Mike Quinsey Kanliserar Sitt Högre Jag, 17 december, 2021

 

Efter ett år med så mycket upp och ned kommer ni att vara nöjda med att veta att det övergripande resultatet är uppmuntrande då ni det i långa loppet ser att förändringarna har varit mycket fördelaktiga. Illuminatis avsikt var att skapa en epidemi av sådana proportioner att endast ett hanterligt antal skulle överleva och vara lättare att styra. De har gått extremt långt för att hindra er att förstå sanningen om er gåva med evigt liv och att ni alla är stora Ljusvarelser.

De Mörkas handlingar är dock dömda att misslyckas, och de kommer att göra vad som helst och allt möjligt för att hålla undan er från sanningen om er själva. De av er som behållit fokus på Ljuset är dock väl framme på vägen mot Uppstigning. En del av er kanske inte har vaknat upp till det ännu, men medan tiden går kommer ni att lära er mer och mer om ert öde att bli storslagna Ljusvarelser, så till den grad att ni skulle ses som Gudar.

Ni har förstås en lång väg att vandra innan ni kan stiga upp till de högre existens-nivåerna, men medan ni gör det kommer sanningen att avslöjas för er. Förminska inte er själva, och begränsa inte era ambitioner mot att bli Ljusvarelser. Det är ert öde och även om det verkar osannolikt just nu, så var ambitiös och begränsa inte er själva då allt verkligen är möjligt. I den inte alltför avlägsna framtiden kommer ni att skapa genom tankens kraft, men som Ljusvarelser blir era behov helt annorlunda än vad de nu är. Jorden skulle vara en mycket mer vacker planet om det inte vore för försummelser hos människan, som helt har bortsett från behoven hos Moder Jord och hos alla de livsformer som finns på och under ytan.

Ni, folket, är så mycket mer mäktiga än vad ni leds att tro. Som kollektiv skulle ni kunna ”förflytta berg” med er tankekraft. Ni har verkligen en sådan potential vilket ni kommer att se när tiden är inne. Som tur är måste ni först visa att ni utvecklats tillräckligt för att anförtros med sådan makt och det kommer medan era vibrationer stiger. Om det inte fanns någon styrning av det skulle det otvivelaktigt finnas några som skulle missbruka det.

Nu mer än förr börjar ni känna att ni har mycket mer att erbjuda än vad ni leds att tro. Ni har avsiktligt hållits tillbaka då ni när väl ert medvetande växer kommer att inse er sanna potential och återkräva era krafter. Förstå att i ett universum med fri vilja behöver ni göra framsteg genom era egna ansträngningar, men då ni väl visar en sådan avsikt kommer ni att få vägledning och hjälp. Många, många avancerade själar håller fram sina händer för att hjälpa er upp och är alltid med er medan ni upplever dualiteten. De har högst troligen gått igenom det ni upplever nu, så de är väl rustade att ge er råd.

Ni är vid en vändpunkt i er historia och borde aldrig se tillbaka då dessa dagar i de lägre vibrationerna är över och har inget ytterligare syfte. Använd er energi till att upptäcka vad som varit gömt för er och hållit kvar er evolution. När allt kommer omkring så expanderar ert medvetande ännu och det finns mycket mer omkring er som kommer att öka er medvetenhet och förståelse.

Faktum är att ni aldrig slutar att lära och kan ni föreställa er vad det betyder att fritt kunna utforska universum? Ni har gamla vänner från eoner av tid vilka ni ännu känner igen, då de framträder i en form som ni känner till. Det är verkligen så många av era vänner som hejar på er för att muntra upp er och även ge en hjälpande hand där det är tillåtet. Det är verkligen upp till er hur snabbt ni kommer att utvecklas även om det inte läggs någon press på er då ni är tillåtna att utvecklas i vilken takt ni än väljer. Det är trevligt att avsluta året i en positiv ton och bortse från negativiteten som snart kommer att försvinna bort i bakgrunden. Försök att låta det passera förbi er och se alltid mot framtiden som ni hela tiden bygger på genom era positiva tankar och handlingar. Det är inte svårt att göra så när ni väl insett er sanna kapacitet.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

Detta är det sista meddelandet för 2021, nästa blir den 7 januari 2022.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...