Montague Keen via Veronica Keen, 14 maj, 2017

Montague Keen, 14 maj 2017

Via Veronica Keen

 

Planeten Jorden har blivit invaderad, största attacken i historien – Alex Jones

 

Vi har förberett er för det här. Vi varnade er att ni måste vara förberedda för det slutliga försöket att ta kontroll över Jorden, och utplåningen av mänskligheten. Svaga personer har blivit manipulerade att hjälpa Kabalen, genom att utföra deras smutsiga arbete åt dem. Det finns människor som aldrig helt har gått in i ljuset. De har en fot i antingen religionen eller staten. Jesuiterna har fortfarande kontroll över deras psyke. Dessa människor kan vara mycket farliga och svåra att lita på. De är inte starka nog att ta ställning, eftersom deras sinnen är fyllda av rädsla och tvivel, särskilt det irländska folket, för om Jesuiterna någonsin förlorar Irland är de utan hopp, helt färdiga.

Det krävs mod att stå upp för sanningen och göra det som är rätt för mänskligheten. Se hur dessa människor attackerar dem som försöker förbereda er för den stora Händelsen. De angriper det som de en gång stod för. Det är synd om dem, eftersom de är rädda. Snart kommer det inte att bli möjligt att ha en fot i båda lägren. Mycket håller på att blockeras och problem skapas där det inte finns några problem. Försök att inte låta det påverka er. Höj er över det, eftersom det är tillfälligt och inte kommer att finnas kvar. Ni vet att Kabalen kommer att misslyckas.

Från den här sidan av livet lägger vi allt till rätta, så när det är dags kommer allt att falla på plats. Båda sidorna av livet arbetar med leylinjerna, för att säkerställa att mänskligheten har den energi som behövs för att slutföra övergången utan problem. Kabalen har strategiskt placerat onda människor, som gömmer sig bakom masker. De maskerar sig som välgörenhetsarbetare. De använder sig av ritualer med svart magi som kan förändra, göra om eller utplåna vad de vill. Detta har pågått i generationer. Det var perfekt vid tiden för Elisabeth den första av England. De har framgångsrikt hemlighållit kunskap och därigenom hållit mänskligheten i mörker.

Energiarbetare är mycket viktiga vid denna tid, eftersom de kan frigöra den goda energin från leylinjerna och de heliga platserna. Jag uppmanar er att använda er gåva för att gynna mänskligheten. Mörka andar har använts för att orsaka problem, eller försena vad de än väljer. Men ni kan göra er av med dessa problem genom att skicka dem till ljuset. Öppna upp för er egen kraft, och använd den till att skydda er själva och resten av mänskligheten.

Det sataniska Secret Service använder mörka andar hela tiden för sina egna syften. Jag informerade Veronica om, att en medlem i min blodfamilj, fortsätter att använda sina onda krafter. Det gör mig mycket ledsen att se hur hon agerar, alltid bakom en förklädnad av respektabilitet. Människor som saknar modet att stå för sina övertygelser, kan lätt manipuleras. När ni återvänder till själen, blir det helt annorlunda. Den fullständiga sanningen finns där framför er. Det är svårt att se dem som ni en gång trodde var goda människor, avslöjas som onda manipulatorer som slog blå dunster i ögonen på så många.

De inom Kabalen kommer att finna sig själva blottade, och deras förrädiska manipulation av den mänskliga rasen, kommer att läggas fram för er. De kommer att tigga om förbarmande. Deras brott mot mänskligheten planerades i god tid. De visade ingen barmhärtighet mot er eller mot de barn de har torterat, våldtagit och mördat för sitt eget höga nöjes skull. Ni har ett beslut att ta som inte väger lätt. När ni väl har stigit in i er egen kraft, kommer ni inte att frukta någon människa och ni kommer att göra Övergången med värdighet. Rättvisan kommer att segra. Allt som en gång tillhörde hela mänskligheten kommer att återföras. Det här är spännande tider, så frukta inte, eftersom rättvisa kommer att skipas.

Allt som användes för att kontrollera er, genom falska löften som aldrig kunde hållas, kommer att exponeras. Alla religioner kommer att försvinna från Jordens yta. Allt kommer att ses i ett nytt ljus, sanningens ljus. De med politisk makt, som fortfarande kräver ett tredje världskrig, kommer inte att få sin önskan uppfylld. Kabalen har många sätt att utplåna människor på. När Veronica var ung, var tuberkulos en plåga på Irland. Den påverkade nästan alla familjer. Det här var en förbannelse som placerades på Irland och den var mycket effektiv. Den skapades genom svart magi, och den var innesluten i en platta som placerade i jorden. Det här är bara ett av det sätt som sjukdomar sprids, var och när Kabalen så önskar.

Ni bor i en värld som ni vet mycket lite om, och för närvarande kontrollerar Kabalen allt; er hälsa, er mat, väder, luft etc. Ni är som marionetter och de bryr sig inte ett dugg om er. De kan döda utan att bli straffade. Det är dags att stiga av livets ekorrhjul och bli de ni verkligen är. När ni väl har tagit bort alla blockeringar som binder er till Kabalen, är ni fria att utforska Jorden i all dess skönhet.

Amerika talar återigen om Projekt Bluebeam. De tror att de kommer att kunna skrämma tillräckligt många av er för att kunna ta tillbaka kontrollen. Det kommer inte att tillåtas, eftersom Andromiderna kommer att avslöja Projekt Bluebeam för vad det är, det sista hoppet av en ond regim. Ni vet sanningen och den kan inte ändras. Framgången är er, så ta emot den med båda händerna. Tro på er själva, för det här är er tid.

Min kära, attackerna var väntade, eftersom de som tillhör Kabalen är dåliga förlorare. De förrädiska hoten är tråkiga. Det är upp till den jesuitiska indoktrinering som fortfarande råder på Irland. Bed för honom. Vi vakar över honom.

Din alltid beundrande Monty.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Website: The Montague Keen Foundation

Du gillar kanske också...