Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 25 april, 2017

Galaktiska Ljusfederationen

via Sheldan Nidle

25 april, 2017

 

13 Oc, 13 Kank’in, 13 Caban

Selamat Jalwa! Er värld fortsätter att i långsamt takt reda ut sig. Vi märker dagligen hur mörkret och hela dess skara underhuggare förmår tillåta en ovanlig grad av ”dämpande på takten”. Denna märkliga procedur dämpar skenbart orsakerna bakom de nya säkerhetsprocedurerna i hela leveranssystemet. Våra allierade har nu dedikerat sig till att slutresultat i denna mycket komplicerade situation ska bli framgångsrikt. Vi förväntar oss att ett antal unika procedurer ska bli utklarerade. Dessa kan effektivt leda till att utbetalningssystemets samtliga övre nivåer inom kort ska kunna nå en lösning.

Dessa olika scenarier är saker som dagligen dyker upp. Vi har bestämt oss för att arbeta fram en smidig lösning för de många svårigheter som har dykt upp, samt att på nytt kunna iordningställa Ljuset. Då kan vi slutligen övervinna våra kollegers uppenbara ’ljumhet’. Dessa tendenser håller sakta på att lösas upp och kommer att leda till att de allmänna utbetalningarna kan framskrida. Dessutom inser mörkret nu helt och hållet att dess fortsatta dröjsmål kommer att nå fram till sitt välförtjänta avslut. Alla har den uppfattningen att ett manifesterande av vissa intressanta motverkande effekter är mycket nära förestående. Vi känner att dessa händelser kommer att kunna ändra på den nuvarande, obehagliga formen av den allmänna utbetalningsprocessen. Vi tror också att den nuvarande situationen är på väg mot ett vägskäl.

Allt detta är anledningen till att det nuvarande dröjsmålet närmar sig sitt slut. Vi förväntar oss helt och hållet att den slutliga fördelningen närmar sig. Den mörka kabalen inser uppenbarligen inte exakt hur desperat deras nuvarande situation faktiskt är. De känner på något sätt att en räddning ska kunna ske. De lurar helt enkelt sig själva. Den nuvarande situationen är ett knep som står i beredskap att mycket hårt slå ner på dem. Vi ser fram emot det oundvikliga i deras tragiska öde. Vi gör förberedelser för att få ta hand om dem genom lagenliga arresteringar och att sedan befria Ljuset för att kunna inrätta den nya NESARA-Republiken.

Allt detta syns såklart på horisonten. Mörkret förstår på sätt och vis att deras knep har upptäckts. Det vet med säkerhet att deras närvarande olagliga bolag USA Inc, är nära att bli nerskrotat. De känner också till att den gamla verkligheten inte längre kan upprätthållas! De vet djupt inombords exakt hur nära de är den punkt då alla dessa hemska utfall börjar gälla. Oklokt nog så fortsätter de förstärka processerna mot sig själva. Därför förväntar vi oss nu att denna sfär mycket snabbt ska kunna förändras, när den nuvarande uppsättningen av komplikationer väl kan läggas åt sidan. Var medvetna om att allting i sanning håller på att stråla samman!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Idag kommer vi för att tacka er alla för att ni upprätthåller er kollektiva vision vid den tid då era utbetalningar ännu en gång antingen har bromsats eller allvarligt blivit fördröjda av de komplikationer som har införts av den nuvarande processens dirigenter. Vi välsignar er för ert storslagna fokus. Vi är glädjefyllda över det faktum att Himlen kan försäkra oss att ni inte kommer att bli ignorerade. Förbli tålmodiga, och var medvetna om att er underbara tid på ett välsignat sätt kommer att veckla ut sig. Det utlovade överflödet kommer sannerligen att äga rum, såsom den kommande tiden för er frihet från skuldslaveriet. Var glada och var medvetna om att er tid närmar sig!

Tiden just nu markeras av subtila förändringar, som de flesta av er ännu måste gå igenom. Himlen försäkrar sig om att allt som har utlovats faktiskt kommer att äga rum. Just nu har vi lagt märke till att ”överflöds”-paketen närmar sig den tidpunkt då de var ämnade att bli levererade. Det är till hjälp att veta att Himlen förbereder sig för en serie överraskningar som kommer att avsluta den nuvarande livstiden för den amerikanska ’de facto’-regeringen. Detta faktum allena bereder oss stort jubel. Er tid för glädje står också nästintill redo för er.

Vi avslutar vår lilla uppenbarelse med ett enkelt, ändå koncist budskap. Vi ber er upprätthålla er magnifika vision och samtidigt bibehålla ert inre fokus. Allt detta ska ges till er som två storslagna gåvor, gudomlig utdelning och med den, gudomlig nåd. Ni, mina barn, är de på denna yt-värld som ska få ett antal befrielser som i hög grad kommer att stärka er Uppstigning! Denna heliga process ska leda er till många magnifika fördelar! Halleluja! Halleluja!

Idag har vi fortsatt vår rapportering om vad som sker omkring er. Mörkret och dess flera onödiga komplikationer håller på att försvinna. Deras eviga ursäkter och generella ingripanden behövs inte längre. Låt det bli känt att en ny och glädjefylld verklighet står alldeles inpå oss! Kära Ni, var medvetna om att Himlens oräkneliga tillgångar och oändliga välstånd faktiskt tillhör er! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var i Ett! Var i Glädje!)

 

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, April 25th, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...