Jesus/Sananda via John Smallman, 4 januari 2020

Jesus/Sananda via John Smallman, 4 januari 2020

You are far, far more than your ego would have you believe.

4 januari 2020 av John Smallman

Jesus Audio Blog for Saturday January 4th

De förändringar som är väsentliga för uppvaknande av mänskligheten har pågått i ett antal år nu, och de kommer att nå ett klimax under 2020. Det fanns många förändringar under 2019 som var ganska häpnadsväckande för stora delar av mänskligheten som var djupt sovande, och som ledde dem fram till ifrågasättande av många av deras samkulturerade men ofta osynliga trosuppfattningar. Dessa övertygelser, som de ovetande höll, styrde deras tankar, ord och handlingar, ofta med mindre än helt positiva resultat. Nu väljer människor att undersöka dessa långvariga trosuppfattningar och åsikter för att kontrollera deras giltighet för dem nu när de väljer att gå framåt andligt. Många av dessa övertygelser och åsikter, som bildades tidigt i barndomen och modifierades när de mognade till vuxen ålder, har främst använts för att skapa en falsk egoistisk känsla av självförtroende – typ “Jag har rätt, därför har du fel”, – som verkar göra livet som människa säkrare och mer förutsägbart.

Verkligt självförtroende kommer emellertid från att veta att man är en evig varelse, gudomligt skapad, och från att engagera sig i livet med kärlek, ärlighet och integritet så att ens tankar, ord och handlingar alltid styrs av kärleksfull avsikt. Eftersom ni är, varje kännande varelse, Ett med Källan, så är ni Kärlek, Kärlek är er sanna natur.

Men som en människa i form, har din medvetenhet om detta glömts, du upplever dig själv som en liten obetydlig varelse i ett enormt universum som uppenbarligen är helt omedvetet om dig, och detta är mycket skrämmande. Men den jagkänslan tillhandahålls av ditt ego, som identifierar sig totalt och fullständigt med din kropp, och som därför uppmuntrar dig att leva i rädsla för lidande och död. Ditt ego gör sitt bästa för att övertyga dig om att lita på det för din säkerhet och överlevnad, och det är väldigt högröstat eftersom det försöker övertyga dig om att du bara är din kropp med dess tankar, känslor och emotioner och ingenting mer! Denna form av självidentitet är helt ogiltig! Du är mycket, mycket mer än vad ditt ego vill få dig att tro.

Det finns ett gammalt talesätt som ni alla tveklöst har hört många gånger och kanske till och med arbetat med: “Känn dig själv!” Det hänvisar inte till din identitet som människa, det hänvisar till din sanna identitet som Ett med Källan, och avslöjar det Jaget och vet att det är det som det talesättet ber dig att göra. Du kan inte avslöja det jaget om du inte regelbundet gör så att du går in och låter dina tankar flyta förbi utan att engagera dig i dem. Sedan, efter att du har tillbringat tid på detta sätt, avtar de eller tystnar tillräckligt för att låta ditt verkliga Jag, ditt sanna Jag ansluta sig mycket kärleksfullt till dig som intuitiv vägledning, och som en djup inre kunskap om det under som ditt liv är fylls du med tacksamhet, och medvetenhet om att du verkligen är Ett med Källan uppstår inom dig. Detta avslöjande av ditt sanna Jag, när det inträffar – som det kommer att göra om du verkligen överlämnar dig till det Gudomliga i dig genom att upphöra i dina försök att analysera eller förklara dig själv – är en livsförändrande och oförglömlig upplevelse av mest fantastisk och upplyftande natur. Du behöver inte göra någonting för att få tillgång till denna inre kunskap, du måste bara vara genom att koppla av i det stora, tysta utrymmet i dig själv där Kärleken bor för evigt.

Att bara vara är mycket svårt för dig eftersom du är så djupt engagerad i behovet att göra! Din mänskliga överlevnad verkar bero på den. Och naturligtvis, som en människa i form, finns det ditt dagliga liv där du möter och interagerar med andra när du arbetar med att vara människa. Det verkar totalt förbrukande, och det verkar kräva praktiskt taget all din uppmärksamhet – partners, familj, vänner, resa till och från jobbet, betala räkningar – så att avsätta tid för dig själv för att göra INGENTING kan tyckas vara ett totalt slöseri med din allvarligt begränsade tid, och själviskt också eftergivligt mot dig själv.

Jag kan inte inpränta i er tillräckligt starkt ert behov av att ändra den åsikten om ni ska gå kraftfullt framåt mot ert uppvaknande. Du inkarnerade för att hjälpa andra att vakna, men du kan inte göra det om du inte börjar väcka upp dig själv, eftersom ditt eget uppvaknande är din huvuduppgift, och när du börjar bli medveten om detta och göra nödvändiga livsförändringar för att låta det hända, så hjälper du andra att göra på samma sätt. Kom ihåg att ni är alla Ett, därför när ni börjar vakna så kommer andra att göra det och sålunda kommer ni att uppfylla avsikten som ni inkarnerade med.

Det finns absolut ingen möjlighet att ni kan misslyckas! Du är ett med Källan, därför är din vilja – även när du kämpar med de allvarliga begränsningar som att vara en människa i form presenterar för dig från ögonblick till ögonblick – är det den gudomliga Viljan, det har bara försvunnit ur ditt minne. Genom att ta tyst tid ensam minst en gång dagligen, vid en tidpunkt som du bestämmer och vet att du kan underhålla, liksom på udda stunder mellan dina mänskliga uppgifter – när du väntar i kö, vid trafikljus, i duschen, när du borstar tänderna – så kommer du att upptäcka att livet upphör att vara en sådan omöjlig brådska att få allting gjort. Genom att ge dig själv timeout kommer du att upptäcka att du har mer tid än när du inte gjorde det.

Tid som tillbringas tyst inom din heliga inre helgedom är den viktigaste tiden i ditt mänskliga liv. När du vänjer dig vid att följa en daglig praxis kommer du att börja erkänna detta och du kommer att finna det nästan omöjligt att inte ta den dagliga tiden för dig själv. Det behöver inte vara långt, bara tio eller femton minuter, och när du är van vid att skapa utrymme för det kommer du att upptäcka att saker eller situationer som brukade irritera dig blir mycket mindre påträngande, då kommer du att upptäcka att du har en lätt tillgänglig känsla av lugn som du kan komma åt när som helst bara genom att stå tillbaka ett ögonblick när en negativ känsla uppstår eller en av dina knappar trycks in.

Ni alla, varje känslomässig varelse i form, längtar efter frid och kärlek, och genom att göra och upprätthålla en övning att gå tyst inuti kommer ni att hitta inom er, i väntan på att omfamna er i varje ögonblick, friden och kärleken att tillfredsställa denna längtan. Du är inte ensam, du stöds fullt ut i varje ögonblick av din eviga existens, och medan du som människa i form det ofta verkar som att du är ensam, att ingen förstår dig, att ingen uppskattar dig, så är det definitivt inte fallet. Ni gör alla ett enormt arbete på Jorden just nu, och ni påverkar positivt många andra när ni går genom livet och har en bestämd avsikt att bara älska allt som uppstår. Så även om du inte får en känsla av att bli älskad, uppskattad eller värderad i ditt dagliga liv, vet att det du är och gör är avgörande för mänsklighetens uppvaknande, och att ingen annan än du kan vara det och göra det.

När du känner dig nere, överväldigad, oförmögen att klara dig, gå in och kalla på ditt underbara och fantastiska supportteam i de andliga områdena för en kärleksfull kram. Den kommer att levereras direkt. Titta inte på de heliga och mystikerna, eller på de som är kända för den intensivt kärleksfulla tjänst som de erbjöd i form, och bestäm inte att du inte är tillräckligt bra eftersom du inte kan göra det de gjorde. Istället vet att du är på den väg du valde med gudomlig vägledning för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknande, och att du gör det perfekt! Dina tvivel och negativa självbedömningar är helt ogiltiga, meningslösa försök från ditt ego att undergräva ditt självförtroende, din självkänsla och därmed distrahera dig från din lysande väg, den enda vägen för dig, den väg där ingen annan kan möjligtvis ersätta dig. Du är precis där du är tänkt att vara i varje ögonblick, och din närvaro där är avgörande för mänsklighetens uppvaknande – det är därför du följer den så perfekt och så vackert – så släpp dina tvivel och låt frid, glädje och förtroende för ditt syfte fylla ditt hjärta.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...