Galaktiska Ljusfederationen via Inger Noren, 5 januari 2021

 

Galaktiska Federationen av Ljus, via Inger Noren

5 jan 2021

 

Det är med stor sannolikhet att vi kommer att chockera människorna med detta meddelande, men vi i Galaktiska Federationen av Ljus vill ändå komma med detta avslöjande som det faktiskt handlar om. Folket i USA framför allt är och har varit väldigt utsatta för stora bedrägerier och konspirationer av de styrande i landet. Tyvärr har de flesta amerikaner inte förstått sambandet med deras svåra och destruktiva leverne beror på hur styrda de är av de som har makten i landet.

De styrande inom det demokratiska partiet framför allt har och är av annan agenda än det republikanska partiet. Inom demokraternas agenda har det förekommit rent kriminella metoder för att vinna detta val, men president Trump har ändå försökt att mildra deras otroligt och väldigt stora bedrägeri mot folket. De största lögnerna har varit att få folket att gå med på att helt enkelt bidra själva till sin egen svårighet i sitt leverne. Att öka segregationen i landet för att splittra så många som möjligt i befolkningen och anstifta till krig mellan de olika folkslagen i landet.

Med detta konspiratoriska beteende har mycket av det amerikanska samhället blivit utarmat och försvagat i jämförelse med andra länder. De stora industriella företagen har praktiskt taget hållit hela den amerikanska ekonomin i ett grepp som människorna inte kan kontrollera eller protestera mot. Bankerna är helt i händerna på dessa företag och det är väldigt svårt att för enskilda människor hävda sin rätt i detta avseende. Dessa företag omfattar ekonomin, industrin inom medicinen, inom jordbruks- och havsnäringen bland annat.

Människor, stå upp och säg nej och vägra att ta emot mer lögner om att allt är bra med maten, luften, haven och jorden. Att maten är helt fri från gifter är ren lögn. Luften har mindre syre än någonsin, och haven är så fulla av sopor, avfall från industrin och som utrotar många arter i haven av allt gift. Detta är inte något som får fortsätta. Dessa personer, varelser som styr era industrier, företag och hela infrastrukturen måste avlägsnas från denna planet en gång för alla, men då måste ni människor vara medvetna om detta och verkligen vilja ha en förändring i hela ert ekosystem.

Genom att tillåta att detta får fortsätta kommer ni att så småningom att bli som i tredje världen med brist på mat, mediciner, boende och arbetslöshet. Detta är inte acceptabelt i ett land som USA. Segregationen har aldrig varit så hög som den är nu och splittringen mellan människor är större än någonsin. Den kriminella delen är också en stor del av denna svåra och alltmer ohållbara situation som råder i landet. Denna enorma industri angående droger av alla slag har fått oerhörda konsekvenser i hela världen. Mycket av dessa droger kommer från de länder som har låg ekonomi och inte har de resurser att stå emot droghandlarna som fordrar allt mer av det som kan tas från naturen eller framställas i stora laboratorium.

Även denna stora industri har de styrande i landet inte kunnat ha någon kontroll över eller heller inte velat eftersom det handlar om väldigt mycket pengar som de själva har haft nytta av i olika sammanhang. Alla industrier är inblandade i den illegala droghandeln, speciellt inom medicinen. Visserligen har vissa substanser en läkande effekt om den behandlas på rätt sätt, men alltför mycket har framställts med skadande eller till och med dödande effekter på människor. Denna industri har en mycket farlig effekt på hela familjer och då främst på barnen.

Med makthavare som har som agenda att endast tillskaffa sig fördelar i större förmögenheter och större makt med alla metoder de kan ta till, som det har visat sig i det amerikanska valet och fortfarande försöker de med alla medel att hålla sig kvar med bedrägerier och lögner för att övertyga människorna i landet att allt är som det ska vara. Detta måste ni människor börja se med era egna ögon. Fattigdomen har aldrig varit så hög som nu och aldrig har det förekommit så många människor som har blivit allt rikare i sina förmögenheter. Detta måste jämnas ut. Ni människor måste sätta stopp för detta och det är ni som är fångna i detta bedrägeri. Att våga se och att våga säga ifrån i detta helt felaktiga system för väldigt många människor i USA är att våga värna om varandra i hela världen. Situationerna i USA påverkar faktiskt hela världen. Den sittande presidenten har många sidor som många har svårt för eftersom han är en person som säger vad han tycker om detta svåra och farliga system som råder i landet. Han vågar säga ifrån och han har gjort allt i sin makt för att mildra så mycket som möjligt för de människorna som har haft det svårast.

Folk, öppna era ögon så ser ni vad som händer i ert land. I denna tid av nedstängning har ni verkligen haft möjlighet att gå in i er själva och även haft en chans att se hur allt fungerar i era liv. Vill ni verkligen fortsätta på detta sätt med osäkerhet och svåra förhållanden i arbete i boende och för barnens liv i fortsättningen. Detta år kommer att fortsätta på samma sätt som år 2020 och det kommer att bli fler nedstängningar på grund av flera olika virus. Det finns en orsak till det och när människorna inte längre är rädda för dessa virus kommer de att försvinna. Det kommer en tid med mycket turbulens mellan olika grupper av människor och även nedstängningar av butikskedjor. Detta är tyvärr ett krig mellan det ljusa och det mörka och ni har redan sett effekterna av detta, men ni ska veta att ljuset har vunnit. Ni går mot en ljusare framtid och en ny värld.

Den Galaktiska Federationen av Ljus

 

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...