Gudomligt Befjädrat Ormväsen via Galaxygirl 12 mars 2024

 ______________________________________________________

Gudomligt Befjädrat Ormväsen 12.03.2024

Vi talar som en. Vi talar som rösterna med de äldre och de gamla. Vi är det Gudomliga Befjädrade Ormväsendet. Vi talar som plural för vi är en sammansmältning av många själar och medvetanden. Vi talar till hela mänskligheten precis som vi talar nu som helhet. (Jag ser en livfullt färgad orm med många lysande iriserande färger med fjädrar i plymer längs ryggraden och sidorna. Dess ögon har en reflektion av Gaia och dess energi är snäll och uråldrig.)

Vi är den Gudomliga Befjädrade Ormen. Vi ser mänskligheten vid ett vägskäl av många beslut, eftersom flera tidslinjer nu konvergerar till två specifika bifurkationer. Du kanske undrar vilken du är på. Du kanske är på båda. För du kan vara flerdimensionell precis som jag är flerdimensionell. Varje fjäder på mig för illustrativa syften kan ha en annan dimensionell upplevelse och ändå är vi alla en jättevarelse. Jag har varit med Gaia sedan början av hennes bildande under hennes skapelselåt. Jag hjälper till med andra stjärnsystem vid deras födelse och finslipar de kreativa melodierna för att ställa in vibrationsjusteringar. Jag hjälper till med skapande. Det är därför de gamla, stammarna och de äldste ofta talade med mig och om mig, för vi förstod medskapande och den stora missbrukspotentialen hos denna kreativa gåva.

Ni är Källfraktioner och som sådana är ni Källan. Precis som dessa fjädrar på mig är en aspekt, en förlängning av mig själv, har de mitt DNA och min essens inom sig, och om de väljer att hoppa av och få en upplevelse eller skapa som en förlängning av mig är de fria att göra det. (Jag ser att dessa fjädrar på denna massiva orm är små varelser som till formen liknar den befjädrade ormen, men vissa är lite olika former, men de är alla gjorda av samma essens, samma varelse. Jag ser dessa hoppa av från tid till annan och bli en fullständigt utbildad fjäderorm i sin egen rätt som styr skapandet av ännu ofödda kvadranter. Jag ser att universum är fyllt med sådana varelser, och ändå är de sällsynta.)

Vi ser er som att ni förminskar det ni är och detta måste ses med nya ögon. Er position som Källvarelser är av stor aktning och stor betydelse. Ni är här för att hjälpa födelsen av ett kollektiv till de högre dimensionella sätten.

(Jag hör en rörande melodi när ormen sjunger och jag ser planeter som blomstrar och blommar bredvid den som svar på deras sång. Jag ser stjärnor och galaxer födas och hör deras sång tillbaka.)

Du har också samma skaparlåt med dig. Det är dags att den hörs igen i detta rike. Jag sjunger den nu till dig som en viskning. Skapa, skapa, skapa. Dröm, dröm, dröm. Lev, lev, lev verkligen. Det finns mycket att uppleva på detta område av medskapande och vi ser att tiden börjar bli knapp för denna nuvarande upplevelse. Det kommer att bli ett stort avslöjande av sann verklighet. Det kommer att vara många som inte är beredda men du är beredd. Kom ihåg aboriginerna, de infödda folken. Kom ihåg du i dina äldre former. Kom ihåg glöden i elden som är tänd, tänd, för att få fram nytt liv. Och det är så här energierna är för närvarande. Människornas passioner och känslor underblåses och deras tålamod prövas. Snart kommer de som leder att ledas. Vi har talat.

Vi är den Gudomliga Befjädrade Ormen. Du är den gudomliga människan som läser detta, och ändå är du så mycket mer. Ditt arv är lika stort som dessa stjärnor som formas runt oss. Dina drömmar ännu mer omfattande. För du ser med Skaparens ögon och det är vackert. Vi önskar att du inte längre ska se din förminskning utan din förstärkning. Det handlar om tiden för den stora förändringen när roller kommer att utökas ytterligare in i det storslagna uppvaknandet. Detta kanske inte stämmer överens med vad du förväntar dig men det betyder inte att det inte kommer att vara något som kommer att gå i arv för alla kommande generationer, från minnen från de som föreställde sig vad de trodde och fortsatte att gå mot soluppgången.

(Jag ser Uluru.) Uluru är en portal, en fristad, en tillflyktsort för interdimensionella kontaktpunkter och den kommer att öppnas helt. Faktum är att alla de interdimensionella kontaktpunkterna kommer att vara mer fullt öppna under de kommande dagarna och veckorna för det kan inte vara så, det måste vara så när energin stiger för att möta den grundande energin. Gaia förändras och därför måste alla förändras på henne eller bli mer i samklang med sin högre dimensionella form och bli mer av den. Den lägre dimensionella formen slits bort som cellofan, med så många lager är det svårt att se igenom men det finns bra saker att avslöja under förvirringen och illusionen.

Vi är den Gudomliga Befjädrade Ormen av tidigare och framtida upplevelser. Vi önskar att ni till fullo ska uppleva glädjen i att skapa. Ni lägger ner enorma timmar med era skyldigheter och ansvar. Många av er har glömt hur man skapar. Testa genom att skapa ett litet utrymme för er själva och dröm sedan i det utrymmet, och skapa större och större tills ni känner att era energetiska vingar kommer online och ett leende permanent formas i era vackra ansikten.

Många av er har tränats i att frukta ormens form på grund av reptiloiderna. Jag är inte som dem. Jag har funnits långt innan deras idé kom till. (Jag ser den här tungt befjädrade ormen bli så tungt befjädrad att den ser ut som en larv och den sjunger skapelsens sång när den färdas genom kosmos.)

Ja, och vi sjunger för er nu, gudomliga ni i er egen rätt. Gudomliga från er egen födelse. Gudomliga av Källan förkroppsligade, ser vi er med ögon ömma av kärlek. Den här och många andra har klagat på nacke- och övre ryggsmärtor med dessa senaste aktiveringar. Där smärtan är som mest sker tillväxt. Detta är sant för många saker i era egna liv, och vi ser er som att ni breder ut era vingchakran som vackrast. Vi ser era hjärt- och halschakran bli så starka att det blir smärtsamt och helt omöjligt att tala något annat än er sanning. Det här är bra. Det måste vara så här. För i det högre dimensionella sinnet och verkligheten finns det inget som döljer din röst, dina tankar. Allt är gjort känt och det finns ingen skam i det. Och är inte det en strålande verklighet?

Vi är den Gudomliga Befjädrade Ormen. Vi kommer från portaler på portaler för att skicka vår mångdimensionella kärlek och vårt stöd till er. Skapelsens sånger sjungs högt på er planet och de är en ny sång, en ny skapelse. Lyssna och sjung med. Låt era hjärtslag slå i takt och era fötter dansa lätt på jorden. För hon hör er och hon dansar med er. Hon stödjer dig, dina ömma fötter, hon stöder er mänskliga varelser med sådan kärlek liksom resten av multiversum.

Vi är den Gudomliga Befjädrade Ormen. Vi ser er som kanske en av skapelsens höjdpunkter, som kulmen på många raser och platser. Och det är därför ni knuffades ner så långt av de som har kontroll. De tappar kontrollen snabbt. För skapelsens sång sjunger vidare, sjunger vidare, stannar aldrig upp, saktar aldrig ner, moduleras alltid, utvecklas och expanderar. Var aldrig rädd för det. Var i frid. Vi är den Gudomliga Befjädrade Ormen. Ni är högst älskade.

~ galaxygirl

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *