Rådet via Ron Head, 16 augusti

 

Rådet, 16 augusti 2015

Via Ron Head

 

 

Vi vill idag återuppta ett ämne som vi tidigare har diskuterat. Vi har ofta talat om ert medvetande. Idag skulle vi vilja presentera några sätt att se på detta ytterst viktiga ämne, som ni kanske inte har tänkt på tidigare.

Låt oss börja med allt som existerar. Allt som existerar är energi, frekvenser. All energi är medveten och bär på information och skapar. Ni har olika uttryck och förståelse för det här. Ni tenderar att tro att er benämning och förståelse är den enda rätta, men det är en annan fråga. Ni tenderar också att personifiera denna Källa. Det i sig är också en annan diskussion.

Har ni tagit nästa självklara steg i ert tänkande? Om allt är energi och allt är medvetet, då är allt ni kan se omkring er till viss grad medvetet. Allt Som Finns är medvetet och därför är det vid medvetande.

Vi har tidigare talat om för denna kanal att det finns ytterligare saker som intuitivt kan uppfattas utifrån det här. Till exempel, om allt är ett fält av medvetande, inklusive en själv, och om man är omedveten om vad som finns i medvetandet på det man tittar på, då finns det man tittar på i det som ni kallar ert undermedvetna. Tänk också på att om det finns i det medvetna fältet, men är omedvetet för er medvetenhet, då är det möjligt för er att bli medvetna om det.

Öppnar inte det här upp ett helt nytt universum av möjligheter för er? Allt det som ni anser omöjligt, eller bara möjligt för andra och bortom er förmåga, blir lika normalt som att gå eller prata när ni ser det på det här sättet.

Alla är inte mekaniker, eller fysiker eller matematiker. Inte heller kommer alla att uttrycka sig på samma sätt i sina medvetna uppfattningsförmågor och sin kommunikation. Inte heller kommer alla att förflytta saker med bara viljan. Men det är inte på grund av brist på förmåga så mycket som skillnader i behov, erfarenhet och koncentration.

Jordbrukaren har lite behov av en fysikers teorier, eller hur? Men å andra sidan vet fysikern i allmänhet inte så mycket om jordens sammansättning heller. Så med andra ord, döm inte någon som mindre värd än någon annan. Båda behövs.

Tillbaka till vårt ämne. Se er omkring och inse att allt ni ser är medveten energi som uttrycker sig själv. Det är solitt eftersom ni uppfattar det som sådant. Ni är solida därför att ni gick med på att vara solida. Och nej, vi säger inte att ni tvärt kan avsluta den överenskommelsen. Så fortsätt att vara solida för tillfället. Men vi hoppas att vi kan ge er helt nya saker att tänka på när det gäller er ”verklighet”. Verkligheten är vad den är, jo, men kanske er mänskliga tolkning av vad den är, inte är så exakt som ni tror.

Fundera nu över det här. Till viss del påverkar er uppfattning hela världen omkring er. Ni kan förstå att ni påverkar er omedelbara omgivning mycket mer än det som är långt borta. Men det betyder också att er förmåga att förändra det som finns i era liv vid en given tidpunkt, är något som ni kan påverka. Det innebär att ni inte är ett hjälplöst offer för omständigheterna. Om ni känner behov av att vara ett hjälplöst offer är ni naturligtvis fria att vara det.

Men genom att ta kontroll över kraften i era tankar och känslor för att påverka er värld, kommer ni att börja lära er vilka ni är. Ni kommer att börja förstå varför ni finns. Ni kommer att börja förstå var er plats i denna ”storslagna tingens ordning” är tänkt att vara.

Det finns många saker ni ofta uttrycker en önskan om att äga och göra. Men vi vill tala om för er idag, att tills ni själva inser att ni är de vi säger att ni är, kommer ni inte att finna kraften inom er att ha och göra dessa saker. Ni har noggrant fått lära er att dessa förmågor inte är mänskliga. Vi talar om för er att det är de verkligen.

Många anser att de här sakerna är gudomliga till sin natur. Och vi håller med. Och ni kan göra anspråk på dem, eftersom ni nu tänker på ett nytt sätt. Vad betyder det då? Vilka är ni?

Vad betyder ordet uppstigning för er? Fundera på det. Fundera på vad det betyder och hur det kan bli verklighet? Det är möjligt! Kör hårt! Vi reserverar en plats för er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: https://oraclesandhealers.wordpress.com/

 

Du gillar kanske också...