Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 16 maj 2020

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 16 maj 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Sitt en stund i tystnad om ni kan. Lyssna på era hjärtslag. Lägg märke till er andedräkt. Känn temperaturen på er hud. Ni är här. Ni är här nu. Det är den enda stunden ni har. Varför inte göra den vacker?

Kan ni tänka på något eller någon ni älskar? Det kan vara en person, ett husdjur, en solnedgång, en plats, en favorit måltid eller ett minne från länge sedan. Det kan vara en känsla av fantasier om framtiden. Ta en stund nu. Släpp in i era hjärtan, och känn den kärlek som lever inom er helt enkelt genom att tänka på någon eller något ni älskar. För vissa av er kommer detta att bli lätt. För andra kommer det att ta viljestyrka och avsikt. Gör det nu. Andas samtidigt som ni fokuserar på den kärleken, expandera den, och kom tillbaka för att läsa mer när ni känner ert själv i ett utrymme av kärlek.

Den känslan av kärlek, kära källor, är vad ni alla söker. Medan vissa rusar för att komma tillbaka ut till världen och andra vill sitta tysta hemma lite mer, ni alla söker just den känslan i era hjärtan.

Ni vill ha saker, människor och situationer i livet eftersom ni hoppas att de kommer att ge er samma känsla av kärlek som ni just frambringat från ert inre.

För i allt ert sökande, letande, jagande och förhalande, vill ni alla ha just det ni just hittat – en känsla av kärlek. När ni känner kärlek, är ni anslutna till er djupaste, sannaste, essence. När ni känner kärlek – oavsett om det är för en efterrätt av glass eller ert livs kärlek – känner ni det Gudomliga. Det finns bara En kärlek. Den lever inom och under allt, alla varelser, alla situationer, alla underbara, härliga händelser och alla utmaningar. Den lever på ytan av de snälla bland er och begravda djupt i de rasande. Den lever, ändå, inom alla.

Ni kände denna kärlek helt enkelt genom att använda er viljestyrka och er avsikt. Det fanns inget ni behövde göra i det yttre. Det fanns ingen ni behövde vara med. Det blev ingen förändring i er situation. Det blev bara ett enkelt skifte i ert tänkande, bort från bekymmer, bryderier, oro, upprördhet, frustrationer och rädslor för kärlek. Ni valde att ansluta och ta kontakt med Verkligheten som ligger till grund för all “verklighet”. Ni valde att ta kontakt med er själva.

Så allt eftersom er värld pånyttföder sig själv, allt eftersom ni bevittnar en sammandrabbning av idéer, åsikter och begrepp om det “bästa” sättet att gå till väga – den “säkraste”, “smartaste”, “snabbaste”, “mest ekonomiska”, “mest artiga”, sättet att gå till väga … inse att allt ni vill känna är Kärlek. I Kärleken är ni säkra. I Kärleken är ni skyddade. I Kärleken är er biologi starkare och mer immun. När ni är intonade på Kärlek, kan ni bevittna alla dramer i världen, och inse att det aldrig finns ett “rätt” sätt för alla – det finns bara ett “rätt” sätt för er. Oavsett om ni går ut eller stannar inne, äter ute eller lagar mat, arbetar hemifrån eller går tillbaka till kontoret, är det rätt för er, om ni känner att det är rätt.

Hur vet ni vad som är rätt för er? Andas igen. Tänk på något eller någon ni älskar. Sola er i den känslan av kärlek. Förstärk den känslan. Fråga nu ert hjärta: “Hjärta vad är rätt för mig, just här, just nu?” I Kärleken hittar ni era svar. I Kärleken kommer ni att höra er vägledning. I Kärlek kära källor, återföder ni er ande i ett enda ögonblick.

Ge födsel till era själv in till denna nya värld med och i Kärlek. Sedan, oavsett vad andra gör, var i Kärlek, och ni kommer att vara säkra, skyddade, guidade och inspirerade längs den högsta och lyckligaste vägen för era nyfödda själar.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket. 
— Änglarna

Översättning: Mats

Message from the Angels via Ann Albers, May 16th, 2020

You may also like...