Gud och Gabriel via Suzanne Spooner, October 18th

Unknown

Meddelande från Gud och Gabriel

Hur ni förskjuter er energi och erfarenhet till en högre dimension.

Kanal: Suzanne Spooner

Oktober 18, 2015

 

Hej Suzy. Ämnet idag handlar om ökningen av ljus för att bättre belysa sanning och kärlek på jordeplanet.

Ni såg alldeles nyss en vision av två par nära varandra. Ett par var engagerat i ett tyst, men ovänlig gräl. Det andra paret var djupt involverat kärleksbaserad konversation med varandra. Båda paren satt mindre än en fot från varandra. Båda paren har helt olika energiutbyten medan de bokstavligen delade samma rymd. Om ni i energifälten skulle kunna se (och ni kan, om ni tror) erfarenheterna som tätheter så skulle ni lägga märke till expansionen av ljus runt omkring paret som är i synkronisitet med varandra. För paret som har en konflikt skulle ni lägga märke till ett utdragande av energi som är tjock och mer solid. Känslorna av dessa två separata erfarenheter är de bokstavliga färgerna av deras energifält.

Som tidigare ofta har sagts så finns det flera nivåer av dimensioner på jorden, och detta exempel påvisar hur lätt och ofta människor förskjuter sig mellan de högre och de lägre dimensionerna. Detta skifte är betydelsefullt för en människa, då det är en del av själstillväxten de önskade att uppleva.

Ni förstår skillnaden mellan att vara i konflikt och vara kär. När en människa inser att de kontrollerar skalan av detta skifte, då hanterar de ytterligare ett av kärnelementen av den mänskliga erfarenheten; förmågan att välja kärlek istället för konflikt. Detta betyder inte att vi inte längre har olika åsikter. Det betyder att det finns ett mjukt beaktande av tankeprocesser som skiljer sig från er egen. En respekt, om ni så vill.

Det finns en oändlig samling av möjliga erfarenheter i varje själs existens. Om vi nu går tillbaka till exemplet med de två paren, från en fågels ögas vy av både konflikt och kärlek så var det inte märkbart att båda paren var ”kära i varandra”. Båda två hade i själva verket liknande konversationer. Skillnaden var hur de valde att relatera till varandra angående de olika uppfattningarna.

Detta är lektionen vi önskar att dela med era läsare idag. När ni har en erfarenhet eller disharmoni så låt ert hjärta öppnas och skifta energin. Livet upplevs mycket lättare och en härligare plats då ni gör så.

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

Copyright © 2015 by Suzanne Spooner. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way and the content remains complete with the links below.

UMP Website: www.UniversalMindProject.com

TAUK Website: www.TAUKsite.com

TAUK Blog: www.tauksuzanne.com

Suzanne’s QHHT Website: www.SuzanneSpoonerQHHT.com

 

Du gillar kanske också...