Rening av Rot-chakrat – av Kristallriket via Natalie Glasson den 21 januari 2022

 

Rening av Rot-chakrat – av Kristallriket

via Natalie Glasson

den 21 januari 2022

Hälsningar och kärlek, vi är den kollektiva energin i Kristallriket. Vi är de andeväsen som existerar inuti kristallerna på Jorden och därtill existerar vi även som en kollektiv energi på de inre planen. Vi stöttar och är involverade i de större uppstigningsskiftena för Jorden och för alla, eftersom vi Kristallriket förmår existera inom samtliga dimensioner, vilket betyder att det är lätt för oss att förankra ljus av en hög vibration in till Jorden. Det är vårt syfte att frambringa, utstråla och även förstärka Skaparens ljus. Vi framkallar rena vibrationer av ljus som ofta innehåller avsikter eller ett kraftfullt syfte.

Vi är medvetna om Projektet med Över-Lysning. Vi är medvetna om den pågående strömmen av ljus som strömmar från de inre planen till samtliga dimensioner och i synnerhet in till Jorden, för att genomtränga cellerna och förankra det högsta ljuset så att sanningen kan aktiveras för att ytterligare ge upplysning till alla. Vi önskar att ni ska veta att Kristallriket stöttar denna pågående ljusström. In till denna ljusström sänder vi rent vitt ljus från Kristallriket, detta har som syfte att bli förankrat in till Jordens rotchakra och också till rotchakrat hos samtliga varelser på Jorden. I och med att detta rena kristallina vita ljus förankras in till allas rotchakran, så är vår avsikt att stötta utrensningen av ilska. Ilska är en kraftfull energi och emotion. Den behövs i den mänskliga verkligheten; den är en reaktion som är väsentlig och den låter er ta lärdom om er själva. Men när ilskan hålls kvar inuti rotchakrat, så förorsakar den flera problem. Det betyder inte bara att era skapelser uppstår från eller med vibrationen av ilska. Det betyder också att ilska kan påverka era ben, era fötter och er nedre kroppshalva, samt påverka och ha inflytande över organen.

När ilskan tillåts manifestera sig och röra på sig och transformeras till någonting annat, så kan den inte förbli stagnerad eller hållas kvar inuti kroppen, i synnerhet inuti rotchakrat; det blir en naturlig reaktion som tar fram ett större ljus.

Det finns många varelser på Jorden som håller fast vid ilska i sina rotchakran, något som behöver healing och transformation. Vi Kristallriket önskar framkalla vårt rena vita ljus, som finns förankrat i Projektet av Över-Lysning, strömmen av ljus. Det här betyder att när ni absorberar och framkallar det Över-lysande Projektet, så kan ni be om att specifikt ta kontakt med, jorda och förkroppsliga det Kristallina Ljuset för att rensa ert rotchakra och för att rensa ut ilskan som finns närvarande. När vi säger rensa, så menar vi att ta ilskan till sitt förverkligande, till sin transformation. Ilska har ofta ett syfte av större upplysning, en djupare insikt och vetskap om självet. När den har stagnerat, så går vetskapen om självet förlorat, vårt ljus förlänger ilskans styrka för att ta den till den plats av medvetenhet eller upplysning som behövs.

Detta är ett tillfälle för att förstå mer om er själva och att uppmärksamma vilket ilskans och situationens syfte var. Sålunda kommer ni att börja reflektera över er verklighet på ett annorlunda sätt.

Vi bjuder i detta ögonblick in dig till att lägga din uppmärksamhet och din medvetenhet på ditt rotchakra vid ryggradens bas.

Föreställ dig att rotchakrat är rött till färgen. Du kan fråga rotchakrat ifall där finns någon obearbetad ilska och rotchakrat delar då med sig till dig om den obearbetade ilskan. I din egen takt kan du känna in i denna ilska. Kanske rotchakrat låter dig bli medveten om en situation eller ett scenario som ägt rum i din verklighet. När du känner in i ilskan, vilket betyder att du tar kontakt med den, så kan det vara skrämmande eftersom ilskan upprätthåller energin av makt och många människor är därtill rädda för makt.

Om du kan sitta ner med denna energi av ilska och din makt, så kan du be att det Över-Lysande Projektet strömmar över och genom din varelse och det Kristallina Ljuset kan strömma in i ditt rotchakra. När det här vita ljuset strömmar in i ditt rotchakra så kanske du blir medveten om att ditt rotchakra nästintill blir rosa till färgen, då det röda och vita ljuset blandas samman. Detta sker endast under den här processen, det rosa ljuset symboliserar villkorslös kärlek och det är denna villkorslösa kärlek som vi ger till ilskan för att den ska skingra sig själv. I och med att det Kristallina Ljuset strömmar in och genom ditt rotchakra, samt skapar närvaron av villkorslös kärlek, så börjar du genomskåda ilskans illusioner. Du börjar också uppmärksamma nya tankeprocesser och insikter. Ju mer du kopplas upp till kärleksfältet, den villkorslösa kärleken som utstrålas och manifesteras inuti rotchakrat, desto mer kommer lösningen att uppdagas för dig. Det kan vara lika enkelt som att behöva mer förlåtelse. Det skulle till och med kunna vara att skapa en frånkoppling eller en inkoppling. Du kommer att förstå svaret och lösningen, det är viktigt att inse att ilskan har släppts från rotchakrat när väl denna lösning kommer. Den har inte längre stagnerat.

I själva verket blir den kvar såsom en upplysande energi för att ytterligare stötta er och för er att skapa med. Den blir ert fundament. Under denna tid när så mycket ljus förankras in till Jorden, så är det vibrationerna och emotionerna som förorsakar separation med Skaparen och som förs upp till er medvetenhet för ett helande, en transformation och en lösning. Det är viktigt att uppmärksamma att dessa energier har stagnerat, de har fastnat när ni håller fast vid dem och i synnerhet emotioner av en negativ vibration; energin har inte fullbordat sin resa. Det är inte naturligt för en energi att förbli såsom en sak. Till exempel, en situation kan uppstå i er verklighet, vilket skapar rädsla och ni håller fast vid denna rädsla. Rädslan måste kännas, förstås, och den behöver ljus för att den ska kunna lösas upp och fortsätta sin färd. Om ni håller fast vid den, så hindrar ni energiflödet, ni stoppar upp flödet av denna färd på vilken ljuset, energin steg ombord.

Med den här förståelsen börjar vi uppmärksamma att negativa emotioner i själva verket är en positiv process som ger möjlighet för drivkraften och evolutionen att ta sig till ett större ljus. Vänligen kalla på den Kristallina Energin inuti Projektet för Över-Lysning och förankra det vänligen till ert rotchakra eller be oss förankra det till ert rotchakra. Vi kommer att stötta er genom hela processen.

Vi tackar er och vi älskar er.

Vi är Kristallriket.

 

More Crystalline Kingdom

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...