Galaktiska Ljusfederationen via Lynne Rondell den 17 oktober 2020

Galaktiska Ljusfederationen via Lynne Rondell

den 17 oktober 2020

”En minnesvärd december”

Denna vackra fredag kommer jag tillbaka till er med ytterligare en kanalisering. Denna kanalisering kommer att vara från den Galaktiska Ljusfederationen och de kallar den ’en minnesvärd december’.

Så nu sätter vi igång.

Vi är den Galaktiska Ljusfederationen, vi är så väldigt ivriga och glada att återigen få komma igenom denna kanal till er alla. Vi skulle vilja tala om några saker, det viktigaste vi vill tala om är vad alla pratar om, talar om, man undrar vad som kommer att hända i december.

Vi ger denna text namnet ’En minnesvärd december’. Vi ska lägga upp exakt vad som kommer att äga rum denna december, varför det kommer att ske, vem som förorsakade detta och hur ni kommer att känna er efter att december är förbi.

December är en stor månad. Den 20, 21 december har ni många saker som pågår, ni har en konjunktion med tre planeter som kommer att stå i linje den 21 december, men ni har en annan, ska vi säga, ni har fyra eller fem andra mycket stora händelser som kommer att inträffa denna december. Vi ska prata om energierna nu, vilka kommer att pågå från slutet av oktober, november och in i december. Vi ska berätta för er en del om dessa energier och vad de gör och varför.

December har varit en månad som för länge sedan markerades av de högre råden av ljus, såsom ifall kollektivet, ifall mänskligheten inte gjorde sig redo i tid, så skulle de inte uppnå en viss vibrationsfrekvens, så det innebär att om er vibration som ett kollektiv inte var tillräckligt hög, så skulle en mycket stor solblixt eller solflamma inträffa, vilken skulle komma att skicka era kroppar uppåt och tvinga era kroppar att i själva verket ta emot en enorm stöt, vi ska säga ett utbrott av energi.

Solblixten eller solflamman, den är helt enkelt ett energiutbrott som härstammar från solen och den kommer i riktning mot den här planeten och den kommer faktiskt att se ut som ett utbrott av ljus. Den är en energivåg och ljuset som träffar planeten på en bestämd dag och vid en bestämd tidpunkt, kommer att inträffa mellan den 20, 21, 22 december där omkring planeternas konjunktion. Detta energiutbrott från solen, denna solblixt och solflamma, var ursprungligen utformad att ge er alla en verklig boost upp till ert vibrationsfält, vilket betyder i er vibration, för att få er att höja er vibration, er frekvens, kan vi säga, ifall ni inte hade uppnått en viss punkt som ni var tvungna att uppnå.

Nåväl, denna solblixt och flamma kommer i alla händelser att komma, men ni har uppnått vibrationen, ni håller vibrationen och frekvensen som är så långt högre än vad man för länge sedan hade tänkt att den här planeten skulle kunna förmå uppnå. Ni håller på uppstiger av ett flertal anledningar. Moder Jord har planerat detta för en mycket lång tid sedan, vi kan säga att kallelsen sändes ut för 60, 70, 80 år sedan. Hon har planerat detta mycket länge.

En idiotsäker metod inrättades i händelse av att ni inte hade uppnått denna vibration, denna frekvens, för att bära er till den femte dimensionen, då hade denna solblixt haft en viss effekt, en drastisk inverkan. Den skulle knuffa era samtliga vibrationer och era frekvenser i er kropp och runtomkring er kropp och längs med allting på planeten, den skulle komma att knuffa upp den två eller tre steg, inte bara ett steg.

Nåväl, det gläder oss att få säga att ni har lyckats, ni har uppnått mycket mer där ni nu håller er lika högt uppe, dit de som befinner sig uppe i de högre rådförsamlingarna för mycket länge sedan trodde att ni skulle ta er; så att säga med alla energierna i ljuset och allt arbete ni alla utför, så är ni långt högre där ni inte väntas befinna er, men var vi trodde att ni skulle vara.

Den här solhändelsen som de av er på er planet talar om, kommer inte att vara något mer än en energivåg som kommer att rusa mot er, en ljusvåg som kommer att komma emot er och den kommer helt enkelt att ge lite hjälp, den kommer att jobba en aning. Den kanske väcker upp en del som inte är vakna, den kanske knuffar vissa av er uppåt ett steg i er vibration. Denna solblixt, denna solflamma, är utformad för att höja er vibration, att höja er upp ett steg, två steg, tre steg. Den kan också användas till att främja er utveckling och främja er resa till den femte dimensionen.

Den kan användas såsom ett manifestationsverktyg med den här energivågen som är på väg, vi ska säga att den är som ett rutnät, eller en portal. Det är nästan så att vi säger att en port har öppnats upp. Så denna energi kommer att träffa Moder Jord och det blir som om den här porten har öppnats upp, denna portal har öppnats på vid gavel och faktiskt så är det bara energi som kommer igenom den, men dess energi kan ni använda er av till att manifestera, till att ta er närmare den femte dimensionen, till att arbeta på att rensa era chakran, att ställa er i linje med er högre kraft. Man kan använda den, de som inte är vakna, för att vakna upp. Den kommer inte att vara något mer än en energivåg, en ljusvåg som utformades för mycket länge sedan för att verkligen rivstarta er alla, ska vi säga.

Detta utformades för länge sedan såsom det stora uppvaknandet, detta utformades för länge sedan såsom den första blixten och en kraftig skakning, för att få er på er väg till den femte dimensionen. Ni har alla kommit långt förbi detta, det som är på väg för er är emellertid en hågkomst, vad som är på väg för er alla är mer av en upplysning, den kommer att hjälpa var och en av er med det som behövs.

Vi hoppas att några i kollektivet som sover ska få en liten del av stöten. Det är bara energi som rusar emot er. Ni kanske känner att vi kommer att säga att om ni känner något så känner ni er upprymda, ni känner er som om ni hade lämnat kroppen och ni befinner er högre upp. Ni kommer inte att känna er illa till mods överhuvudtaget, det här har faktiskt ingen negativ effekt på någon av er, för ni håller redan en sådan hög vibration, men den kommer att komma in och låter er liksom öka en del mer rörelse-energi för er resa till den femte dimensionen.

Planeternas konjunktion den 21 december hjälper också till med denna justering, men den kommer att göra någonting annat, den hjälper er med er hågkomst om vilka ni är. Er hågkomst om var ni har varit, såsom vem du är på din själsresa. Du börjar få tillbakablickar från tidigare liv på den här planeten och andra planeter. Det kommer att öppna upp dig mer till vem du har varit i det förflutna.

Därför kallar vi detta, ni vet denna december, vi kallar den ett stort uppvaknande i bemärkelsen av att den kommer att bli en hågkomst för er alla. Vi kallar den decembers storslagna uppvaknande för att komma ihåg, i bemärkelsen att ni kan bruka energin, denna slags portal som har öppnats upp för er alla, ni kan använda den till att hjälpa till med er uppstigning, ni kan använda den till att manifestera, ni kan använda den för att ytterligare ställa er i linje med er högre kraft, för den behöver justeras.

Era änglar och era guider kommer att veta när den här energivågen kommer in, de kommer att veta vad de ska hjälpa er med och de hjälper var och en av er eftersom ni alla har guider och änglar för att ta er framåt i er uppstigning.

Det som ursprungligen skulle vara uppvaknandet, verkligen uppvaknandet ut ur den stora slummern, då menar vi ut ur den icke-medvetna nivån i den tredje dimensionen för att verkligen skaka om mänskligheten, kommer att bli inget mer än en underbar energivåg av ljus, som solen – och hon har sänt ut dem hela tiden, med några dagars mellanrum – för att hjälpa er alla att höja er uppåt och uppåt och uppåt. Denna energivåg, denna solblixt blir inget mer än ett verktyg för att hjälpa er alla på er uppstigningsresa. Den är inget att frukta, en hel del av er kommer inte att känna det, vissa av er känner bara som om ni hade lyfts upp i er vibration, er frekvens blir högre, ni kan känna er lite utanför er kropp, ni kan känna det som om ni var mycket högt uppe på en hög vibration.

Den här energivågen var ursprungligen utformad för att väcka upp och höja kollektivet från deras låga vibration, upp ett steg eller två steg och tre steg. Detta planerades för cirka 40 eller 50 år sedan. Så den behövs inte, den kommer ändå att komma, men den kommer inte alls att vara på den nivån. Den kommer bara att vara på en nivå för att hjälpa er alla med de verktyg som ni behöver för att gå vidare i er uppstigning.

Vi ska kalla denna en minnesvärd december. Ni alla kommer att känna av det, ni alla kommer att skifta på något sätt och genom att känna det, så kan det helt enkelt vara att ni alltmer kommer in till en vetskap om vilka ni är. Ni ställer er i linje med er högre kraft, ni har en känsla av hågkomst om vilka ni är, ni kan göra alltmer manifesterande med den här energin i livet. Detta är en hög-frekvent energi av ljus.

Det finns olika frekvenser av energi och ljus som kommer in. Denna frekvens, denna energi av ljus är en högre frekvens av energi och ljus, så den är mycket mer tillgänglig för er alla, för att ni verkligen ska kunna använda den till vad ni vill såsom den i själva verket var utformad, för att ge en stöt till den tidigare mänskligheten som befann sig långt nere, till ett slags uppvaknande.

Det här kommer att bli en minnesvärd december. Ni har en hel del underbara saker på väg till er, som vi ska tala om. Vi ska vänta och tala om de andra energierna. Vi ska göra ytterligare en, med de energier som är på väg in i november, men det här är ett sätt att ringa in det nya året, detta är ett sätt att verkligen höja, skifta och lyfta er själva till ett högre medvetande, för att justera er, att rensa, att manifestera, att göra vadhelst som behövs och era guider och änglar kommer att tala om för er vad som behövs.

Alla kommer att få hjälp när denna energiportal öppnas, alla kommer att få hjälp från detta höga energifält av ljus, samtliga kommer att förändras, samtliga kommer att så att säga förbättra sig själva, alla kommer att förmå använda denna öppning och portal som är fylld med högt vibrerande ljus för vad som behövs och som ni säger så kommer era guider och änglar hänvisa er till vad detta är, men det kommer att hjälpa er med det nya året 2021 som kommer in. Det finns en hel del fler saker som händer först och andra vågor närmar sig i hög grad.

Vi ska göra en annan kanalisering via den här kanalen och berätta om energierna som kommer från och med nu till slutet av december och vad det innebär och verkligen när den första vågen gör sig redo att komma. Den är ännu inte helt bestämd. Moder Jord trycker och trycker och trycker på för att komma upp. Det finns en hel del andra anledningar till detta, vilket vi ska gå in på en annan gång, med det finns tillräckligt och det finns tillräckligt som står redo för den första vågen. Så den skulle kunna komma mycket snart, den skulle kunna komma i december, den skulle kunna komma i januari.

Vi ska meddela er om det när det närmar sig, den andra vågen kommer att följa efter, tre eller fem månader senare kommer den andra vågen att följa vilket kommer att vara tiotals miljoner av er. Så vi är mycket förväntansfulla för allt som händer, vi är mycket exalterade att ni alla verkligen bearbetar allt väl. Vi är verkligen exalterade över att ni faktiskt skiftar till detta, av enhet, av enighet. Ni skiftar verkligen uppåt till det som är av kärlek, rättvisa, medkänsla och jämställdhet och till att verkligen centrera er själva i hjärtat.

Det blir en december väl värd att komma ihåg, inget dåligt kommer att ske, ni kommer att få en jättestor våg av mycket, mycket högfrekvent energi som härstammar från solen. Som vi säger så håller hon på att bli väldigt exalterad, hon skickar nu ut vågor varannan eller var tredje dag, små vågor av energier, för att hjälpa er att höja er frekvens och vibration. Denna kommer för vissa av er att bli en stor våg av vibrationsstrålar, men var och en av er kommer att använda den här energin på olika sätt.

Det är mycket spännande för oss alla, den kommer inte att göra något dåligt, den kommer inte att förnimmas av en stor del av kollektivet, men den kommer ändå att användas av dem och en del av er kommer helt enkelt att känna att ni är nästintill uppe i etern och sedan landar ni tillbaka.

Det huvudsakliga som vi ska tala om för er är att denna energi var utformad för länge sedan när den lades i ordning, den var ägnad att höja frekvensen hos mänsklighetens kollektiv, den skulle höja dem upp, höja vibrationen för att ta dem ur sin slummer. Nåväl, ni alla befinner er nu långt utifrån er slummer och ni håller fast vid en hög vibration, så den kommer bara in för att lägga till vadhelst ni behöver.

Vi är den Galaktiska Ljusfederationen, vi ska komma genom denna kanal med en hel del fler meddelanden, gällande exakt vad som händer. Vi ser fram emot att få se hur ni alla gör framsteg med energi och ljus.

Vi är nio av de 12 råden och vi befinner oss i den 12:e dimensionen.

Vi sänder er alla så mycket kärlek, vi sänder er alla sådana välsignelser och ljus.

 

Tack till den Galaktiska Ljusfederationen. Ja, jag har själv hört en hel del om detta. Jag gjorde en kanalisering tidigare om det, jag tror att den sade samma sak för en eller två månader sedan, men det är en chans för oss att manifestera och liksom använda denna hög-frekventa energi för vadhelst vi behöver använda den till. Det kommer inte att bli något annat än bara en energivåg, men något att tänka på, något att tänka på hur ni skulle kunna ta bruk av den. Den kommer att bli som om en dörr eller portal öppnades upp och en ofantlig ström av energi kommer igenom. Inget dåligt kommer att inträffa, allting är bra, det kommer helt enkelt att hjälpa oss alla på vår resa. Jag ser fram emot att kanalisera många fler av meddelandena från den Galaktiska Ljusfederationen. Jag sänder er så mycket kärlek, ljus och välsignelser.

 

Source video: https://www.youtube.com/watch?v=MY6J8iufJJo

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...