Gruppen via Steve Rother, 22 januari 2021

 

Gruppen via Steve Rother

”Ett Hus av Speglar”

den 22 januari 2021

https://tinyurl.com/yxgw76jk

Hälsningar kära ni! Jag är en Iakttagare.

Idag ansluter jag mig till er för att det precis framöver ligger ett energiskifte. Dessa är möjligheter för er att få se/träffa varandra på högre nivåer och det är den energin som vi hoppas ska jorda sig under loppet av de följande månaderna. Att stiga upp kanske inte är en lätt process, i synnerhet medan splittringen fortsätter att öka.

I och med den senaste tidens hälso-strider, så har det blivit svårare att ta dessa steg uppåt. Och ändå, ifall ni bara kunde sträcka ut era händer för att harmonisera med dem som finns runtomkring er, så skulle ni förstå hur enkelt allt det kan vara.

Ni blir otroligt starka när ni faktiskt sträcker ut er på det sättet. Ibland fokuserar andra på ett annorlunda sätt, eller ni kanske inte vill komma fysiskt alltför nära.

Kom ihåg att det är det mänskliga hjärtats vibrations-harmoni som gör all skillnad i världen. Det mänskliga hjärtat är av naturen empatiskt och uppkopplat till det goda, och det talar i grund och botten sitt eget språk av harmoni. Låt denna energi öka, för fastän ni på andra sätt är separerade, så planterar ni frön av ljus i framtiden.

När människor är stressade inom ett livsområde tenderar själen att hitta andra uttryckssätt. Likt personen som förlorar sin syn och märker att hörseln blir skarpare, så är er själ en mästare på att anpassa sig, annars skulle ni inte vara här just nu. Leta efter sätten på vilka ni kan känna empati för andra, fastän era övertygelser är olika. Leta efter själens gnista i andra och fira dem närhelst det är möjligt.

Huset av Speglar

Teknologierna på Jorden har erbjudit människorna förmågan att skapa sin egen självfokuserade verklighet. Detta har till stor del ökat på separationen och en misstro mot allmänna sanningar och värderingar ökar på det ännu mer. Men vid någon punkt kommer det mänskliga hjärtat att resa sig och ni kommer att få se varandras själar.

Ljusarbetare på Jorden, ni har placerat er själva här, för att finnas här, exakt i dessa ögonblick av tid-rum, för att fullborda kontrakt och expandera Ljuset. Kära ni, dessa är faktiskt möjligheterna för ljuset att expandera. Ni förstår, direkt framöver ligger en helt ny nivå av arbete. Det finns en ny nivå av liv, som ni inte behöver färdas Hem för att flytta in i. Detta är ett steg uppåt och inte en reinkarnation. Det är nytt och Universums samtliga blickar riktas mot planeten Jorden och spelet om den fria viljan, för att se vad som ska hända under dessa följande steg. På dessa sätt expanderar ni Gud.

Nya Modellbeskrivningar

Kära ni, endast de tappraste av de tappra själarna har inkarnerat under dessa tider. Varenda en av er har en roll under de här följande stegen och ni förde blåkopiorna med er. Ni har också återinrättat många av era egna kopplingar med det fysiska. För de av er som är 33 år och äldre, så trädde ni högst sannolikt in i spelet med hjälp av en fysisk schablon.

Dessa var modellbeskrivningar som användes för att låta er själ ta fäste i en fysisk form. Det gjorde det helt enkelt enklare för er att låtsas vara en människa och ta er en fysisk kropp. Det fanns endast 500 schabloner i begynnelsen. Så ni valde en av modellbeskrivningarna och den tillhandahöll er med ett fordon att växa in i under er resa på planeten Jorden. Ni har klarat er rätt bra med dessa schabloner och en majoritet använder dem fortfarande. Men för lite drygt tre decennier sedan passerade människorna behovet av modellbeskrivningarna och många förmådde släppa taget om dem.

Frisläppandet

Kära ni, ett globalt frisläppande av schablonerna äger nu rum med hjälp av viruset och vad det har gjort på denna planet. Viruset har låtit varenda person lossa på den fysiska kroppens grepp om den eteriska kroppen.

Detta är schablonens grepp och människorna befinner sig fortfarande i ett krisläge. Fastän virusets gåvor för ett tag sedan fullföljdes, har en brist på enighet låtit det stanna kvar och växa. Detta bereder plats för frustration, ilska och konspirationsteorier, vilket skapar ytterligare frustration. Vänligen håll i minnet att denna separation endast är möjlig på livets lägsta vibrationsnivåer. Att höja dem kommer inte att lösa dessa frågor, men man kan placera dem i ett annat perspektiv.

På grund av att människorna inte längre behöver några modellbeskrivningar, så har det möjliggjort en själslig expansion på spelplanen. Mer är på väg, eftersom detta nästa steg låter er själ dagligen vandra i er egen fysiska kropp. Kan ni föreställa er hur detta skulle vara? De flesta av er kan det. Själen reagerar inte på samma sätt som en fysisk varelse gör. Utan reaktion kan människorna inte bli kontrollerade på samma sätt. Nya nivåer av medvetenhet framträder i och med att mänsklig empati ökar och sprids på Jorden.

Vågorna

Allt som ni ser på er sida av slöjan uttrycks i vågor, vilka möjliggör illusionen av tid på vilken ert spel är baserat. Så när ni upplever en våg av någonting så blir er tendens att till en början motstå den, men snart integrera den och sedan vidarebefordra den. När ni börjar vandra med er själ börjar en ny harmoni uppstå, för ni är mycket mer i kontroll genom att ni bär en högre procent av er själ kontra er fysiska kropp.

Många människor har i själva verket fysiska problem som inte relaterar till viruset. Människorna på planeten Jorden börjar rätta till saker som de har burit i sina kroppar under en rätt lång tid, vilket är att förbereda sig för att ta detta steg till följande nivå. Genom att släppa taget om schablonerna, så kan den fysiska kroppen börja justera sig för nästkommande steg. Alla dessa är fysiska anpassningar, fastän de kan ta sig något olika former.

Ett Spår av Ljus i ett Fält av Kaos.

Ni får sannolikt se drama bakom er, virvelströmmar som strömmar åt sidorna och bakom er. Dessa är naturliga energivirvlar som bildas vinkelrätt mot era rörelser. Det skulle kunna sägas att dessa energiströmmar tar er essens och blandar in den med de omgivande fälten, i och med att ni befinner er i rörelse. Detta upplever ni just nu, så tanken är att bli medvetna om att ni är en medveten varelse av ljus som färdas genom ett fält av kaos. Fastän allt har en ordning så kan de flesta inte se det, för när en varelse går igenom det här energifältet så är det mycket kaotiskt.

Ni lämnar ett spår av ljus bakom er som mycket få människor är medvetna om. Nu råder en tid då ni ska vara medvetet uppmärksamma på att varje gång ni ler mot någon, så planterar ni ett litet frö av ljus. Varje gång ni utifrån hjärtat ger någon en komplimang, bemäktigar dem eller på något sätt erbjuder er hjälp, så blir detta spår ännu starkare. Till slut förvandlas det till ett nätverk av ljus som expanderar. När ni lämnar ett spår av ljus, så förändrar ni de liv som vidrör det. Fastän det antagligen har varit ert medvetna syfte under en rätt lång tid på planeten Jorden, så är det just nu så otroligt kraftfullt.

Det finns några saker som framträder och en av dem, så som vi rätt länge sedan nämnde, är att ni har tagit er fram till ’tiden för inga fler hemligheter’ på planeten Jorden. Ni börjar bli medvetna om detta och för var dag som går kan ni se denna energi runtomkring er. Det är faktiskt inget att frukta, utan det är en förändring och det är en hel del av detta som sker. Så håll blicken på bollen. Låt det framför allt inte distrahera er från hjärtats energi. Det är huvudet som fortsätter snurra i cirklar, och försöker klura ut något. När hjärtat redan flera gånger känner till svaret, så försöker huvudet klura ut vilken box det kan passa in i.

Spela er roll

Ni förde också en mycket speciell bit med er och många av er vet redan vad det är. För många av er har funnit era passioner, era kopplingar och det bästa sättet att ge uttryck för dem.

En av de saker som många människor gör är att ta de stora kliven. Ni går igenom livet och planerar framåt, ni tar beslut om vem ni vill bli. Så ni genomgår kurser eller deltar i workshops för att bli denna person. Ni tar till exempel beslutet att ni vill utöva en viss form av healing. Så ni går kurser för att bli denna form av healer och medvetet utveckla er själv på många olika sätt.

Vad vi ser, kära ni, är hur ni redan har det mesta av vad ni behöver här. Vi avråder er inte från att lägga till dessa nya aspekter till er själv, för det blir väldigt viktigt och ger er självförtroende. Men när ni blir kallade, vänta inte. Besvara denna kallelse, fastän ni kanske inte har allting perfekt på plats. Livet rör sig mycket snabbt nu, är ni redo?

Fastän de flesta av er rätt länge har förväntat er dessa förändringar, så står ni i färd med att få se några av de fysiska förändringarna. För de här möjligheterna som ligger framöver är i själva verket energiskiften, så det kommer att ta ett tag innan de äger rum.

Era teknologier har utvecklats i exponentiell takt. Detta skapar svårigheter, för det skapar små världar som innehåller enbart människor som håller med er, vilket leder till själv-uppfyllande profetior. Dessa samma teknologier innehåller många av de svar som ni letar efter i egenskap av ett kollektiv, för att hjälpa er att framskrida i både er fysiska hälsa och Moder Jords hälsotillstånd.

Därute finns det fler virus, som ni kallar dem, vilka väntar på att korsa över från djurriket till människoriket. Er förmåga att samarbeta som ett kollektiv är livsviktigt för mänsklighetens framtid. Nästan ni alla har investerat i många livstider förut på Jorden. Ni skulle inte befinna er här i denna stund om ni inte hade en viktig roll att spela.

Snart kommer en tid för alla då deras vibration ska tydliggöras. Många som läser dessa ord kommer att aktivera sig för att hjälpa till i denna process. Men när ni blir kallade, om ni då tar ett steg tillbaka snarare än att stiga framåt, så kan ni missa möjligheten för er att jorda detta ljus. Så dessa är de tider då ni ska veta vad ni står för och vad som i sanning är viktigt.

Ta ett steg tillbaka och se på den större bilden och kopplingen till alla varelser. Om ni ser på varje aspekt i denna större bild, så förekommer det aldrig en splittring, för ni alla är sammankopplade, hjärta med hjärta. Det är slöjan som får er att tro att ni är separerade från varandra, vilket ger er möjligheten att spela spel som upprätthåller separation. De magiska åren ligger direkt framöver, om ni tillåter det.

2021

Detta följande år är benäget att bli en central tidpunkt i er historia, vilket är varför ni befinner er här. Välkomna Hem, kära ni, ni har klarat det! Er sittplats har reserverats och den har hela tiden varit uppmärkt med ert namn!

När ni blir kallade, ställ er upp och skynda på.

Det är med den största äran, kära ni, som vi ber er att behandla varandra med respekt. När ni tittar i varandras ögon, så ser ni Gud, kraften som ni kände hemifrån.

Ge näring åt varandra vid varje tillfälle och spela väl tillsammans, när ni skapar ett magiskt nytt spel av ljus.

ESPAVO, kära ni. Jag är en Iakttagare och jag gillar att observera.

Gruppen.

 

Copyright 2000 – 2020

This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part. Please credit: http://www.Espavo.org

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...