna.

Törnekronan var på detta sätt mycket symbolisk, en insikt som har missats. I dualiteten genomborrades min älskade son och hans säd har bildat grunden för det Kristna Medvetandet av den eviga blomningen som nu undermedvetet genomsyrar hjärtan och sinnen hos de uppvaknande, och som redan är i full blom hos de uppvaknade stjärnfröna. Det är därför Galaxygirl ser en enorm gyllene ros, för den gyllene rosens energier fyller den här galaxen och den skall inte längre vara Vintergatan, som ni kallar den, utan den Gyllene Rosens Galax. För de högre dimensionella matriserna har översvämmats och kommer helt och hållet att översvämma den här världen med ljus. Det är den kosmiska andningen av kärlek och ljus. Det är den kärlek och det ljus som ni har längtat efter. Barn, det är vibrationerna av hemma. Känn det. Vet det. Andas in det. Lev det och vet, VET att det redan är här, för energierna av det här har stadigt blivit förankrade i de uppvaknades hjärtan, i de dyrbara ögon som läser dessa ord, i de dyrbara öron som lyssnar på dessa ord och i de dyrbara fingrar som har skrivit ner dessa ord. Det finns överallt omkring er. Kärlek har helt och hållet återställts till denna värld.

Jag är Maria. Jag är er moder, er vän. Var medvetna om att jag kämpade precis som ni i mitt förkroppsligande av Maria. Mitt tonåriga jag hade en upprorisk period när jag försökte reda ut dualiteten. Men jag lät min inre ros och mitt inre ljus blomma mot alla odds, och ni har gjort detsamma. Vi hedrar er. Vi vaggar er i vårt ljus. Det måste inte vara ansträngande. Det är enkelt. Slöjan håller på att lyftas bort. Ni kommer att känna er lättare än luft i jämförelse med den lera ni har varit vana vid att gå genom. Känn lättheten, känn vårt stöd.

Jag älskar er med oändlig kärlek. Jag andas in min styrka i er. Var medvetna om det Kristna Medvetandet för det är ert öde och Nova Gaias framtid som ni får äran av att medskapa, bygga och älska. Var i frid och känn glädjen omkring er. Ni är omringade av rosor av ljus och ni förankrar dem i det fysiska. (Jag ser den rosa ros som hon planterade i hjärtat bli en gyllene ros som är full av ljus. Jag ser hur den gyllene rosen fyller Gaias centrum. Jag ser att hon nu är i galaxens centrum och att denna blixt av gyllene ljus sträcker sig ut från Gaia i en bländande ljusblixt som känns som kärlek. Det känns som essensen av kärlek, hel, fullständig, accepterande och icke-dömande. Där finns bara kärlek.) Allt är ljus. De yttre oljuden är bara ljud. Det inre ljuset är ert öde, er sanning, de ni är. Ni är detta kärleksljus förankrat i Gaia. Jag älskar er. Jag kysser er panna. (Jag ser mängder av rosor och rosenblad falla från himlen. De täcker oss med sina energier.) Det gudomligt feminina har återvänt. Endast kärlek ska finnas kvar. Jag är Maria.

Översättning Ulla Krogh

You may also like...