Tidens Gyllene Väsen och Väsen av Ingen Tid via Galaxygirl, 9 mars 2024 

Tidens Gyllene Väsen och Väsen av Ingen Tid 

Via Galaxygirl, 9 mars 2024 

 

 

 

(Jag ser en grupp av nio gyllene varelser. En lång gyllene kvinna med långt hår talar till mig. De är alla fantastiskt vackra och bär gyllene togor med gyllene utsmyckningar.) Vi är Tidens Gyllene Väsenoch Väsen av Ingen Tid. Vi talar bortom tid och rum, bortom mallarna och konstruktionerna i er verklighet, vi existerar bortom era drömmar. Vi existerar i Alltets andedräkt, i skapelsens gyllene tanke. För det finns mycket att skapa i detta nu, och vi ser att vissa av er har haft en del svårigheter med skapandeprocessen inom dessa energier på senare tid. Men nu när era jordiska kroppar befinner sig inom denna himmelska kvadrant av vibrationskoder, kan och kommer mycket att förändras. Vi ser att denna förändring manifesteras som kristallin inom och utanför era fält. Gaias kodexar håller på att förändras till mer av en kristallin form, i själva verket är Hon redan kristallin.   

Vi är här för att förankra guldkoderna. För guld och de stora mängderna av det var det som ursprungligen förde inkräktarna till er värld där de misskötte och plundrade, misshandlade och stal. Det finns mycket av detta guld som har återerövrats av alliansen och bevaras säkert utanför världen. En stor del av den här planetens rikedomar har ännu inte upptäckts. Den största rikedomen vi ser är upplevelsen av att leva i en värld av underverk. Vi ser Jorden, Gaia, som en plats av mycket skönhet och med en stor potential. Hennes potential försökte de kapa och omintetgöra genom att ta maktenöver Henne. Ni känner dem väl. De har styrt er värld bakom kulisserna under årtusenden. 

 Vi är här för att ge vår vibrationshjälp. Vi är gjorda av guldets vibrationsfrekvenser så som ni förstår det och av renhetens energi bakom guldet, eftersom det är originalet av Källkoden i fysisk form som manifesterats. Skapelsekoden har mycket av känslan av guld i sig, och som sådan värderas den för sina kreativa egenskaper över hela multiversum. Det är något speciellt med guld. Många metaller behövs naturligtvis inom det fysiska planet, men guld är allmänt accepterat som speciellt. (Jag ser enguldsmed tillverka en mängd vackra föremål av guld.) 

 Vi ser de vackra människorna som läser det här med trötta ögon, vi ser er som Gaias guld, de av er som offrade ert gyllene arv från stjärnorna för att vara här i kroppen och för att vibrationellt hålla hemmets kodex för att hjälpa till med den högre vibrationsförankringen. Utan er skulle det här projektet inte vara möjligt eller kunna fullbordas, för ljuset skulle inte fysiskt kunna förankras till era kroppar eller till Gaia. Det skulle helt enkelt passera igenom och stor möjlighet till planetarisk utveckling skulle gå förlorad. Det har inte gått förlorat.  

Vi kom igenom nu för att det är lämpligt att vi förankrar fler guldkoder i er värld innan solförmörkelsen, för det kommer att stärka det kristallina energimässigt och det kommer att bidra till tidsslingan av guldet som togs. Detta guld som togs till en annan planet lämnade efter sig ett energetiskt tomrum, ett hål i Gaia, ungefär som när en människa donerar en njure till en annan, då får donatorn ett tomrum där organet fanns. Det fanns en sorg med detta, eftersom det här guldet innehöll mycket Källkod. De som gjorde detta visste det och de var giriga och ville ha denna Källkod för sig själva. Istället för att fråga Källan och arbeta med Källan inom sig själva, tog de den. 

Det här har varit en planet av brister och smärta. Vi ser det och vi vet att det här inte kan fortsätta mycket längre till när folket inser detta och reser sig. Vi ser det mänskliga kollektivets stora resning nu. Ni befinner er mitt i detta. Det kommer att höras ljud av krig, men fullt krig kommer inte att tillåtas. Det kommer att bli vågor av känslor som måste bearbetas, och ni kommer att hålla den energetiska frekvensen av trygghet och frid, kära ni. 

Det är ert uppdrag som ljusbärare att hålla koderna för fred. Vi ser er som fred och ljus förkroppsligade. Vi ser er uppstigning som mycket nära. Vi ser hur er värld stiger och ändå håller tillbaka, samtidigt som de inom ert kollektiv är rädda för förändring. Och ändå är er planet en plats med växlande årstider och med temperaturväxlingar med stor variation, och om ni reser ser ni dessa förändringar, och även om ni inte gör det så är chansen stor att er värld påverkas av dessa årstider.  

Det finns naturligtvis en tid för det mänskliga livet också, för tillväxt och mognad, för åldrande och död. Årstiderna kan inte stoppas, men de kan bromsas. Med uppstigningen kommer det att bli nya säsonger av tillväxt, av förnyelse, av nåd och av kärlek till er själva. Det kommer att finnas perioder av påfyllning av de luckor i er själ som var mest smärtsamma, dessa luckor kommer att läkas. Själsfragment kommer att återförenas med er och mycket kommer att göras komplett. 

Vi är Gyllene Väsen av Tid och Väsen av Ingen Tid. Vi väver nu en gyllene bägare framför er fylld med gyllene ljus. Drick det! Fyll er kropp med denna gyllene alkemi av underverk. Guld är en del av Gaia och er födslorätt. Det finns mycket i det mänskliga finansiella systemet som är fyllt med brist och trolldom, av svek och tvetydigheter. 

Detta kommer att justeras när systemet återgår till den ursprungliga gyllene valutan, som är er födslorätt. Var inte rädda för vad som komma skall, för ni är de starka som gör detta möjligt. Vi ser att ni redan har lyckats med det här uppdraget. Vi ser er som stora äventyrare, de modiga som gång på gång har lyckats få ner dem vars regeringstid är förbi. Vi ser er, vi älskar er, vi bugar oss för er med vördnad och förundran. 

Samarbeta gärna med oss. Vi är en energetisk aspekt av guldet som är avgörande för er planets helande. Tiden står inte still, men den kan sträckas ut. Den kan stoppas. Den kan ändras. Ni håller på att ändra den bana som projicerades (armageddons tidslinje) till den av den centrala Nya Jorden,och det ger oss stor glädje att berätta för er att saker och ting håller på att lyckas – att ljuset håller på att segra. Att ni kanske inte ser det ännu betyder inte att det inte är så. Det är så. 

Vi översköljer nu Gaias klippor med våra gyllene frekvenser, och hjälper till med Hennes gyllene påfyllning. Med så mycket guld kommer det inte finnas mycket att vara girig över. Alla på Nova Gaia kommer att ha överflöd och inte lida brist. Det kommer inte att finnas någon brist, bara överflöd. Och som ljusbärare av den Gyllene Rosens frekvens, som de mänskliga Kristusgestalterna förkroppsligade, kommer ni att vara ett föredöme helt enkelt genom att vara där ni är. Ni utstrålar detta kristusljus med sådan lätthet och nåd. Vi älskar er.  

Vi är Gyllene Väsen av Tid och Väsen av Ingen Tid. Vi gratulerar er till era framgångar. 

 

Översättning Ulla Krogh 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *