Kollektivet av guider via Caroline Oceana Ryan, 18 juni 2019

Kollektivet av guider via Caroline Oceana Ryan, 18 juni 2019

Per Staffan 19 juni 2019

The Collective of Guides (channeled messages)

Ett Meddelande till Ljusarbetare – 18 juni 2019

av Caroline Oceana Ryan

 

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Feernas Äldsta, Änglar och Ärkeänglar kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, kära ni! Vi är väldigt glada över att få denna stund att prata med er idag.

Vi ser att många av er ser livet väldigt annorlunda än vad ni skulle ha gjort för bara en halv månad sedan.

Ni ser det som inte så mycket som en hinderbana, utan en plats för utmaningar som bara uppträder så att ni kan släppa allt som ni inte är – allt som pågår, minnen, trauman och trossystem som ni bär, som inte är era att bära.

Du släpper fritt många störningar – tekniska och rent eteriska – i processen att lösa och skingra dessa utmaningar, koppla bort din ande från dem och nå högre i dina önskemål och krav på inre styrka och ökad tillväxt när du tränger igenom dessa situationer.

Vi är medvetna om att detta är krävande, till och med förargande och deprimerande vissa dagar.

För du släpper de aspekterna av dig själv som du en gång trodde (och fick lära dig) att du helt enkelt var.

Det är de inte.

Du släpper för närvarande gamla idéer och övertygelser som i slutändan inte tjänar någon, eftersom du tar in nya former av ljusdata som informerar dina celler att det är dags att existera på en högre nivå – i en högre dimension faktiskt – än den som de ursprungligen kom in i.

Detta kan kännas omskakande för ego-sinnet, som vi har beskrivit i andra Meddelanden.

Hjärtsinnet kan vara stolt över att dessa förändringar äntligen uppstår, men den delen av ditt psyke som styrs av vänstra hjärnhalvans sinne och ego/personlighet kommer att känna vissa dagar att taket faller in.

Vi kommer att ge dig ett exempel: Många av er är naturliga vårdgivare.

Ni tar hand om er själva och andra – hela familjer, arbetsplatser, organisationer och samhällen.

På ett sätt kom du in i det här livet för att ta hand om hela Jorden och alla Hennes barn.

För att du ska kunna fungera på en så hög nivå av funktionalitet, har du varit tvungen att bearbeta många hinder i livet, inklusive din egen smärta, dina trauman och din ensamhet många dagar.

Du har lärt dig att påverka yttre händelser och till och med människor med ditt fokus, din ledning och ren viljestyrka.

Det här är inte ”enbart dåligt” som vissa skulle tro – i vissa tider/krigssituationer, har hela befolkningar blivit räddade av ren beslutsamhet och vision av naturliga vårdnadshavare.

Men vad du kallas upp till nu skiljer sig långt ifrån hur du har levat innan.

Till skillnad från andra jordeliv, kommer du inte längre att uppnå så mycket i livet på grund av ren viljekraft och mentalt fokus

Ditt ego-sinne och din personlighet måste stiga ned från att styra med aktoritet, och böja dig till det större goda- det högsta goda – av hjärtsinnet, anden, själen.

Till skillnad från ego-sinnet är dessa eviga, och i motsats till ego-sinnet hotas de inte av Uppstigningsprocessen.

De leder den faktiskt.

Det är inte ovanligt idag för många att uppleva störande drömmar eller rastlöshet när de sover på natten.

Många kämpar mot sömnlöshet eller får konstiga visioner eller kraftfulla energinedladdningar på natten.

Vissa återkallar bilder vid uppvaknandet som hemsöker dem, av personer eller platser som de intuitivt känner igen men inte kan namnge.

I andra sammanhang finner många att det arbete de gör bäst skulle utföras av en helt annan person än den de är, när de vaknar upp till sina sanna jag.

Eller så upptäcker de att deras partner eller make/maka inte är någon de kan relatera till alls längre.

Andra rör sig lugnt nog i livet, bara för att svänga runt ett hörn och ställas inför chocken av en oförutsedd kris – i hälsa, ekonomi, förhållande, övertygelse eller allt det kombinerat.

Vad som händer är det som vi har beskrivit förut, att även om du har välkomnat dessa Uppstigningsenergier och är överlycklig att sådana omvälvande tider är på Jorden, insåg du inte vad det skulle kräva av dig, och den insikten är svår att ta vissa dagar.

Är det möjligt att byta tidslinjer mitt på dagen? Ja, och ni har alla gjort det.

Är det möjligt att vara någon som är väldigt annorlunda, kanske helt annorlunda, jämfört med den du tycker du är? Ja, och det skulle vara sant för nästan alla er.

Är det med andra ord möjligt att även den mest nervösa, olyckliga, splittrade energipersonen faktiskt är en vacker jordad varelse som helt enkelt har kämpat mot skuggenergier under alla sina liv som var avsedda att dämpa deras Ljus och inre kraft?

Ja, och miljontals av er har levat igenom exakt det.

Vi säger inte detta för att skrämma er, eller för att beskriva er situation som för svår att gå igenom.

Det är helt enkelt så att det händer mer än vad som kan beskrivas som ”cellulär transformation till den kristallina energikroppen”, så kraftfullt och häpnadsväckande som det ändå är är.

Framåtrörelsen av Ljus som övervinner mörkret på er planet, både eteriskt och till det yttre, har nått en kritisk massa.

Som ett resultat simmar ni alla på mycket djupa nivåer i det stora förvirrande havet som är en Övergångstid.

I er vägran att inte längre underkasta er mörkret, vare sig medvetet eller omedvetet, har ni skapat en ny form av mänskligt medvetande som inte automatiskt böjer sig för dessa idéer som det har tränats till, ”rädsla och respekt”.

Det är därför så många miljoner lämnar organiserad religion, lär sig att arbeta för sig själva, bo i nätfria hus, använder fri och ren energi, hemskolar sina barn, uppnår mycket lägre konsumtionsnivåer, vänder sig till naturläkemedel, mediterar, äter organiska produkter och så vidare.

Och ändå – övergången, vilket vi har noterat många gånger, är inte för de vekhjärtade.

Din självomsorg som den kallas måste vara stark och konstant i dessa tider, eller så riskerar du att tappa modet när du färdas denna ibland utmanande väg.

Du är van vid att ösa ut energi fysiskt, emotionellt och eteriskt för att hjälpa andra och dig själv, men det duger inte i dessa tider.

När du lär dig att visualisera vad du vill skapa, istället för att hoppa ut ur din stol för att få det att hända utåt, sparar du dig själv många timmar, dagar och veckor av yttre ansträngning.

När du släpper tillfällen av kris och motgång till ditt högre jag, din själ, Universum, begär du Gudomlig hjälp i former som är långt högre än ditt omedelbara medvetna sinne kan förstå.

Du öppnar upp för nivåer av visdom och förståelse som kan ha undgått dig så här långt.

Och du börjar aktivt kontakta den här gruppen av själsfamilj, Andligt Team, tvillingflamma, som alltid finns runt dig, alltid vill hjälpa dig, alltid kallar på dig och hoppas att du kommer att höra dem i stället för att än en gång ta den långa vägen, det svåra sättet att lösa ett problem.

Över tid (och Tiden försvinner snabbt!), kommer du att se att det gamla sättet att göra saker inte finns mer.

Det är bara mänskliga tankar och förväntningar som håller de gamla tredimensionella formerna på plats.

Det finns otaliga Ljusvarelser från hela Universum och de högre dimensionerna som arbetar nu med dig, för att hjälpa dig att släppa de gamla, svåra sätten att göra saker.

Kan du föreställa dig att du bara accepterar lättheten, Glädjen och uppfinningsrikedomen i högre tankar och förverkliganden när du rör dig genom din dag?

Kan du föreställa dig ett lätt flöde i dina dagar där du inte reagerar på livets händelser (och därför drar till dig långt färre svårigheter), utan svarar på måttliga sätt, till och med på det som verkar för mycket att ta först?

Kan du acceptera att du är en av de högre varelserna som inte behöver ta på dig världens tyngd, eller till och med tyngden av ditt eget Jordeliv, för att kunna bevittna förbättringar i bådadera?

Ja självklart! Du kan göra allt detta och mycket mer, och du gör det.

Vi ber bara att du överväger möjligheten att det finns Glädje i dessa dagar för dig, och inte bara kamp och hårt arbete.

Att du släpper det hårda arbetet och kampens paradigm för gott, och kommer att se att det betyder färre erfarenheter av Överflöd, uppfyllelse, glädje och kärlek – inte fler.

Och att vi alla önskar att du hävdar ditt sanna jag på sätt som betyder att du måste frigöra tendensen att stressa, att försöka manipulera yttre händelser, innan du först sitter tyst och får visdom av dem.

Vi önskar detta, för vi kallar fram er till er Glädje, er sanna kraft, era sanna jag!

Nu och alltid, kära ni. Det här är en stor del av varför ni kom.

Och i detta, som i alla ögonblick, är ni aldrig ensamma.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...