Gudinnan Isis via Debora Faith, 16 maj 2017

Gudinnan Isis via Debora Faith

16 maj 2017

Idag stiger Gudinnan Isis fram i denna Energi Läsning och hennes budskap är: ”Ni ska inte längre hålla er själva tillbaka!”

Ni har en sådan styrka inom er. Det är dags att lita på er gamla djärvhet och ert mod och ta risker som känns sanna i ert hjärta. Engagera er i saker som får er att känna er sant och genuint levande, förkroppsligade och mer av er själva, även om det inte alltid blir så bekvämt, så att ni börjar leva det liv ni föddes att leva. Det finns inte utrymme till att skjuta upp saker, till tvivel eller att se tillbaka. Isis manar er enträget mot er högre bestämmelse, uppmanar er att tro, att fortsätta, att nå högre och expandera vidare. Ni kan göra så vetande att Templet av Carnelian ger er varm styrka, uppmuntran och djup tillit i er egen visdom att vägleda er genom alla situationer och relationer i er väg, så ni kan växa mer in i er magnifika varelse. Ha mod och tro. Var utan rädsla då ni är försäkrade att segra!

Livets Nyckel förebådar nytt liv som föds genom er i denna tid. Låt det gå fram, Älskade. Låt det inte kämpa på grund av brist på uppmärksamhet eller omsorg, eller uppfattningen att det inte räcker, eller att det är för svårt att hantera. Ankh säger att er skapelse kommer att få liv och att den kommer att gå igenom. Ge inte upp! Bli kvar, ni har flödet i rätt riktning och ni har allt det andliga stöd ni behöver från de osynliga världarna.

Den mörka fasen av kamp är över, Älskade, och en ny fas väntar er. En fas av hopp, ära, ljus och triumf. Den är vunnen genom djärvhet och uthållighet. Även om ni ibland känt att ni velat ge upp, har ni alltid fortsatt, för att underkasta er det Gudomliga och gå vidare på er väg. Ni har gått genom mycket och nu är segern nära. För det Gudomliga Solar Barnet föds ett nytt medvetande inom er.

Namasté

Jag älskar er.

Du gillar kanske också...